swiadczenia dla rodzicow nieplodnirazem

Na te świadczenia pieniężne może liczyć ciężarna i młoda mama w 2018 roku

Ciąża i urodzenie dziecka to czas ponoszenia dużych kosztów. Rodzice mogą jednak liczyć na wiele świadczeń, które mogą ich trochę odciążyć. Becikowe, kosiniakowe, 500+, ulga podatkowa – z jakich jeszcze świadczeń można skorzystać w 2018 roku?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe

Do niedawna becikowe było przyznawane wszystkim rodzicom, którym urodziło się dziecko. W 2018 roku zasady otrzymywania świadczenia zmieniły się i otrzymają je tylko te osoby, które spełnią poniższe warunki. 

Kto może otrzymać becikowe w 2018 roku?

  • miesięczny dochód na rodzinę nie może przekraczać 1922 zł netto na osobę, licząc jako osobę również noworodka,
  • dokumenty potwierdzające, że matka nowo narodzonego dziecka pozostawała pod opieką lekarza ginekologa od 10 tygodnia ciąży oraz że w tym czasie trzykrotnie wykonała obowiązkowe badania lekarskie związane z ciążą,
  • odpowiedni, prawidłowo wypełniony wniosek złożony zgodnie z wymogami w ciągu 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka, przysposobienia go lub zostania opiekunem prawnym dziecka.

Aby otrzymać becikowe należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka. 

Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia becikowego, nowo narodzone dziecko powinno już posiadać swój numer identyfikacyjny PESEL. Procedura nadawania numeru PESEL trwa do 14 dni od momentu zgłoszenia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wniosek: klik

Świadczenie 500+ 

Świadczenie 500+ otrzymują rodzice na drugie oraz każde kolejne dziecko. Jednak jeśli to wasze pierwsze dziecko, to można je otrzymać, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł albo 1200 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. 

Wniosek można złożyć osobiście w placówkach na terenie gminy, w bankach lub elektronicznie przez ePUAP lub pue.zus.pl.  

>>> czytaj też: 6 zasad podczas karmienia piersią – czyli dieta mamy a wartościowość pokarmu

Kosiniakowe

To świadczenie rodzicielskie wypłacane co miesiąc, przez okres co najmniej roku. Wysokość zapomogi to 1000 zł. Ubiegać się mogą o nie rodzice, którzy nie mają ubezpieczenia m.in. bezrobotni, studenci, lub osoby zatrudnione na umowę o dzieło. 

Kosiniakowe należy się również rodzicom, których zasiłek macierzyński będzie niższy niż 1000 zł miesięcznie, m.in. tym, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenie, na część etatu, rolnikom lub osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Jeśli podczas porodu urodziło się jedno dziecko, to kosiniakowe będzie wypłacane przez rok. 

Ulga podatkowa

Rodzice mogą również liczyć na ulgę podatkową. Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dzieci do 18 roku życia bądź 25., jeśli dziecko nadal się uczy i jego dochód nie przekracza 3089 zł.

Dlatego też składając zeznanie podatkowe w 2018 roku można odliczyć: 

  • na pierwsze dziecko – 1112,04 zł
  • na drugie dziecko – 1112,04 zł
  • na trzecie dziecko – 2000,04 zł
  • na czwarte dziecko – 2700 zł

Zasiłek macierzyński

Podczas urlopu macierzyńskiego w 2018 roku osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę przez 20 tygodni będą otrzymywały zasiłek macierzyński, który wynosi 100% wynagrodzenia. Jeśli zdecydują się później również na urlop rodzicielski będą otrzymywały 60% wynagrodzenia. Z kolei jeśli od początku kobieta podejmie decyzję, że decyduje się zarówno na urlop macierzyński, jak i rodzicielski, to będzie otrzymywała 80% wynagrodzenia. 

WAŻNE! Od 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński trwający 6 tygodni został doliczony do urlopu rodzicielskiego i wynosi teraz nie 26, a 32 tygodnie. W tym okresie przez pierwszych 6 tygodni wypłacane jest 100% wynagrodzenia, z przez kolejne 26 tygodni – 60% wynagrodzenia.

Świadczenie rodzinne

Ustawodawca nie zapomniał również o osobach, którym nie przysługuje urlop macierzyński. W 2018 roku są one uprawnione do otrzymywania świadczenia rodzinnego w wysokości 1000 zł netto przez 12 miesięcy. Takie świadczenie przysługuje m.in. osobom pracującym w ramach umowy o dzieło, bezrobotnym, rolnikom oraz studentom. 

Zasiłek rodzinny 

Zasiłek rodzinny to świadczenie dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Aby je otrzymać należy spełniać kryteria dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne – 764 zł. 

Zasiłek rodzinny w 2018 roku wynosi: 

  • 95 zł – jeśli dziecko ma 0-5 lat,
  • 124 zł – jeśli dziecko ma 6-18 lat,
  • 135 zł – jeśli dziecko ma 19-23 lata.

Dodatek “Za życiem” na chore dziecko

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 


Polecamy także:

Torba porodowa: Wiesz już, co należy zabrać do szpitala? Oto lista rzeczy

 

Komentarze: 1

Artykuł jest trochę niejasny. “Świadczenie rodzinne” powyżej to nic innego jak Kosiniakowe, dlaczego zatem jest opisane 2 razy? To wprowadza w błąd. Brakuje też jasnej informacji że w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego Kosiniakowe nie przysługuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *