Polityka prywatności i pliki cookies

I. INFORMCJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności określa zasady, zgodnie z którymi Administrator postępuje z informacjami udostępnionymi przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym ich danych osobowych, o ile będą one w ramach działalności Serwisu przetwarzane przez Administratora.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Administratorem poprzez rejestrację w Serwisie. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezarejestrowanego oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu nieplodnirazem.pl, jest firma NiepłodniRazem.pl. Sylwia Bentkowska, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 6332011669, Regon 361787003. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach  określonych w Polityce Ochrony Prywatności NiepłodniRazem.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

II. INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Jak większość portali internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera portalu, jak i również są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 3. Administrator nie udostępnia żadnych informacji na temat Użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez prawo, Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowanych przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez GIODO
 5. Na wniosek Użytkownika następuje usunięcie przez Administratora danych podawanych przy rejestracji w Serwisie i jest to równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisów.
 6. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu, są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. umówienia wizyty za pomocą Kalendarza Wizyt, rejestracji konta i są przetwrzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚCI DANYCH

 1. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkownika dzięki odpowiednim środkom technicznych prze utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.
 2. Ponadto administrator danych dokłada wszelkiej staranności, żeby dane osobowe uzyskane były dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami i przepisami prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia, dla współpracujących z nami agencji reklamowych, opracowanych przez nas zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawieni te, dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych które umożliwiają identyfikację poszczególnych użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników lub osób trzecich, polegające na niezgodnym z prawem zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych. Naruszenie przez Użytkownika zasad ochrony prywatności innych Użytkowników będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do konta Użytkownika w Serwisie.
 5. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Serwisem NiepłodniRazem.pl
 6. Użytkownik powierzając swoje dane osobowe ma w każdym momencie prawo wglądu do nich, ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt: admin@nieplodnirazem.pl
 7. Wszelkie informacje i treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie i udostępnione innym Użytkownikom Serwisu lub publicznie mogą być wyświetlane, czytane, zbierane i używane przez Administratora oraz innych Użytkowników.
 8. Niektóre informacje umieszczone przez Użytkownika będą udostępniane innym Użytkownikom Serwisu, między innymi: data rejestracji, data ostatniego logowania, wiek, nick, kraj pochodzenia, wypowiedzi zamieszczane na forum dyskusyjnym, a także – o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę – wykres cyklu owulacyjnego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisach reklam adresowanych do Użytkowników, przy czym celowe jest, aby reklamy takie były trafnie dobrane do zainteresowań Użytkowników. W związku z tym mogą być stosowane różne technologie i informacje (np. pliki cookie, pliki web beacon, pliki tracking bug, adresy IP, statystyki użycia oraz informacje dotyczące komputera, przeglądarki lub systemu operacyjnego, o nieosobowym charakterze), a także informacje uzyskane przez Administratora w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu. Ponadto Administrator lub współpracujący reklamodawcy mogą wyświetlać reklamy dobierane do zainteresowań Użytkowników na podstawie informacji o ich aktywności on-line, w tym wyświetlanych treściach, przy czym informacje takie nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Wspomniane informacje, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników, są przechowywane oddzielnie od ich danych udostępnionych w związku z Rejestracją oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiałyby identyfikację Użytkownika.
 10. Administrator może udostępniać Serwisy podmiotom trzecim wyświetlającym reklamy, jednak bez udostępniania jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników, bez uzyskania ich wcześniejszej wyraźnej zgody.

IV. Pliki cookie

 1. Serwis korzysta z plików cookies
 2. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje zwane „cookies” (tzw. „ciasteczka”), które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Instalacja plików cookie jest konieczna di prawidłowego korzystania z Serwisu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Za pomocą plików cookies nie sią przetwarzane lub przechowywane dne osobowe Użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.
 4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelnienia, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 5. W celu zarządzania (wyłączenia przyjmowania plików cookies) ustawieniami cookies, Użytkownik powinien zmienić powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955
  2. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  3. Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  4. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  5. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  6. Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  7. Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  8. Windows Phone http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

 

 1. Administrator zastrzega, że prowadząc Serwisy może korzystać z narzędzi statystycznych, jak Google Analytics, dla oceny działań o charakterze reklamowym i marketingowym, z zastosowaniem plików cookie

V. POSTANOWENIA KOŃCOWE

 1. Administrator przestrzega zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 2. Administrator może w każdym czasie zmienić Politykę Prywatności, informując o zmianach Użytkowników drogą e-mailową lub w inny sposób w ramach korzystania z Serwisu (np. wiadomość wyświetlana przy logowaniu do Serwisu)
 3. W przypadku braku akceptacji nowej Polityki Prywatności Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie Konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązującą Politykę Prywatności.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności oraz ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia ich na stronie internetowej NieplodniRazem.pl