Samorządy oferujące dofinansowanie in-vitro

Dofinansowanie in vitro 2024. Aktualna lista wsparcia samorządów

W Polsce leczenie metodą in vitro wciąż jeszcze nie jest finansowane przez NFZ. Niebawem sytuacja ulegnie zmianie, bo od połowy 2024 ma funkcjonować ogólnopolski program refundacji in vitro. Do tego czasu pary mogą skorzystać ze wsparcia samorządów, które od lat z powodzeniem realizują programy dofinansowania leczenia pozaustrojowego.

Niepłodność to poważny problem naszych czasów. W Polsce już co 6. para bezskutecznie stara się o dziecko. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność zaliczana jest do chorób społecznych, podobnie jak miażdżyca, nadwaga czy alkoholizm.

Oprócz kwestii medycznych, niepłodność wpływa na sferę emocjonalną. Osoby, które miesiącami, często latami bezskutecznie próbują zajść w ciążę doświadczają stresu równie silnego jak pacjenci z nowotworem!

Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności jest in vitro. Jest to kilkuetapowa procedura nazywana również „ostatniej szansy”, którą stosuje się wtedy, kiedy wszystkie inne metody leczenia niepłodności zawiodą. Główną zaletą in vitro jest skuteczność. Według różnych źródeł w Polsce skuteczność wynosi od ok. 20-40%. Nie odstępujemy tym samym od innych krajów europejskich.

Ogólnopolski program refundacji in vitro  

Ze względu na wysokospecjalistyczny charakter wymagający najnowszych technologii, sprzętu oraz doświadczonych lekarzy zabieg in vitro jest kosztowny. Dla wielu par cena, jaką muszą zapłacić za leczenie, jest barierą nie do przejścia.

Po licznych naciskach ze strony obywateli, zbieraniu podpisów, debatach eksperckich nowy rząd przygotował ogólnopolski program refundacji in vitro, który ma funkcjonować od 1 czerwca 2024 roku. Do tego czasu Minister Zdrowia ma opracować, wdrożyć oraz rozpocząć realizację programu.

Chociaż zasady nie są jeszcze znane, wiadomo że refundacja odciąży pacjentów z wysokich kosztów leczenia in vitro.

Aktualne wsparcie samorządów

Zanim program ogólnopolski oficjalnie wystartuje wciąż aktualne są programy dofinansowania in vitro w poszczególnych miastach, gminach, województwach. Od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

Pierwszym miastem wspierającym niepłodne pary w Polsce była Częstochowa. Za nią podążyły następne. Programy często są do siebie podobne, czasem różnią się wytycznymi, jednak wszystkie skierowane są do mieszkańców danej jednostki terytorialnej.

W większości nie trzeba być małżeństwem, należy zmieścić się w kryterium odpowiedniego wieku (zwykle kobieta do 40 lat). Co najistotniejsze, lokalne programy in vitro oferują jednorazowe dofinansowanie zabiegu. Para otrzymuje od 5 tys. zł do 10 tys. zł dofinansowania do procedury in vitro.

Ze względu na podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy, dzięki której już niedługo to państwo odciąży niepłodne pary z finansowania kosztownej procedury niektóre  samorządy już wycofały się z dotowania zapłodnienia pozaustrojowego. Przykładem są Chojnice czy Kraków.

Aktualne programy dofinansowania in vitro:

Województwo dolnośląskie

Wrocław

We Wrocławiu program dofinansowanie in vitro działa od lat, a pierwsze dziecko, poczęte dzięki programowi w tym mieście urodziło się w połowie lutego 2020 roku. O stycznia 2024 roku zwiększono dofinansowanie z 5 tys. zł do 10 tys. zł oraz zadeklarowano wsparcie dla każdej pary, która spełnia kryteria, do momentu wprowadzenia rządowego programu.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 10 tys. zł

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • do programu mogą zgłaszać się pary, które bezskutecznie starają się o ciążę przez 12 miesięcy (potwierdzone leczenie);
 • para powinna pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40. roku życia (warunkowo 42 lata);
 • Program obejmuje pary, które mieszkają na terenie Wrocławia, bądź rozliczały się z urzędem skarbowym na terenie miasta.

Świdnica

Program dofinansowania in vitro jest realizowany od 2021 roku. Na efekty programu nie trzeba było długo czekać, bo już na przełomie listopada i grudnia 2021 r. na świat przyszły pierwsze dzieci – dwóch zdrowych chłopców.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 5 tys. zł.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • do programu mogą zgłaszać się pary, które przez 12 miesięcy były poddawane nieskutecznemu leczeniu;
 • wiek kobiety powinien mieścić się w przedziale 25-40 lat, a mężczyzny 25-50 lat;
 • Program obejmuje pary, które mieszkają na terenie Świdnicy, bądź rozliczały się z urzędem skarbowym na terenie miasta. Zameldowanie od przynajmniej 12 miesięcy.

Gmina Jelcz-Laskowice

Program dofinansowania in vitro jest realizowany od 2021 roku. Obecna edycja zakłada finansowanie procedur do 2026 roku.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 5 tys. zł.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • wiek kobiety powinien mieścić się w przedziale 20-43 lata;
 • para musi się rozliczać z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice;
 • para nie korzystała z dofinansowania leczenia w poprzednich latach;
 • wymagane jest oświadczenie o stwierdzonej przyczynie niepłodności lub nieskutecznym leczeniu niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w programie.

Oława

Program dofinansowania in vitro w Oławie jest realizowany od 2022 roku.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 5 tys. zł oraz 2,5 tys. zł w przypadku jednej procedury adopcji zarodka.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • partnerzy muszą być mieszkańcami miasta Oława;
 • para wyrazi zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych         kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów;
 • kobieta spełnia kryteria dotyczące wieku – 24-42 lata w/g rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową, kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu).

Jelenia Góra

Program dofinansowania in vitro jest realizowany od 2022 roku. Program skierowany jest do maksymalnie 10 par rocznie.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 5 tys. zł.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • potwierdzona dokumentacja medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w programie, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej;
 • kobieta  w wieku od 20 do 43 lat (wg rocznika urodzenia), w dniu zgłoszenia się do programu po raz pierwszy;
 • para powinna pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • warunkiem jest zameldowanie są na terenie miasta Jelenia Góra od co najmniej 12 miesięcy.

Gmina miejska Głogów

Program in vitro w Głogowie został zaplanowany na lata 2022-2025.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 5 tys. zł oraz 2 tys. zł do części klinicznej adopcji zarodka.

Dofinansowanie przeznaczone jest do 3 procedur, które są przewidziane dla jednej pary w okresie realizacji programu.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • para mieszkająca na terenie gminy Głogów, która jest zameldowana przynajmniej od 12 miesięcy oraz które składają zeznanie podatkowe i rozliczają się we właściwym dla Miasta Głogów urzędzie skarbowym;
 • wiek kobiety w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia (w tym kobiety z chorobą nowotworową i poddawane leczeniu gonadotoksycznemu).
 • warunkiem jest pozostanie w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • do programu nie mogą się kwalifikować osoby, które już są beneficjentami podobnego programu, finansowanego ze środków publicznych.

Województwo kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

Program wsparcia niepłodnych par z Bydgoszczy z powodzeniem trwa już kilka lat. Obecna edycja rozpisana jest na lata 2023-2026.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 7 tys. zł oraz do 3 tys. zł. do części klinicznej adopcji zarodka.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 43 lata (w/g rocznika urodzenia);
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • para mieszka w Bydgoszczy;
 • para wyraziła zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Włocławek

Program wsparcia niepłodnych par wystartował w 2021 roku. W 2024 program został zmodyfikowany i zdecydowano się na zwiększenie dofinansowania z 5 tys. do 7 tys. zł do jednej procedury in vitro.

Kwota wsparcia: 7 tys. zł dofinansowania do procedury.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • wiek kobiety od 25 – 40 lata (według rocznika urodzenia);
 • mężczyzna i kobieta pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • para mieszka we Włocławku, rozlicza podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Włocławku;
 • para wyraziła zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Województwo lubelskie

Lublin

W Lublinie program dofinansowania in vitro został rozpisany lata 2023-2025, przy czym w przypadku dużego zainteresowania miasto przewidziało możliwość zwiększenia budżetu.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota to 5 tys. zł (nie więcej niż 80% kosztów całej procedury) do maksymalnie dwóch procedur.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat;
 • para musi mieszkać na terenie Lublina od co najmniej 12 miesięcy do chwili aplikowania do programu oraz płacić podatki na terenie Gminy Lublin (zarówno kobieta jak i mężczyzna);
 • program przeznaczony jest dla pary lub kobiety ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego (chemioterapia czy radioterapia).

Biała Podlaska

Program dofinansowania in vitro rozpisano w Białej Podlaskiej od 2023 roku do 2026. W tym czasie pomoc powinno otrzymać minimum 35 par.

Kwota wsparcia: maksymalna kwota do 10 tys. zł dla jednej pary, do 2 cykli procedury zapłodnienia pozaustrojowego w czasie trwania programu.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat (wg rocznika urodzenia);
 • para pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim;
 • para mieszka w Białej Podlaskiej i od 24 miesięcy rozliczają podatek w Białej Podlaskiej;
 • para nie uczestniczy ani równolegle nie ubiega się o udział w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych.

Województwo lubuskie

Gorzów Wielkopolski

Koszt jednorazowego dofinansowania to maksymalnie 5 tys. zł (dofinansowanie do jednej procedury) oraz do 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka.

Jednym z warunków ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro jest wiek kobiety mieszczący się w przedziale 20 – 43 lat wg rocznika urodzenia.

Województwo łódzkie

Łódź

Łódź pomaga niepłodnym parom już od 2016 roku. Od tego czasu, dzięki wsparciu samorządu w mieście urodziło się przyszło blisko 500 dzieci, w tym 20 par bliźniąt. Obecny program rozpisany jest do 2025 roku.

Kwota wsparcia: wsparcie finansowe dla par wynosi do 5 tys. zł do jednej procedury, ale nie więcej niż 80% kosztów danej procedury.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • w dniu kwalifikacji para mieszka i rozlicza się z podatku dochodowego w Łodzi;
 • para pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim.

Powiat Pabianice

Program dofinansowania do leczenia niepłodności w powiecie pabianickim rozpisano do 2028 roku. Dzięki programowi do tej pory urodziło się już blisko 50 mieszkańców powiatu.

Województwo małopolskie

Powiat Oświęcimski

Program wsparcia niepłodnych par jest rozpisany do 2026 roku.

Kwota wsparcia: 8 tys. zł do zabiegu in vitro oraz 4 tys. zł do procedury adopcji zarodka.

Województwo mazowieckie

Warszawa

Dzięki wsparciu miejskiego programu in vitro w latach 2019-2023 na świat przyszło już niemal 2,2 tys. dzieci! Obecnie Program jest otwarty do końca 2025 roku.

Kwota wsparcia: 6 tys. zł (maks. 3 zabiegi) oraz do 3,6 tys. zł w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • ukończone 25 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego),
 • para pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • para zamieszkuje na terenie Warszawy od co najmniej dwóch lat.

Województwo mazowieckie

Również pary z regionu mogą starać się o wsparcie do leczenia in vitro. Istnieją tu dwa równoległe programy o tej samej kwocie wsparcia tj. 6 tys. zł. Jeden program jest finansowany przez Urząd Marszałkowski, a drugi finansowany przez Budżet Obywatelski Mazowsza.

Województwo opolskie

Kluczborg

Gmina Kluczborg oferuje parom 7 tysięcy złotych na jednokrotne zapłodnienie metodą in vitro.

Województwo podkarpackie

Rzeszów

Program wsparcia niepłodnych par rozpisano do 2025 roku.

Kwota wsparcia: do każdej próby miasto dopłaca 5 tys. zł, czyli 80 proc. kosztów procedury.

Program skierowany jest do kobiet w wieku 20-40 lat i mężczyzn, którzy walczą z niepłodnością.

Województwo podlaskie

Suwałki

W Suwałkach program wsparcia osób niepłodnych rozpisano do 2025 roku.

Kwota wsparcia: dofinansowanie obejmuje in vitro w wysokości do 5840 zł do procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury. Możliwe jest podejście do 3 zabiegów.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • u kobiet ukończone 25 lat i nie więcej niż 39 lat;
 • para pozostaje w związku małżeńskim;
 • para zamieszkuje na terenie Suwałk od co najmniej dwóch lat.

Białystok

W Białymstoku skorzystać można z pilotażowego programu finansowanie in vitro z budżetu obywatelskiego. Program trwa do końca 2024 roku.

Kwota wsparcia: 5 tys. zł do procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 60% kosztów danej procedury.

Obowiązujące zasady to:

 • wiek kobiety powinien mieścić się w przedziale 20-40 lat,
 • w dniu kwalifikacji do programu para powinna być zameldowana w Białymstoku i płacić w tym mieście podatki od 2 lat.

Program opracowany na lata 2020- 2025. Dofinansowanie cieszy się dużym sukcesem, do 31 października 2023 r. na świat przyszło 769 dzieci!

Kwota wsparcia: dofinansowanie jednej procedury w wysokości 6 tys. zł

Województwo pomorskie

Gdańsk

Program opracowany na lata 2020- 2025. Dofinansowanie cieszy się dużym sukcesem, do 31 października 2023 r. na świat przyszło 769 dzieci!

Kwota wsparcia: dofinansowanie jednej procedury w wysokości 6 tys. zł.

Sopot

Sopotu oferuje niepłodnym parom program na lata 2022-25.

Kwota wsparcia: dofinansowanie jednej procedury wynosi 5 tys. zł.

Słupsk

Program wystartował w 2018 i będzie trwał do co najmniej do 2027 roku.

Kwota wsparcia: 6 tys. zł do jednej procedury.

Gmina Kobylnica

W gminie Kobylnica program trwa do 2024 roku. To najmniejsza gmina w Polsce pomagająca niepłodnym parom. Rocznie szansę na dziecko może uzyskać pięć par.

Kwota wsparcia: 5 tys. zł do procedury.

Warunkiem zakwalifikowania się jest zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy oraz wiek kobiety 20-43 lata.

Województwo śląskie

Częstochowa

To pierwsze miasto, które w Polsce uruchomiło program — w 2012 r. — wsparcia dla osób starających się o dziecko metodą in vitro. Również i w tym roku mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia samorządu w wysokości do 5 tys. zł do jednej procedury.

Warunki ubiegania się o wsparcie do leczenia in vitro:

 • u kobiet ukończone 20 lat i nie więcej niż 40 lat (pod warunkami dopuszczone 42lata);
 • para pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • para zameldowana na terenie Częstochowy.

Sosnowiec

Program w Sosnowcu działa od 2016 roku. Obecne wsparcie rozpisane zostało przez urząd do 2024 roku.

Kwota wsparcia: 5 tys. zł do jednej procedury.

Mysłowice

W Mysłowicach pary mogą liczyć na wsparcie w wysokości 6 tys. Obecny program zaplanowano do 2024 r.

Województwo świętokrzyskie

Gmina Kielce

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce trwa do 2024 roku. Jedna para może się ubiegać o 5 tys. zł.

Województwo warmińsko-mazurskie

Pary z woj. warmińsko-mazurskiego mogą skorzystać z dofinansowania w wys. 6 tys. do jednej procedury in vitro.

Olsztyn

Stolica województwa warmińsko-mazurskiego wspiera nieprzerwanie niepłodne pary. Obecny program trwa do 2024 roku. Programem objęto 72 pary.

Kwota wsparcia: 6 tys. zł oraz 3 tys. zł do procedury dawstwa zarodka.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 42 lat
 • para mieszka w Olsztynie.

Województwo wielkopolskie

Poznań

Program wsparcia potrwa do końca 2024 roku. Dzięki miejskiemu programowi dofinansowania in vitro na świat przyszło ponad 500 dzieci.

Obecnie dofinansowanie wynosi do 5 tys. zł do zabiegu, maksymalnie trzy razy.

Warunkiem przystąpienie do programu jest:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 43 lat;
 • para mieszka w Poznaniu oraz rozlicza podatki w tym mieście.

Województwo zachodniopomorskie

Szczecin

W Szczecinie trwa program rozpisany do końca 2024 roku. Para może liczyć na wsparcie w wys. 5 tys. zł na co najmniej jedną i nie więcej niż dwie procedury.

Kołobrzeg

Wciąż możliwe jest wsparcie niepłodnych par w Kołobrzegu. Jednak radni już zadecydowali, że miejski program dofinansowania in vitro zostanie wstrzymany w momencie uruchomienia programu rządowego.

Koszalin

Również w Koszalinie trwa program wsparcia niepłodnych par. Program jest rozpisany do 2026 roku. Z dofinansowania skorzystać może co roku 20 par.

Samorząd wspiera pary w wysokości do 10 tys. zł.

Warunki zakwalifikowania w programie to:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo 42 lata);
 • partnerzy pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
 • zamieszkują na terenie Koszalina przynajmniej od roku i rozliczają się z podatków z Urzędem Skarbowym w Koszalinie.

Gmina Nowogard

Program trwa do końca 2025 roku. Pary korzystające z programu dla mieszkańców Gminy Nowogard mogą otrzymać dofinansowanie 50% kosztów jednej procedury in vitro.

Kwota ta wynosi do 9450 zł – dotyczy procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego.

 fot. pixabay.com/J carter

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *