Badania genetyczne, które pomogą w diagnozie przyczyn niepłodności

Badania genetyczne to badania: cytogenetyczne, CFTR i mikrodelecja chromosomu Y.