Założenia Programu in vitro – poznaj kryteria kwalifikacji

Zespół ekspertów zajmujący się ustalaniem kryteriów kwalifikacji par do Programu in vitro zakończył prace. 10 kwietnia podczas briefingu prasowego poznaliśmy zasady, jakie będą obowiązywały od 1 czerwca.

10 kwietnia w Ministerstwie Zdrowia odbył się briefing prasowy, podczas którego Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, Dagmara Korbasińska – przewodnicząca Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, a także prof. Robert Zygmunt Spaczyński – konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, przedstawili zmiany i zasady kwalifikacji niepłodnych par do całkowitej refundacji in vitro.

„Mamy to! Mamy program medycznego wsparcia zapłodnienia pozaustrojowego i leczenia niepłodności metodą in vitro. Jest to kolejny element projektu Świadoma, Bezpieczna Ja” – mówiła minister zdrowia. Dodając, że nad programem pracował zespół 14 wybitnych ekspertów z wielu dziedzin medycyny, m.in. w zakresie ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, perinatologii, medycyny rozrodczej i embriologii.

„Naszym głównym celem jest równy dostęp do metody in vitro dla par borykających się z niepłodnością. Dzisiaj przywracamy nadzieję, dajemy realną szansę tym wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy chcą zostać rodzicami. Program obejmuje również onkopłodność, czyli zabezpieczenie materiału rozrodczego, tych osób, które w przyszłości będą chciały mieć dzieci, ale wpierw muszą poddać się trudnej i często wyniszczającej organizm terapii onkologicznej, która może pozbawiłaby ich szansy na własne dziecko.” – tłumaczyła minister.

Program in vitro refundowany z budżetu państwa ma ruszyć 1 czerwca, a jak zapowiedziała Minister Zdrowia – niewykluczone, że wszystkie podmioty, które zgłoszą się do konkursu na realizatora programu, a które spełnią warunki, będą mogły świadczyć leczenie niepłodności za pomocą IVF.

Program in vitro – zasady i kryteria naboru par w 2024 r.

Osoby, które chcą skorzystać z refundacji in vitro, muszą spełnić następujące warunki:

– Być małżeństwem lub być w związku partnerskim (heteroseksualnym)

– Mieć stwierdzoną niepłodność bądź dokumentację potwierdzającą nieskuteczne leczenie niepłodności – w tym także metodą in vitro.

Co istotne, podczas kwalifikacji nie będzie brane pod uwagę, czy para korzystała już z metody in vitro w ramach refundacji samorządowej lub w poprzednim programie rządowym!

– Kryterium wieku to max. 42 lata dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn, którzy chcą in vitro z własnymi gametami.

Natomiast dla kobiet, które będą chciały skorzystać z dawstwa komórek jajowych lub zarodków – granicę wieku podniesiono do 45. r. życia (wiek mężczyzn bez zmian, czyli 55 lat).

– W nowych zasadach pojawił się także zapis o konieczności opinii psychologicznej w przypadku par starających się o dziecko niegenetyczne – czyli z programu dawstwa oocytów i zarodków.

Co obejmuje refundacja in vitro

  •  Refundacja obejmie 6 procedur in vitro – w tym maksymalnie 4 IVF z własnymi komórkami i 2 procedury IVF z komórkami dawców/dawczyń (w ramach 1 cyklu będzie możliwe zapłodnienie 6 komórek jajowych).
  • 6 cykli IVF z dawstwem zarodków ( 1 transfer zarodka = 1 cykl leczenia)
  • W ramach refundacji in vitro pary będą miały pokryte z NFZ wszystkie koszty związane z niezbędnymi etapami przygotowania do zapłodnienia pozaustrojowego, czyli wizyty, niezbędne badania, konsultacje psychologiczne.
  • Program zapewnia także finansowanie kriotransferów.

WAŻNE:

Pary, które zajdą w ciążę dzięki programowi, ale nie pozostaną im zarodki – może ponownie zgłosić się do programu. Posiadanie dzieci bądź korzystanie już z refundacji nie jest kryterium dyskwalifikacji.

To, co oprócz niespełnienia powyższych kryteriów, dyskwalifikuje osoby starające się o refundację IVF, to:

Przeciwskazania medyczne – w tym zła odpowiedź na stymulację jajeczkowania lub inne czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury medycznej.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie państwa każdego roku 500 mln zł. Łącznie to 2,5 mld zł.

Już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizatorów programu, w którym mogą wziąć udział ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji, posiadające odpowiednie zaplecze kadrowe i sprzętowe. Minister Izabela Leszczyna podkreśla: „Zależy mi, aby realizatorami programu nie były tylko ośrodki prywatne, ale aby uczestniczyło w nim jak najwięcej podmiotów publicznych”.

 

Grafiki: Ministerstwo Zdrowia/inf. pras. 

 


Polonistka, dziennikarka, redaktorka. Specjalizuje się w tematyce: ciąża, parenting, niepłodność, dieta propłodnościowa. Email: redakcja@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *