Poronienie nawracające

Poronienie nawracające  – to utrata co najmniej 2 kolejno występujących po sobie ciąż do 24 tyg.