Ginekolodzy protestują przeciw wyrokowi Trybunału w sprawie zakazu aborcji

Największe autorytety medycyny rozrodu i embriologii przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jaki zapadł 22 października, wywołał ogromne emocje wśród Polek i Polaków. W myśl wyroku – zakazana będzie legalna aborcja ze względu na ciężkie wady płodu lub chorobę zagrażającą życiu. Do orzeczenia Trybunału odniosło się  Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, które wyraża głęboki sprzeciw wobec takiemu prawodawstwu.  Zdaniem zarządu PTMRiE decyzja Trybunału Konstytucyjnego narusza współczesne standardy opieki ginekologicznej i położniczej, a także ogranicza autonomię jednostki i naraża kobiety na ryzyko utraty zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet życia. Poniżej publikujemy pełne oświadczenie.


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej


W imieniu Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 22.10.2020 r. ws. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w przypadkach ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu ludzkiego.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego narusza współczesne standardy opieki ginekologicznej i położniczej, a także ogranicza autonomię jednostki i naraża kobiety na ryzyko utraty zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet życia.

W opinii specjalistów nauk medycznych zgromadzonych w szeregach naszego Towarzystwa orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, którego konsekwencją będzie uporczywe podtrzymywanie przy życiu płodów, które nie mają szans na życie po porodzie lub są trwale i nieodwracalnie uszkodzone, spowoduje niewyobrażalne dodatkowe cierpienie kobiet i ich rodzin. Zagraża ich zdrowiu i przyszłej płodności, a w niektórych sytuacjach może nawet prowadzić do śmierci.

Diagnoza, że płód jest obarczony wadami, które uniemożliwią mu życie poza łonem matki, jest dramatem dla kobiety, jej rodziny i leczącego ją lekarza. Wybór, którego dokonał Trybunał swoim orzeczeniem, że ważniejsze jest życie chorego płodu od życia jego matki, nie może spotkać się z akceptacją lekarzy i członków naszego Towarzystwa.

Zwracamy także uwagę na coraz powszechniejsze nadużywanie i manipulację terminem „eugenika”, które sugeruje wielkie merytoryczne niezrozumienie tego terminu i problemu.

Właściwa droga prowadząca do realnego ograniczenia zjawiska, jakim jest przerwanie ciąży, to podejmowanie przez państwo aktywnej inicjatywy legislacyjnej i wykonawczej nakierowanej na profilaktykę zdrowia reprodukcyjnego i rzetelną edukację w zakresie świadomego planowania rodziny.

Polacy winni mieć zapewniony dostęp do antykoncepcji oraz gwarancję powszechnej, równej opieki medycznej z wykorzystaniem wszystkich metod leczenia niepłodności. Decyzje prokreacyjne z pewnością ułatwi kobietom także długofalowa, mądra polityka realnego wsparcia dla matek i rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Apelujemy i oczekujemy od władz nowego zdefiniowania zapisów dotyczących zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się ciężkich i nieodwracalnych wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa.

Nie zgadzamy się na wprowadzanie istotnych i nieuzasadnionych ograniczeń praw polskich kobiet, skazujących zarówno oboje rodziców, jak i ich dzieci na dramatyczne cierpienia i niebezpieczeństwo utraty zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii:

Prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa, Prezes Zarządu PTMRi
Prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński, Wiceprezes Zarządu PTMRiE
Dr n. med. Anna Janicka, Członek Zarządu PTMRiE
Lek. Katarzyna Kozioł, Członek Zarządu PTMRiE
Dr hab. n. biol. Joanna Liss, Członek Zarządu PTMRiE
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, Członek Zarządu PTMRiE
Dr Agnieszka Nowak, Członek Zarządu PTMRiE

 

Źródło: PTMRiE

 


Polonistka, dziennikarka, redaktorka. Specjalizuje się w tematyce: ciąża, parenting, niepłodność, dieta propłodnościowa. Email: redakcja@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *