rodzina zastępcza

Co oznacza słowo – rodzina zastępcza


 

Co oznacza słowo „rodzina zastępcza”?

 

 Rodzina zastępcza jest czasową formą opieki nad dzieckiem. Powstaje na mocy orzeczenia sądu, w momencie, kiedy rodzina biologiczna dziecka nie jest w stanie się nim dłużej zajmować i wypełniać należycie swoich obowiązków rodzicielskich. Na rodziców zastępczych czekają głównie dzieci, których biologiczni rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską.
Są to przede wszystkim rodziny, w których nadużywa się alkoholu, gdzie panuje bezrobocie, bieda, bezdomność, choroby psychiczne, konflikt z prawem, przemoc.

Rodzice zastępczy zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z biologicznymi rodzicami dziecka, którzy w dalszym ciągu mają prawo decydowania w ważnych kwestiach.

Takiej rodziny zastępczej nie można z kolei ustanowić dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z naszym prawem taką rodziną może zostać zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna.

Rodzina zastępcza otrzymuje częściowy zwrot środków, poniesionych w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

 

 


Autorka książki (jako Laura Lis) "Moje in vitro. Historia prawdziwa", w której pisze, że cuda się zdarzają i nigdy nie należy tracić nadziei.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *