In vitro – list do Ministerstwa Zdrowia nt. zaprzestania refundacji in vitro

Z doniesień medialnych dowiadujemy się, że Ministerstwo Zdrowia zamierza od połowy 2016 roku zaprzestać finansowania ze środków publicznych procedury in vitro. Zamiast zapłodnienia pozaustrojowego Ministerstwo planuje wesprzeć rozwój innych metod leczenia niepłodności.

W połowie grudnia tego roku Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w liście skierowanym do Konstantego Radziwiłła, ówczesnego ministra zdrowia, zwrócił się z prośbą o „przedstawienie wyjaśnień dotyczących przyczyn, dla których Ministerstwo Zdrowia ma zamiar zrezygnować z finansowania ze środków publicznych procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz wskazania racji przemawiających za wsparciem innych niż in vitro metod leczenia niepłodności”.

Metoda in vitro jest nierzadko jedyną umożliwiającą posiadanie spokrewnionego genetycznie potomstwa. Nie każdą parę stać na taki wydatek, dlatego celem rządowego programu leczenia niepłodności było umożliwienie skorzystania z tej procedury osobom, których nie stać na pokrycie z własnych środków kosztów leczenia.

Marian Zembala, poprzednik ówczesnego ministra zdrowia, który przedłużył finansowanie leczenia ze środków publicznych do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób argumentował swoją decyzję: „Kierowałem się, podobnie jak moi współpracownicy, odpowiedzialnością wobec potrzebujących. Proszę pamiętać, że w naszym społeczeństwie jest spora grupa rodziców pragnących mieć dziecko, u których naturalne metody okazują się nieskuteczne. Kontynuacja tej metody pozaustrojowego zapłodnienia daje tę możliwość, zwłaszcza, że we wszystkich krajach UE tego typu działania są prowadzone i kontynuowane”.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w wyniku skorzystania przez pary z rządowego programu leczenia niepłodności do dnia 1 grudnia 2015 roku na świat przyszło ponad 3 700 dzieci, zaś obecnie w trakcie leczenia jest ponad 17 000 par.

Zaprzestanie finansowania in vitro ze środków publicznych spowoduje, że pary, które są w trakcie leczenia, nie zdążą w pełni wykorzystać przewidzianych przez program możliwości. Nie będą mogły skorzystać z gwarantowanych trzech prób procedury wspomaganego rozrodu. Konsekwencją planowanej decyzji Ministerstwa Zdrowia będzie powrót do sytuacji, w której skorzystać z metody In vitro będą mogły jedynie osoby zamożne, które będą mogły sobie pozwolić finansowo na ten zabieg.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *