rodzinny dom dziecka

„Ta chwila przyjdzie i warto na nią czekać” Jak nie być rodzicem za wszelką cenę

Coraz częściej wskazuje się na ogromną potrzebę zastąpienia instytucjonalnej opieki nad dzieckiem formami typu rodzinnego - rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka. Aby tego dokonać, trzeba spełnić konkretne warunki, przejść szkolenia, a przede... Więcej