PROF. DR HAB. N. MED. RAFAŁ KURZAWA

Umów konsultację

Umów się
Ocena: 5/5 (1)
Specjalizacja:
Adres: 
Aleja Wojska Polskiego 103, Szczecin
Telefon: 
91 88 69 260
Województwo:

Informacje o lekarzu

Ginekolog-położnik, specjalista w obszarze endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, a także embriologii klinicznej. Pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego PUM w Szczecinie. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek Towarzystwa Biologii i Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology; ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive Medicine; ASRM). W 2008 roku założył Centrum Leczenia Niepłodności Vitrolive w Szczecinie. Po włączeniu kliniki do grupy The Fertility Partnership został powołany na Dyrektora Medycznego The Fertility Partnership w Polsce.

Profesor Kurzawa był długoletnim Przewodniczącym Sekcji Płodności i Niepłodności. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM). 

Oprócz pracy klinicznej prowadzi aktywną działalność naukową z dziedziny medycyny rozrodu. Jest autorem szeregu prac naukowych dotyczących problematyki niepłodności, często publikowanych w renomowanych czasopismach lekarskich. Za działalność naukową otrzymywał kilkukrotnie nagrody JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. W 2002 złożył rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja hodowli pozaustrojowej zarodków myszy z uwzględnieniem roli wybranych czynników wzrostu”, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2008 roku uzyskał najważniejszy europejski stopień specjalizacji w zakresie embriologii klinicznej (Senior Clinical Embryologist) certyfikowany przez ESHRE. W 2009 roku uzyskał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. W 2015 roku uzyskał tytułu specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. 

W ramach upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa angażuje się w projekty edukacyjno-naukowe powołane w celu promocji profilaktyki płodności i leczenia niepłodności. Jest oddanym lekarzem praktykiem i autorytetem w środowisku lekarskim.

Opinie o lekarzu

Dodaj opinię5/5

Iza


Dzięki profesorowi mam syna.