Waga w ciąży

Przeciętny przyrost wagi w ciąży wynosi 10-14 kg. Jest uzależniony w dużej mierze od wagi sprzed ciąży.