Refundacja in vitro w Gdańsku: tak wygląda kwalifikacja par krok po kroku

Tylko Gdańsk z trójmiejskich miast zdecydował się wesprzeć niepłodnych mieszkańców w leczeniu niepłodności za pomocą in vitro. Gdańszczanie mogą skorzystać z dofinansowania trzech procedur in vitro – jeśli tylko spełnią odpowiednie warunki i przejdą pomyślnie procedurę kwalifikacyjną. Jak to wygląda krok po kroku w Klinice Leczenia Niepłodności InviMed w Gdyni?

Realizatorem gdańskiego programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańsk w latach 2017-2020” jest jedna z najlepszych placówek zajmujących się leczeniem niepłodności w Polsce – Klinika Leczenia Niepłodności InviMed w Gdyni. Jak wygląda tu procedura kwalifikacji oraz jakie niezbędne dokumenty powinna mieć ze sobą para, aby przyspieszyć kwalifikację? Oto niezbędne kompendium wiedzy dla niepłodnych par starających się o dofinansowanie in vitro w Gdańsku.

Procedura kwalifikacji w gdyńskim Invimedzie nie jest skomplikowana i w praktyce opiera się na trzech podstawowych krokach: zarejestrowaniu się w klinice, przedstawieniu potrzebnych dokumentów oraz umówieniu się na wizytę kwalifikacyjną, podczas której zostaną omówione wszelkie niezbędne sprawy związane z procedurą ivf. W naszej placówce nie ma kolejek, a cały proces przebiega sprawnie i płynnie. Już podczas pierwszej wizyty pacjenci wiedzą, jaka jest decyzja w sprawie in vitro w ramach refundacji – mówi Dyrektor Zarządzający InviMed w Gdyni Agnieszka Górtowska.

I dodaje, że program refundacji in vitro zapewnia możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego także tym parom, które już wcześniej korzystały z refundacji, ale poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna, czyli nie urodziło się w jej wyniku dziecko.

ISTOTNE: Pary, które z sukcesem zakończyły wcześniej refundowany zabieg in vitro, a nie mogą mieć kolejnego dziecka, niestety nie przejdą pomyślnie kwalifikacji.

REKRUTACJA PAR – DLA KOGO JEST REFUNDACJA IN VITRO

Pary chcące skorzystać z refundacji procedury in vitro w InviMed w Gdyni muszą spełnić kilka obowiązkowych warunków:

 • Oboje rozliczają się z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT),
 • Pary, które wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • Pary, które spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,
 • Kobiety, których wiek w dniu zgłoszenia do programu mieści się w przedziale 20-40 lat wg rocznika urodzenia (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu (od 18 roku życia). UWAGA: wiek mężczyzn nie jest określony,
 • Kobiety, u których poziom hormonu AMH wynosi powyżej 0,7ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy),
 • Pary, które w dniu kwalifikacji do programu złożą stosowne oświadczenie lub dokument potwierdzający, że są mieszkańcami Gdańska,
 • Pary, które w dniu kwalifikacji do programu złożą stosowne oświadczenie, w którym potwierdzą, że nie uczestniczyły lub uczestniczyły w maksymalnie dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY, które powinna mieć ze sobą para na pierwszej wizycie kwalifikacyjnej w klinice: Dokumentacja medyczna potwierdzająca leczenie w innych miejscach (jeśli dostępna) oraz PIT-y (zarówno kobiety, jak i mężczyzny).

 Oprócz dokumentacji medycznej para powinna mieć także aktualne badania: AMH nie starsze niż 6 miesięcy, pozostałe badania – wykaz zgodny z ustawą o leczeniu niepłodności, wykonywane są w klinice.

Klinika nie weryfikuje dokumentów. – Przyjmujemy od pacjentów podpisane przez nich oświadczenie przygotowane przez UM Gdańsk i nie weryfikujemy oraz nie planujemy weryfikować tych danych. Nie przekazujemy także danych pacjentów do weryfikacji do Urzędu Miasta – zapewnia Agnieszka Górtowska, dyrektor placówki.

WSZYSTKO MAM I CO DALEJ – REJESTRACJA PAR

Para, która posiada wszystkie dokumenty niezbędne do przystąpienia do kwalifikacji powinna zgłosić się do kliniki w wybrany przez siebie sposób:

 1. Osobiście, przychodząc do kliniki:

Godziny otwarcia Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia:

 • Poniedziałek 7:30-18:00
 • Wtorek 7:30-19:00
 • Środa 7:30-18:00
 • Czwartek 7:30-18:00
 • Piątek 7:30-18:00
 • Sobota 8:00-15:00

Klinika w razie konieczności uruchamia również dyżury w dni wolne od pracy.

2. Telefonicznie pod numerem infolinii InviMed 500 900 888 w godzinach:

 • Poniedziałek 8:00-20:00
 • Wtorek 8:00-20:00
 • Środa 8:00-20:00
 • Czwartek 8:00-20:00
 • Piątek 8:00-20:00
 • Sobota 8:00-14:00

3. Telefonicznie pod specjalny numer telefonu komórkowego, który obsługuje Paulina Góra, położna i Koordynator Programu dedykowany pacjentom PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017 – 2020″. Telefon 48 604 253 971 czynny jest w godzinach:

 • Poniedziałek 7:30-18:00
 • Wtorek 7:30-19:00
 • Środa 7:30-18:00
 • Czwartek 7:30-18:00
 • Piątek 7:30-18:00
 • Sobota 8:00-15:00
 • możliwy jest także kontakt mailowy: kom.gdynia@invimed.pl

4. Elektronicznie poprzez:

Po umówieniu wizyty pacjenci dostają potwierdzenie wizyty na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wraz z danymi o miejscu i czasie wizyty (m.in.  o tym, że klinika InviMed znajduje się na II piętrze pionu B budynku Centrum Kwiatkowskiego przy ulicy 10 lutego 16 w Gdyni oraz że wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych) oraz informacją o wymaganych dokumentach koniecznych do dostarczenia przez pacjentów na pierwszą wizytę. Pacjenci, którzy przekazali Invimed swój numer telefonu komórkowego dostają również powiadomienia sms na 5 dni i 2 dni przed planowaną wizytą.

JAK WYGLĄDA PIERWSZA WIZYTA

W trakcie pierwszej wizyty w klinice InviMed, a przed wizytą lekarską, Koordynator Opieki Medycznej – położna, spotyka się z pacjentami i w ciągu 20 minut pomaga parze przygotować się na pierwsze spotkanie z lekarzem specjalistą.

– Na takim spotkaniu Koordynator Opieki Medycznej uzupełnia z parą wywiady medyczne wymagane przed wizytą lekarską oraz pomaga skompletować dokumenty i badania lekarskie niezbędne do kwalifikacji i dalszego procesu leczenia. Dodatkowo przekazuje parze materiały informacyjne programu i odpowiada na wszystkie pytania pacjentów, które pojawią się przed wizytą – wyjaśnia Agnieszka Górtowska.

Już w dniu wizyty w klinice para dowiaduje się od lekarza, czy została zakwalifikowana od strony medycznej, zaś od koordynatora programu w klinice – czy od strony formalnej.

Podczas wizyty lekarskiej, lekarz specjalista omawia z parą wywiad medyczny uzupełniony z Koordynatorem Opieki Medycznej, analizuje dotychczasową dokumentację medyczną pary, wykonuje badanie ginekologiczne pacjentki wraz z USG oraz może wydać decyzję o kwalifikacji do Programu UM Gdańska.

Jeśli para zostanie zakwalifikowana, lekarz informuje uczestników programu o wysokim ryzyku ciąż mnogich i wynikającym stąd ryzykiem, np. przedwczesnego porodu, niższej wagi urodzeniowej dziecka czy zwiększonej umieralności okołoporodowej.

Lekarz ustala następnie z parą najlepszy termin rozpoczęcia procesu procedury oraz przygotowuje dla pary plan leczenia, w którym uwzględnia daty kolejnych wizyt, nazwy i dawki leków, przybliżony termin procedury pobrania komórek rozrodczych i transferu zarodków. Lekarz wydaje także recepty i wyjaśnia zasady działania leków i możliwe ryzyko związane z ich przyjmowaniem. Lekarz podpisuje z parą zgody na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

 W przypadku, gdy para zostanie zakwalifikowana do Programu i zdecyduje się na skorzystanie z leczenia w InviMed, Koordynator Opieki Medycznej będzie wspierać pacjentów podczas całego procesu diagnostyki i leczenia, m.in. w zakresie kompletowania dokumentacji medycznej niezbędnej do rozpoczęcia procedury, poprawnego przygotowania do zabiegu oraz udzielając, po konsultacji z lekarzem, odpowiedzi na pytania pacjentów.

 Jak zapewnia Agnieszka Górtowska, Dyrektor Zarządzająca InviMed, w klinice nie ma kolejek i rekrutacja par przebiega płynnie i sprawnie. Na pomoc w ramach programu refundacji in vitro może liczyć w gdyńskiej placówce około 25 par rocznie.

 REFUNDACJA – CO OPRÓCZ IN VITRO

Miejskie dofinansowanie do procedury in vitro w Gdańsku obejmuje także:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych (pobranie komórek jajowych),
 • znieczulenie ogólne podczas zabiegu punkcji,
 • zapłodnienie komórki jajowej metodą uzależnioną od sytuacji medycznej pary (IVF, ICSI, IMSI, PICSI lub hbIMSI) oraz nadzór nad rozwojem zarodków,
 • przeprowadzenie transferu świeżych zarodków do jamy macicy,
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych do roku,
 • dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży.

– W klinice w Gdyni mamy możliwość wykonania najbardziej zaawansowanych procedur zapłodnienia w ramach dofinansowania Urzędu Miasta: IMSI, PICSI hbIMSI. W niektórych, medycznie uzasadnionych, przypadkach Klinika w Gdyni wykonuje procedurę biopsji jądra lub umożliwia skorzystanie z dawstwa niepartnerskiego (bank nasienia). Zastosowanie obu procedur nie dyskwalifikuje pary ze skorzystania z dofinansowania do in vitro w ramach programu gdańskiego. Dodatkowo każda para objęta programem dofinansowania in vitro może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa, konsultacji u dietetyka, konsultacji embriologicznej, wizyty lekarskiej w dniu punkcji czy wizyty lekarskiej w dniu transferu zarodków – wyjaśnia Górtowska.

Ponadto w ramach refundacji pacjenci mogą skorzystać z:

 • EmbryoGlue (według wskazań medycznych),
 • AZH (według wskazań medycznych),
 • Intralipid (według wskazań medycznych),
 • Badania beta HCG (potwierdzającego ciążę biochemiczną).

Klinika InviMed w Gdyni będzie realizowała program refundacji in vitro do 2020 roku.

Informacje o klinice, zespole medycznym i szczegółowy opis poszczególnych badań i zabiegów przygotowujących do in vitro znajdują się na stronie InviMed w Gdyni: https://www.invimed.pl/kliniki/gdynia

 

 
Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia, ul. 10 Lutego 16 (II piętro, pion B) 81-364 Gdynia. Godziny przyjęć: Pn.: 7:30 – 18:00, Wt.: 7:30 – 19:00, Śr.: 7:30 – 18:00, Czw.: 7:30 – 18:00, Pt.: 7:30 – 18:00, Sob.: 8:00 – 15:00

POLECAMY TAKŻE:

Poznaj nowe metody in vitro, które mogą zwiększyć szansę na ciążę

 

 


Dziennikarka, redaktorka, absolwentka Polonistyki na UW. Woli słuchać niż mówić, biegać niż siedzieć, medytować niż dywagować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *