Co zmienia nowe rozporządzenie?

Koniec stanu epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego a porody. Co się zmieni?

Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że z dniem 16 maja zniesiony zostanie trwający 2 lata stan epidemii związany z zakażeniami Covid-19 i zastąpi go stan zagrożenia epidemicznego. Jak zmiana ta wpłynie na kobiety w ciąży i porody?

„Epidemia powoli zdąża w kierunku endemii – podkreślił Adam Niedzielski – Do września na pewno stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany.” Zmieniając stan epidemii na stan zagrożenia epidemicznego, rząd pozostawia sobie wolną drogę do powrotu wcześniejszych obostrzeń. Czy to nastąpi, przekonamy się we wrześniu, który będzie sprawdzianem tego, w którym miejscu jesteśmy z epidemią.

Jak obecnie, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, będą wyglądały porody w szpitalach?

Maseczka

Od 28 marca zniesiono obowiązek noszenia maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych i komunikacji publicznej. Wyjątkiem są szpitale, przychodnie oraz apteki, gdzie wciąż należy zasłaniać usta i nos. Zgodnie z nowym rozporządzeniem stan ten potrwa na pewno do 31 maja. Oznacza to, że ciężarna w szpitalu będzie musiała mieć na ustach i nosie maseczkę ochronną.

Poród w maseczce

O ile w szpitalu należy mieć na sobie maseczkę, o tyle podczas porodu rodzącej nie dotyczy ten nakaz. Kobieta podczas porodu nie musi mieć nałożonej maseczki ochronnej i może oddychać swobodnie. Jeśli personel medyczny będzie naciskał na założenie maseczki, należy zdecydowanie dochodzić swoich praw.  

Porody rodzinne

Szpital ma prawo znieść porody rodzinne, jeśli uzna, że nie jest w stanie spełnić wszystkich wymogów narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia. W praktyce coraz więcej placówek dopuszcza porody rodzinne, po spełnieniu odpowiednich warunków, m.in. założeniu odzieży ochronnej przez osobę towarzyszącą, brak jakichkolwiek objawów infekcji itp.

Decyzję o obecności osoby towarzyszącej podczas porodu każdorazowo podejmuje personel oddziału, uwzględniając kwestie organizacyjne, warunki do izolacji rodzącej i jej osoby towarzyszącej od innych pacjentek.

Odwiedziny

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny z początkiem maja zaktualizowali procedury odwiedzin w szpitalach. Pacjentkę może odwiedzić jedna, warunkowo dwie osoby, bez objaw infekcji, z maseczką ochronną na ustach i nosie oraz po zdezynfekowaniu rąk.   

Wiele placówek uruchomiło już możliwość złożenia wizyty pacjentowi w szpitalu, jednak zgodnie z prawem dyrektor szpitala wciąż ma prawo ograniczyć tę możliwość.

Jak możemy przeczytać w Gazecie Dzienniku Prawnym: „Rzecznik praw pacjenta przypomina, że w stanie zagrożenia epidemicznego prawo do odwiedzin może być ograniczone przez dyrektora szpitala, który ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom i personelowi, jednak nie może być ono całkowicie zniesione przez zakaz odwiedzin.”

Kangurowanie dziecka

Teoretycznie szpital może odmówić ojcu kangurowania noworodka urodzonego poprzez cięcie cesarskie. Podobnie jak w przypadku odwiedzin, i w tym przypadku władze placówki mają prawo zawiesić możliwość kangurowania dziecka z uwagi na brak możliwości organizacyjnych do zapewnienia należytego bezpieczeństwa.

Jeśli stan dziecka jest dobry, ojciec ma prawo kangurować je do 2 godzin po narodzinach. Jest to niezwykle ważne dla malucha, dlatego warto dociekać tego prawa i nie rezygnować po pierwszej odmowie.

Mimo przekształcenia stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego dla ciężarnych nie oznacza to niestety wielkich zmian i powrotu do wszystkich praw okołoporodowych. Ministerstwo wiele decyzji pozostawia władzom szpitali, co w praktyce sprawia, że dwie ciężarne rodzące w dwóch różnych szpitalach będą miały zupełnie inne porody i możliwości.

W przypadku odmowy, czy to porodu rodzinnego, czy kangurowania noworodka, należy prosić o uzasadnienie na piśmie, z jednoczesnym nieustawaniem w tłumaczeniu i rozmowach, dlaczego jest to ważne zarówno dla matki i ojca, jak i samego dziecka.

 

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8412463,odwiedziny-pacjenta-w-szpitalu-tylko-jedna-osoba-bez-objawow-infekcji-w-maseczce.html
https://www.prawo.pl/zdrowie/stan-epidemii-zastapi-zagrozenia-epidemicznego,514656.html
https://rodzicpoludzku.pl/

Fot. pixaby.com/Sanjasy

POLECAMY TAKŻE:

Odkryto czynniki genetyczne wywołujące poród przedwczesny. Przełom w medycynie?

 

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *