PIT 0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+ – dowiedz się, jak zyskać ulgę dla dużych rodzin

Ulga podatkowa dla rodzin wychowujących 4 i więcej dzieci. Jak z niej skorzystać, komu przysługuje?

PIT-0 dla rodzin 4+ to jedna z nowych ulg, które pojawiły się wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. 2022 rok w Polsce to czas dużych zmian na wielu płaszczyznach. Obecnie najwięcej kontrowersji pojawia się w sferze podatków, ulg podatkowych i rozliczeń PIT-ów. Kto może skorzystać z ulgi dla rodzin wychowujących co najmniej 4 dzieci? Jakie dokumenty są wymagane i jakich korzyści możesz się spodziewać?

PIT-0 – na czym polega ulga dla rodziców co najmniej czworga dzieci?

Rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący 4 lub więcej dzieci mogą skorzystać z PIT-0 dla rodzin 4+. Oznacza to, że dochody każdego z rodziców nie przekraczające 85 528 zł rocznie, zwalniają ich z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uldze podlegają przychody z pracy na etacie, umów zlecenia, oraz z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej, rodzice będący podatnikami na skali podatkowej (17 i 32% PIT), mogą również skorzystać z 30 tys. kwoty wolnej od podatku. Dzięki tym ulgom podatkowym duże rodziny, wychowujące co najmniej 4 dzieci, nie będą musiały płacić PIT, co wpłynie pozytywnie na budżet rodziny.

Jakie przychody obejmuje ulga dla rodzin 4+?

PIT-0 dla rodzin 4+ obejmuje dochody, do których ma zastosowanie:

  • skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • jednolita 5% lub 19% stawka podatku dla przedsiębiorców.

Wysokość przychodów na każdego z rodziców w danym roku podatkowym nie może przekraczać 85 528 zł. W przypadku wspólnego rozliczenia końcowo rocznego rodziców/opiekunów prawnych, limit rocznych dochodów wynosi 171 056 zł. Do kwoty dochodów rocznych nie są uwzględniane przychody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT. Nie wlicza się też przychodów zwolnionych z podatku dochodowego, a także przychodów, od których pobór podatków został zaniechany na podstawie przepisów Ordynacji.

PIT-0 dla dużych rodzin – podstawa prawna

Ulga dla dużych rodzin, czyli PIT-0, odnosi się do preferencji, która została zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i można ją stosować do dochodów uzyskanych od tego właśnie dnia.

Polecamy także: Zasiłek rodzinny 2022. Czy kryterium dochodowe ulegnie zmianie?

PIT-0 dla rodzin 4+ – przykład

Jak w praktyce PIT-0 dla rodzin 4+ wpłynie na budżet domowy i rozliczenie podatkowe rodziny?

Przykładowo, rodzina 2+4, w której oboje rodziców zarabia łącznie 11 500 zł brutto miesięcznie,  w skali roku dzięki uldze zyska aż 8 945 zł. Nie zapłacą oni około 2000 zł podatku, który musieliby odprowadzić bez ulgi. Dodatkowo, otrzymają oni zwrot w wysokości około 6 900 zł, z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci. W drugim przypadku, rodzina 2+4, w której jeden z rodziców zarabia 10 tys. zł brutto miesięcznie, natomiast drugi nie pracuje, zyska 8018 zł.

Kto może skorzystać z PIT-0 dla dużych rodzin?

Z ulgi dla dużych rodzin mogą skorzystać rodziny posiadające 4 lub więcej dzieci. Przy czym za posiadanie dzieci definiuje się:

  • sprawowanie władzy rodzicielskiej,
  • opiekę prawną nad dzieckiem zamieszkującym z rodzicami,
  • rodzicielstwo zastępcze na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą.

PIT-0 dla rodzin 4+ dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych dzieci:

  • małoletnich, bez względu na wysokość ich dochodów rocznych,
  • pełnoletnich, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
  • pełnoletnich, do 25 roku życia, uczących się.

Wliczane są również dorosłe dzieci uczące się, dla których rodzic jest rodzicem zastępczym. Ponadto, dorosłe dzieci, na rzecz których rodzic wykonuje ciążący na nim obowiązek alimentacyjny.

Z ulgi mogą korzystać rodzice zastępczy oraz opiekunowie prawni, bez względu na ich stan cywilny. Nie ma przeciwwskazań, aby z ulgi korzystali rodzice samotnie wychowujący dziecko. Co istotne, jeżeli dziecko, na podstawie orzeczenia sądu, w danym roku podatkowym umieszczono w placówce opiekuńczej, zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie będzie ono uwzględniane podczas ustalania prawa rodzica do ulgi PIT-0.

Jak skorzystać z ulgi PIT-0 dla rodzin 4+?

Jako podatnik możesz skorzystać z ulgi PIT-0 dla dużych rodzin na dwa sposoby. Jeżeli spełniasz wymogi do skorzystania z niej, możesz złożyć do zakładu pracy czy do zleceniodawcy specjalne oświadczenie. W oświadczeniu tym wskazujesz, że chcesz, aby ulgę stosować na bieżąco, w trakcie całego roku, przy naliczaniu zaliczek przez płatnika. W drugim przypadku, z ulgi możesz skorzystać podczas składania zeznania podatkowego za dany rok, w którym podlegałeś uldze. 

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/zerowy-pit-dla-rodzin-4-plus-polski-lad/

https://www.gov.pl/web/finanse/wszystkie-informacje-o-pit-0-dla-rodzin-4-w-jednym-miejscu

 

POLECAMY TAKŻE:

500 + zmiany w 2022 r. – za chwilę składamy nowe wnioski. Czy będzie waloryzacja 500 +?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *