Wybuchy agresji, brak koordynacji ruchowej i problemy w nauce? Sprawdź, czy twoje dziecko nie ma zaburzeń integracji sensorycznej?

Czasem z różnych przyczyn procesy integracji sensorycznej zostają u dzieci zakłócone. Zdarza się wtedy, że u dziecka pojawiają się odpowiedzi bądź reakcje, które nie są adekwatne do oczekiwań środowiska. Zaburzenia w rejestracji i przetwarzaniu bodźców mogą przyczyniać się do dysfunkcji w rozwoju poznawczym, motorycznym a także w zachowaniu dziecka. Takie zaburzenia przekładają się na umiejętności społeczne, zdolność do nauki, wykonywania codziennych czynności. Takie dzieci mogą być nadpobudliwe, nadwrażliwe, … Czytaj dalej Wybuchy agresji, brak koordynacji ruchowej i problemy w nauce? Sprawdź, czy twoje dziecko nie ma zaburzeń integracji sensorycznej?