Czego kobiety w ciąży boją się najbardziej

„Boję się, że…” – 18 największych lęków kobiet w ciąży. Rozwiej swoje obawy!

  1. Boję się, że stracę pracę po powrocie z macierzyńskiego


Gdy nareszcie zmieniłam pracę na lepszą i lepiej płatną, przyszła informacja o ciąży. Boję się bardzo, że po powrocie z macierzyńskiego, mogę usłyszeć, że już tu nie pracuję… Iza, 29 tc.


Odpowiada Kamila Ferenc, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny:

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ochrona ta kończy się wraz z końcem urlopu macierzyńskiego, ale zwolnienie pracownicy po powrocie do pracy tylko dlatego, że urodziła dziecko może być uznane za dyskryminację i jako takie zostać zakwestionowane przez sąd pracy.

Należy jednak pamiętać, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (C 460/06) uznał, że ochrona pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego obejmuje nie tylko ochronę przed decyzją pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, lecz również zakazuje pracodawcy rozpoczynania działań przygotowawczych do takiej decyzji przed upływem szczególnej ochrony, to znaczy, że np. pracodawca w czasie pobytu pracownicy na urlopie macierzyńskim nie powinien zatrudniać osoby na czas nieokreślony na miejsce tej pracownicy, może za to zatrudnić na umowę na zastępstwo.

Powyższe przepisy ochronne nie mają zastosowania do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca ani zatrudnionej na czas określony właśnie w celu zastępstwa innego pracownika. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Warto podkreślić, że powyższa ochrona ma zastosowanie także do pracownika–ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Powyżej opisana ochrona w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego nie ma zastosowania do umów cywilnoprawnych.

Jeżeli pracownica zostanie zwolniona w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego lub w razie innego nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, może złożyć odwołanie do sądu pracy. Wniesienie takiego odwołania nie pociąga konieczności uiszczania żadnych opłat przez pracownicę.

Karolina Wagner

Dziennikarka, redaktorka, absolwentka Polonistyki na UW. Woli słuchać niż mówić, biegać niż siedzieć, medytować niż dywagować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *