pit 2018 a ulga na dziecko nieplodnirazem

PIT 2018: Czy ciąża uprawnia do ulgi na dziecko? – kto może skorzystać, zasady

Ulga podatkowa na dziecko to najpopularniejsza ulga w PIT. Wychowując dziecko bądź dzieci, właśnie dzięki niej możesz zapłacić mniejszy podatek. Czy każdy może otrzymać ulgę? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy odliczy ją każdy rodzic mający jedynaka oraz czy nastąpiły jakieś zmiany przy odliczaniu ulgi za rok 20017.

Jeśli niedawno urodziłaś i od kilku miesięcy masz w domu niemowlaka, to warto wiedzieć, że podczas rocznego rozliczenia PIT 2018 za 2017 rok, możesz odliczyć ulgę na dziecko. Ta ulga prorodzinna jest korzystnym pomniejszeniem kwoty podatku, którą należy zapłacić. Sprawdź, czy możesz oraz ewentualnie ile uda się odliczyć w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. 

PIT 2018: Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Należy podkreślić, że ulga przysługuje osobom wychowującym małoletnie dziecko, które:

 • rodzice,
 • opiekunowie,
 • rodzice zastępczy.

Warto również pamiętać, że z ulgi na dziecko skorzystać mogą tylko podatnicy składający zeznanie PIT-36 lub PIT-37. 

Z ulgi podatkowej na dziecko nie mogą skorzystać:

 • osoby uzyskujący wyłącznie dochody opodatkowane 19% stawką podatku – tzw. podatek liniowy,
 • uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową.

Czy ulga przysługuje na każde dziecko?

Rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy mogą skorzystać z ulgi jeśli dziecko nie ukończyło 18 roku życia, a także na każde, niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na każde, uczące się dziecko do 25. roku życia, którego dochód nie przekracza 3089 zł. 

Ulga na dziecko a uzyskiwany dochód

Należy podkreślić, że dla osób, które mają więcej niż jedno dziecko, nie ma ograniczeń dochodu. W praktyce oznacza to, że ulga na dziecko możliwa jest do odliczenia niezależnie od tego, ile zarabia podatnik. 

Z kolei jeśli wraz z małżonkiem wychowujecie jedno dziecko, to nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł (małżeństwo musi trwać min. cały rok).

Jeśli jednak wychowujesz samotnie jedno dziecko, to aby skorzystać z ulgi nie można zarabiać rocznie więcej niż 112 000 złotych.

Ponadto, nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł, jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka.

PIT 2017 i wysokość ulgi na dziecko

Wysokość ulgi na dziecko, jaką można odliczyć w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 jest zależna od liczby dzieci. Dlatego też:

 • na pierwsze dziecko możesz odliczyć 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko możesz odliczyć 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko możesz odliczyć 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko możesz odliczyć 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Dlatego też mając np. troje dzieci, w praktyce odliczenie ulgi na dziecko w zeznaniu podatkowym wygląda tak:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

co daje łącznie 4224,12 zł rocznie.

WAŻNE! Ulga przysługuje również rodzicom, którym dziecko urodziło się np. w grudniu. Można wtedy odliczyć ulgę za cały miesiąc. Nawet jeśli dziecko urodziło się 30 grudnia, to przysługuje rodzicom kwota pełnego miesięcznego odliczenia, gdyż ulgę oblicza się za pełne miesiace.

PIT 2018: Chcesz skorzystać z ulgi? Oto jak to zrobić

Ulgę na dziecko uwzględnia się w formularzu zeznania podatkowego PIT. Należy określić w nim liczbę dzieci oraz wpisać numery PESEL. 

Odliczenie ulgi należy wpisać w zeznaniu podatkowym PIT 2018:

 •  poz. 120 lub 121 deklaracji PIT-37,
 • w poz. 200 lub 201 deklaracji PIT-36,
 • w załączniku PIT/O w poz. 41 lub 42 (PIT/O w części E, należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku ich braku – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia).

UWAGA! Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie, to każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok”), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku – należy ustalić, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę np. możecie wpisać po równo (50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno 20% ulgi, a drugie 80%).       

Osoby, u których podatek uniemożliwia odliczenie pełnej kwoty ulgi, mogą ubiegać się o otrzymanie różnicy między kwotą przysługującej ulgi a kwotą faktycznie odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota nie może przekroczyć sumy zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. 

źródło: www.obywatel.gov.pl

Polecamy także:

Na te świadczenia pieniężne może liczyć ciężarna i młoda mama w 2018 roku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *