rodzina zastępcza

Co oznacza słowo Adopcja

 

 


“Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.”
                                                                                                                                                                                                    Quoist Michel

 


 

Statystyki wskazują, iż co czwarte małżeństwo w Polsce nie może mieć dziecka w sposób naturalny. Gdy zawiodą także inne metody wspomaganego rozrodu, pojawiają się pytania o adopcję. Być może przed takim wyborem stoicie dziś również i Wy. Poniżej znajdziecie wszystko to, co powinnniście wiedzieć o adopcji.

 

Adopcja jest procesem długotrwałym, wymagającym od przyszłych rodziców wiele cierpliwości i jeszcze więcej zaangażowania. Nierzadko oznacza „wędrówkę” przez ciężką i wyboistą drogę, na której końcu czeka długo wyczekiwana nagroda, jaką jest dziecko.

Adopcja to piękna możliwość zapewnienia dziecku nowej rodziny, nowego domu, ogromu miłości i czułości, którego do tej pory nie miało. Dla rodziców adopcyjnych to rozpoczęcie nowego, pięknego życia po często trudnej i nieudanej walce o własne potomstwo.

Aby przeprowadzić was przez zakamarki całego procesu adopcyjnego, przygotowałam dla was „małą ściągę”, czyli jak wygląda adopcja krok po kroku.

Mam nadzieję, że chociaż w małej cząstce pomogę wam w zdobyciu celu, który do tej pory wydawał się nieosiągalny.

                 Co oznacza słowo „adopcja”?

 

Adopcja pochodzi od łacińskiego słowa adoptio co oznacza usynowienie, przysposobienie.

Adopcja to nic innego jak przyjęcie „nowej osoby, spoza rodziny” do kręgu osób najbliższych. Jednym słowem adopcja oznacza uznanie dziecka za swoje.

Adopcja (czyli, innymi słowy, przysposobienie) jest to forma prawna, która sztucznie stwarza najbliższe pokrewieństwo. Jest to stosunek rodzicielski, w którym powstają wszelkie obowiązki i prawa właściwe dla naturalnego stosunku rodzicielskiego pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym.

Przysposabiający to osoba, która adoptuje dziecko, a przysposobiony to osoba (dziecko), które zostało adoptowane.
Rodzice, którzy adoptują dziecko, stają się jego nową rodziną, sprawują nad nim pełną władzę rodzicielską. Adoptowane dziecko otrzymuje nie tylko nową rodzinę, ale również nowe nazwisko, nowy adres.

UWAGA !!!
Przysposobienie może być orzeczone wyłącznie przez sąd rodzinny tylko i wyłącznie w przypadku uregulowania prawnej sytuacji dziecka (oznacza to, że rodzice biologiczni dziecka muszą zostać całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej, mogą sami się jej zrzec bez wskazania osoby przysposabiającej lub ze wskazaniem takiej osoby- tzw. „adopcja ze wskazaniem”).

 

 

 


Autorka książki (jako Laura Lis) "Moje in vitro. Historia prawdziwa", w której pisze, że cuda się zdarzają i nigdy nie należy tracić nadziei.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *