Refundacja in vitro w Gdańsku: tak wygląda kwalifikacja par krok po kroku

Tylko Gdańsk z trójmiejskich miast zdecydował się wesprzeć niepłodnych mieszkańców w leczeniu niepłodności za pomocą in vitro. Gdańszczanie mogą skorzystać z dofinansowania trzech procedur in vitro – jeśli tylko spełnią odpowiednie warunki i przejdą pomyślnie procedurę kwalifikacyjną. Jak to wygląda krok po kroku w Klinice Leczenia Niepłodności InviMed w Gdyni?

Realizatorem gdańskiego programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańsk w latach 2017-2020” jest jedna z najlepszych placówek zajmujących się leczeniem niepłodności w Polsce – Klinika Leczenia Niepłodności InviMed w Gdyni. Jak wygląda tu procedura kwalifikacji oraz jakie niezbędne dokumenty powinna mieć ze sobą para, aby przyspieszyć kwalifikację? Oto niezbędne kompendium wiedzy dla niepłodnych par starających się o dofinansowanie in vitro w Gdańsku.

Procedura kwalifikacji w gdyńskim Invimedzie nie jest skomplikowana i w praktyce opiera się na trzech podstawowych krokach: zarejestrowaniu się w klinice, przedstawieniu potrzebnych dokumentów oraz umówieniu się na wizytę kwalifikacyjną, podczas której zostaną omówione wszelkie niezbędne sprawy związane z procedurą ivf. W naszej placówce nie ma kolejek, a cały proces przebiega sprawnie i płynnie. Już podczas pierwszej wizyty pacjenci wiedzą, jaka jest decyzja w sprawie in vitro w ramach refundacji – mówi Dyrektor Zarządzający InviMed w Gdyni Agnieszka Górtowska.

I dodaje, że program refundacji in vitro zapewnia możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego także tym parom, które już wcześniej korzystały z refundacji, ale poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna, czyli nie urodziło się w jej wyniku dziecko.

ISTOTNE: Pary, które z sukcesem zakończyły wcześniej refundowany zabieg in vitro, a nie mogą mieć kolejnego dziecka, niestety nie przejdą pomyślnie kwalifikacji.

REKRUTACJA PAR – DLA KOGO JEST REFUNDACJA IN VITRO

Pary chcące skorzystać z refundacji procedury in vitro w InviMed w Gdyni muszą spełnić kilka obowiązkowych warunków:

 • Oboje rozliczają się z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT),
 • Pary, które wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • Pary, które spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,
 • Kobiety, których wiek w dniu zgłoszenia do programu mieści się w przedziale 20-40 lat wg rocznika urodzenia (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu (od 18 roku życia). UWAGA: wiek mężczyzn nie jest określony,
 • Kobiety, u których poziom hormonu AMH wynosi powyżej 0,7ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy),
 • Pary, które w dniu kwalifikacji do programu złożą stosowne oświadczenie lub dokument potwierdzający, że są mieszkańcami Gdańska,
 • Pary, które w dniu kwalifikacji do programu złożą stosowne oświadczenie, w którym potwierdzą, że nie uczestniczyły lub uczestniczyły w maksymalnie dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY, które powinna mieć ze sobą para na pierwszej wizycie kwalifikacyjnej w klinice: Dokumentacja medyczna potwierdzająca leczenie w innych miejscach (jeśli dostępna) oraz PIT-y (zarówno kobiety, jak i mężczyzny).

 Oprócz dokumentacji medycznej para powinna mieć także aktualne badania: AMH nie starsze niż 6 miesięcy, pozostałe badania – wykaz zgodny z ustawą o leczeniu niepłodności, wykonywane są w klinice.

Klinika nie weryfikuje dokumentów. – Przyjmujemy od pacjentów podpisane przez nich oświadczenie przygotowane przez UM Gdańsk i nie weryfikujemy oraz nie planujemy weryfikować tych danych. Nie przekazujemy także danych pacjentów do weryfikacji do Urzędu Miasta – zapewnia Agnieszka Górtowska, dyrektor placówki.

WSZYSTKO MAM I CO DALEJ – REJESTRACJA PAR

Para, która posiada wszystkie dokumenty niezbędne do przystąpienia do kwalifikacji powinna zgłosić się do kliniki w wybrany przez siebie sposób:

 1. Osobiście, przychodząc do kliniki:

Godziny otwarcia Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia:

 • Poniedziałek 7:30-18:00
 • Wtorek 7:30-19:00
 • Środa 7:30-18:00
 • Czwartek 7:30-18:00
 • Piątek 7:30-18:00
 • Sobota 8:00-15:00

Klinika w razie konieczności uruchamia również dyżury w dni wolne od pracy.

2. Telefonicznie pod numerem infolinii InviMed 500 900 888 w godzinach:

 • Poniedziałek 8:00-20:00
 • Wtorek 8:00-20:00
 • Środa 8:00-20:00
 • Czwartek 8:00-20:00
 • Piątek 8:00-20:00
 • Sobota 8:00-14:00

3. Telefonicznie pod specjalny numer telefonu komórkowego, który obsługuje Paulina Góra, położna i Koordynator Programu dedykowany pacjentom PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 – 2020″. Telefon 48 604 253 971 czynny jest w godzinach:

 • Poniedziałek 7:30-18:00
 • Wtorek 7:30-19:00
 • Środa 7:30-18:00
 • Czwartek 7:30-18:00
 • Piątek 7:30-18:00
 • Sobota 8:00-15:00
 • możliwy jest także kontakt mailowy: kom.gdynia@invimed.pl

4. Elektronicznie poprzez:

Po umówieniu wizyty pacjenci dostają potwierdzenie wizyty na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wraz z danymi o miejscu i czasie wizyty (m.in.  o tym, że klinika InviMed znajduje się na II piętrze pionu B budynku Centrum Kwiatkowskiego przy ulicy 10 lutego 16 w Gdyni oraz że wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych) oraz informacją o wymaganych dokumentach koniecznych do dostarczenia przez pacjentów na pierwszą wizytę. Pacjenci, którzy przekazali Invimed swój numer telefonu komórkowego dostają również powiadomienia sms na 5 dni i 2 dni przed planowaną wizytą.

JAK WYGLĄDA PIERWSZA WIZYTA

W trakcie pierwszej wizyty w klinice InviMed, a przed wizytą lekarską, Koordynator Opieki Medycznej – położna, spotyka się z pacjentami i w ciągu 20 minut pomaga parze przygotować się na pierwsze spotkanie z lekarzem specjalistą.

– Na takim spotkaniu Koordynator Opieki Medycznej uzupełnia z parą wywiady medyczne wymagane przed wizytą lekarską oraz pomaga skompletować dokumenty i badania lekarskie niezbędne do kwalifikacji i dalszego procesu leczenia. Dodatkowo przekazuje parze materiały informacyjne programu i odpowiada na wszystkie pytania pacjentów, które pojawią się przed wizytą – wyjaśnia Agnieszka Górtowska.

Już w dniu wizyty w klinice para dowiaduje się od lekarza, czy została zakwalifikowana od strony medycznej, zaś od koordynatora programu w klinice – czy od strony formalnej.

Podczas wizyty lekarskiej, lekarz specjalista omawia z parą wywiad medyczny uzupełniony z Koordynatorem Opieki Medycznej, analizuje dotychczasową dokumentację medyczną pary, wykonuje badanie ginekologiczne pacjentki wraz z USG oraz może wydać decyzję o kwalifikacji do Programu UM Gdańska.

Jeśli para zostanie zakwalifikowana, lekarz informuje uczestników programu o wysokim ryzyku ciąż mnogich i wynikającym stąd ryzykiem, np. przedwczesnego porodu, niższej wagi urodzeniowej dziecka czy zwiększonej umieralności okołoporodowej.

Lekarz ustala następnie z parą najlepszy termin rozpoczęcia procesu procedury oraz przygotowuje dla pary plan leczenia, w którym uwzględnia daty kolejnych wizyt, nazwy i dawki leków, przybliżony termin procedury pobrania komórek rozrodczych i transferu zarodków. Lekarz wydaje także recepty i wyjaśnia zasady działania leków i możliwe ryzyko związane z ich przyjmowaniem. Lekarz podpisuje z parą zgody na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

 W przypadku, gdy para zostanie zakwalifikowana do Programu i zdecyduje się na skorzystanie z leczenia w InviMed, Koordynator Opieki Medycznej będzie wspierać pacjentów podczas całego procesu diagnostyki i leczenia, m.in. w zakresie kompletowania dokumentacji medycznej niezbędnej do rozpoczęcia procedury, poprawnego przygotowania do zabiegu oraz udzielając, po konsultacji z lekarzem, odpowiedzi na pytania pacjentów.

 Jak zapewnia Agnieszka Górtowska, Dyrektor Zarządzająca InviMed, w klinice nie ma kolejek i rekrutacja par przebiega płynnie i sprawnie. Na pomoc w ramach programu refundacji in vitro może liczyć w gdyńskiej placówce około 25 par rocznie.

 REFUNDACJA – CO OPRÓCZ IN VITRO

Miejskie dofinansowanie do procedury in vitro w Gdańsku obejmuje także:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych (pobranie komórek jajowych),
 • znieczulenie ogólne podczas zabiegu punkcji,
 • zapłodnienie komórki jajowej metodą uzależnioną od sytuacji medycznej pary (IVF, ICSI, IMSI, PICSI lub hbIMSI) oraz nadzór nad rozwojem zarodków,
 • przeprowadzenie transferu świeżych zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych do roku,
 • dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży.

– W klinice w Gdyni mamy możliwość wykonania najbardziej zaawansowanych procedur zapłodnienia w ramach dofinansowania Urzędu Miasta: IMSI, PICSI hbIMSI. W niektórych, medycznie uzasadnionych, przypadkach Klinika w Gdyni wykonuje procedurę biopsji jądra lub umożliwia skorzystanie z dawstwa niepartnerskiego (bank nasienia). Zastosowanie obu procedur nie dyskwalifikuje pary ze skorzystania z dofinansowania do in vitro w ramach programu gdańskiego. Dodatkowo każda para objęta programem dofinansowania in vitro może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa, konsultacji u dietetyka, konsultacji embriologicznej, wizyty lekarskiej w dniu punkcji czy wizyty lekarskiej w dniu transferu zarodków – wyjaśnia Górtowska.

Ponadto w ramach refundacji pacjenci mogą skorzystać z:

 • EmbryoGlue (według wskazań medycznych),
 • AZH (według wskazań medycznych),
 • Intralipid (według wskazań medycznych),
 • Badania beta HCG (potwierdzającego ciążę biochemiczną).

Klinika InviMed w Gdyni będzie realizowała program refundacji in vitro do 2020 roku.

Informacje o klinice, zespole medycznym i szczegółowy opis poszczególnych badań i zabiegów przygotowujących do in vitro znajdują się na stronie InviMed w Gdyni: https://www.invimed.pl/kliniki/gdynia

 

 
Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia, ul. 10 Lutego 16 (II piętro, pion B) 81-364 Gdynia. Godziny przyjęć: Pn.: 7:30 – 18:00, Wt.: 7:30 – 19:00, Śr.: 7:30 – 18:00, Czw.: 7:30 – 18:00, Pt.: 7:30 – 18:00, Sob.: 8:00 – 15:00

POLECAMY TAKŻE:

Poznaj nowe metody in vitro, które mogą zwiększyć szansę na ciążę

 

 


Polonistka, dziennikarka, redaktorka. Specjalizuje się w tematyce: ciąża, parenting, niepłodność, dieta propłodnościowa. Email: redakcja@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *