Refundacja in vitro w Warszawie: Najprostsza procedura rekrutacji par

Procedura kwalifikacji par, które chcą skorzystać ze środków publicznych przeznaczonych na refundację in vitro w Klinice Leczenia Niepłodności InviMed w Warszawie, należy do najprostszych i najmniej skomplikowanych w całej stolicy – mówi Dyrektor Zarządzająca placówką Elżbieta Britmann. Co powinna zrobić para, która chce przystąpić do programu Urzędu Miasta oraz z jakimi dokumentami powinna się zgłosić?

Klinika Leczenia Niepłodności InviMed w Warszawie jest jedną z najlepszych placówek w Polsce, która stała się realizatorem programu „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019”.

Pary, które przez ponad rok bezskutecznie starają się o potomstwo i przeszły odpowiedni czas diagnostyki oraz posiadają udokumentowaną historię choroby, mogą zgłosić się do kliniki i wziąć udział w kwalifikacji do procedury in vitro z refundacją ze środków publicznych Urzędu Miasta.

– Program polityki Urzędu Miasta Warszawa zakłada, że każda para, która boryka się z problemem niepłodności i zamieszkuje na terenie Warszawy co najmniej 2 lata, może przystąpić do tego programu. To z kolei oznacza, że ze środków publicznych mogą skorzystać pary, które jeszcze w żaden sposób nie otrzymały dofinansowania in vitro, ale także te, które na przykład raz czy dwa brały udział w programie Ministerstwa Zdrowia. W tym przypadku ze środków warszawskiego Urzędu Miasta będą mogły skorzystać jeszcze dwa razy lub raz. Jeśli jednak para wzięła udział w takim programie trzy razy – tym razem na pomoc finansową nie będzie mogła liczyć, nawet jeśli nadal trwają starania o potomstwo – tłumaczy Elżbieta Britmann, dyrektor warszawskiego Invimedu.

I dodaje: – Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że pacjentów w sporej części odstrasza od podjęcia takiej decyzji ilość wymaganych dokumentów czy wydłużająca się procedura weryfikacji. W warszawskim Invimedzie kwalifikacja przeprowadzana jest bez zbędnych formalności, a ilość dokumentów ogranicza się w zasadzie do złożonego oświadczenia.

Oświadczenia nie są weryfikowane przez koordynatorów programu, jednak warto pamiętać, że za składanie fałszywych zeznań pacjent ponosi odpowiedzialność karną.

Jak wygląda takie oświadczenie?

– W procedurze, którą przygotował Urząd Miasta, istnieje obowiązek podpisania oświadczenia i wypełnienia formularza. Pacjenci, którzy chcą wziąć udział w takim programie, pisemnie oświadczają, że wyrażają wolę uczestniczenia w programie, że są w związku małżeńskim lub partnerskim oraz zamieszkują w Warszawie od co najmniej dwóch lat. Oświadczają także, że poddali się wcześniejszemu leczeniu oraz że ubiegają się o kwalifikację. Zobowiązani są także do informowania nas – jako realizatora programu – o świadczeniach, które uzyskali, oraz o wynikach leczenia – tłumaczy dyrektor InviMed.

CO TO ZNACZY: „ZAMIESZKIWAĆ W WARSZAWIE”

Elżbieta Britmann dodaje ponadto, że w związku z wieloma pytaniami pacjentów związanymi z dokumentacją potwierdzającą np. zamieszkanie w Warszawie, to znaczy: meldunek, umowa najmu mieszkania czy zaświadczenie z warszawskiego Urzędu Skarbowego, uzyskała jasną odpowiedź z Biura Polityki Zdrowotnej, w której nie ma żadnego obowiązku przedstawiania takich zaświadczeń.

– W piśmie, które dostałam, a które podpisał zastępca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej, czytam, że warunek dotyczący zamieszkania na terenie Warszawy od co najmniej dwóch lat należy interpretować zgodnie z artykułem 25 Kodeksu Cywilnego, to znaczy: miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Do stwierdzenia tego faktu wystaraczające jest oświadczenie strony, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Dodatkowe zaświadczenie związane m.in. z poświadczeniem zameldowania lub rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych nie są wymagane przy kwalifikacji do programu. Dla mnie to jasna odpowiedź, że pacjent nie musi mieć meldunku, nie musi odprowadzać podatków na terenie Warszawy – musi jedynie oświadczyć, że mieszka na terenie stolicy – mówi Britmann.

ISTOTNE: Do programu refundacji in vitro mają prawo zgłaszać się także pacjenci niebędący Polakami. Warunkiem, jak powyżej, jest zamieszkanie w Warszawie nie krócej niż 2 lata. Ważne jest także, że para zgłaszająca się do programu nie musi mieć umowy o pracę, a nawet nie musi odprowadzać składek zdrowotnych – w tym jednak przypadku musi się liczyć z zapłaceniem 100 proc. wartości leków związanych z procedurą in vitro.

Oprócz oficjalnego dokumentu zgłoszeniowego, pacjenci w InviMed otrzymają wewnętrzne formularze, które będą wypełniać wspólnie z lekarzem podczas pierwszej wizyty. Jedną z istotnych informacji będzie także ta, czy para korzystała do tej pory z refundacji leków związanych z leczeniem niepłodności. Podobnie jak w przypadku in vitro, tak i w przypadku refundacji leków – możliwe jest skorzystanie z takiej możliwości tylko trzy razy.

Decyzję o zakwalifikowaniu się pary do programu podejmuje lekarz oraz koordynator programu. Para zostanie poinformowana o tym albo telefonicznie, albo mailowo.

REFUNDACJA IN VITRO – trzy razy po 5 tysięcy złotych

Każda zakwalifikowana do programu para może skorzystać z dofinansowania w wysokości aż 5 000 zł na maksymalnie trzy procedury in vitro pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna, czyli nie urodziło się w jej wyniku dziecko. Wszystkie koszty przed procedurą, np. niezbędne badania – jeśli ich nie było lub są nieaktualne – para pokrywa z własnej kieszeni. Podobnie jest z kosztem kriotransferu. Jeśli w trakcie pierwszej procedury parze pozostały do wykorzystania zamrożone zarodki – ich transfer odbywa się na koszt własny. Po ich wykorzystaniu i przy dalszym braku ciąży, pacjenci mogą podejść do drugiej (i analogicznie) do trzeciej refundowanej procedury in vitro.

WAŻNE: Pary, które otrzymały wcześniej dofinansowanie w ramach programu refundacji in vitro na terenie Warszawy i przeszły procedurę w innej klinice, nie mogą ponownie zgłaszać się do innej placówki realizującej ten program.

REFUNDACJA IN VITRO W WARSZAWIE: Kto może skorzystać z programu?

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • Para, zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 • Pary, które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
 • Pary, które w dniu kwalifikacji do programu zamieszkują na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.
 • W dniu kwalifikacji do programu kobieta ma:

  a) ukończone 25 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego),
  b) ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych).

 • Rezerwa jajnikowa kobiety, mierzona stężeniem AMH, wynosi powyżej 0,7 ng/ml.
 • Pary, które uczestniczyły co najwyżej w dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych. 

– Do programu zostaną zakwalifikowane także kobiety w wieku 18 – 40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną. Zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby. Kriokonserwacja komórek jajowych również zawarta jest w programie dotyczącym refundacji procedur związanych z leczeniem niepłodności – mówi dyrektor InviMed w Warszawie.

WAŻNE! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wieku kobiet, które mogą starać się o kwalifikację do programu refundacji in vitro, decyzją Urzędu Miasta, przyjęto zasadę, by rozpatrywać wiek kobiety w dniu kwalifikacji do programu, tj. w dniu podpisywania formularza uczestnictwa. Kobieta może mieć wtedy ukończony maksymalnie 40 rok życia. Kobiety, które ukończyły 41 lat nie kwalifikują się już do programu. Mogą natomiast w nim uczestniczyć, jeżeli ukończą 41 rok życia już po kwalifikacji.

– Oznacza to w praktyce, że kobieta, która ma np. 40 lat i 10 miesięcy jak najbardziej może starać się o kwalifikację do programu. Jeśli do czasu skończenia 41. roku życia dostanie pozytywną odpowiedź, co jest więcej niż prawdopodobne, dalsze procedury może kontynuować, mając już lat 41 – tłumaczy Elżbieta Britmann.

REFUNDACJA – CO OPRÓCZ IN VITRO

Refundacja obejmuje także:

 • stymulację mnogiego jajeczkowania i monitorowanie,
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych (pobranie komórek jajowych);
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pobrania plemników (z wyłączeniem kosztów biopsji jądra lub najądrzy) i przygotowanie do zapłodnienia,
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • kriokonserwację (mrożenie) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.

Pozostałe koszty (m.in. badania laboratoryjne, dodatkowe konsultacje specjalistyczne, koszty leków i dodatkowych procedur) pokrywają pacjenci.

WSZYSTKO MAM – I CO DALEJ, czyli jak zakwalifikować się do udziału w programie dofinansowania in vitro?

Dogodny termin wizyty wstępnej można zarezerwować, dzwoniąc pod numer 500 900 888 lub wypełniając formularz na stronie: https://www.invimed.pl/refundacja-in-vitro-w-warszawie

Na wizytę powinni przyjść oboje partnerzy. – Należy pamiętać o tym, aby na wizytę zabrać kopię dokumentacji medycznej, tzn. historię choroby, wyniki badań w ramach leczenia niepłodności, karty informacyjne, opisy zabiegów. Im więcej aktualnych badań, w tym AMH i badanie nasienia, oraz dokumentów typu zdjęcia USG czy monitoring owulacji, tym szybciej para będzie mogła przystąpić do procedury in vitro. Jeśli lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją nie podejmie decyzji o dodatkowych badaniach i uzna, że pacjenci są gotowi na in vitro, procedura może zacząć się już w kolejnym cyklu owulacyjnym kobiety – mówi Elżbieta Britmann.

 Pacjenci powinni mieć przy sobie także dokumenty potwierdzające tożsamości: dowód osobisty, paszport.

Klinika Invimed w Warszawie będzie realizowała program do końca grudnia 2019 roku. 

Informacje o klinice, zespole medycznym i szczegółowy opis poszczególnych badań i zabiegów przygotowujących do in vitro znajdują się na stronie InviMed w Warszawie: https://www.invimed.pl/kliniki/warszawa

Klinika Leczenia Niepłodności InviMed, ul. Rakowiecka 36, 02-532, Warszawa. Godziny otwarcia: Pn. – Pt.:  7:30 do 20:00, Sob.: 8:00 do 14:00

PRZECZYTAJ TAKŻE:

https://plodnosc.pl/msome-pgd-azh-poznaj-6-sposobow-zwiekszajacych-szanse-powodzenia-in-vitro/

 


Polonistka, dziennikarka, redaktorka. Specjalizuje się w tematyce: ciąża, parenting, niepłodność, dieta propłodnościowa. Email: redakcja@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *