becikowe zasady przyznawania nieplodnirazem

„Becikowe” w 2018 roku nie dla wszystkich rodziców. Dla kogo i na jakich zasadach?

Becikowe 2018 to jednorazowe wsparcie finansowe wynikające z tytułu urodzenia się dziecka. Wcześniej zasiłek ten był przyznawany wszystkim świeżo upieczonym rodzicom, jednak w bieżącym roku zasady przyznawania becikowego trochę się zmieniły i nie przysługuje już ono wszystkim rodzicom.

Becikowe stanowi pomoc finansową wypłacaną jednorazowo młodym rodzicom. Kwota świadczenia becikowego pozostała niezmienna i wynosi 1000 zł. Świadczenie wypłacane jest w tych samych terminach co inne zasiłki rodzinne. Jeśli wniosek wpłynie do 10. dnia miesiąca, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca, a jeżeli później – to do końca następnego miesiąca.

WAŻNE! Kwota becikowego jest wolna od podatku dochodowego i nie będzie wliczana do dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych. 

Wypłata becikowego – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby młodzi rodzice mogli skorzystać z świadczenia becikowego, powinni spełniać określone kryteria.

Oto wszystkie warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z jednorazowej zapomogi:

 • miesięczny dochód na rodzinę nie może przekraczać 1922 zł netto na osobę, licząc jako osobę również noworodka,
 • dokumenty potwierdzające, że matka nowo narodzonego dziecka pozostawała pod opieką lekarza ginekologa od 10 tygodnia ciąży oraz że w tym czasie trzykrotnie wykonała obowiązkowe badania lekarskie związane z ciążą,
 • odpowiedni, prawidłowo wypełniony wniosek złożony zgodnie z wymogami w ciągu 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka, przysposobienia go lub zostania opiekunem prawnym dziecka.

Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia becikowego, nowo narodzone dziecko powinno już posiadać swój numer identyfikacyjny PESEL. Procedura nadawania numeru PESEL trwa do 14 dni od momentu zgłoszenia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Becikowe dla rodziców mieszkających za granicą

Młodzi rodzice, którzy mieszkają poza granicami Polski i doczekali się potomstwa, nie otrzymają jednak świadczenia becikowego, nawet pomimo spełnienia powyższych warunków, o ile obustronne przepisy prawne o zaświadczeniach społecznych nie stanowią inaczej. Aby mieć pewność, czy należą nam się świadczenia rodzinne, warto sprawdzić, jak to wygląda, w kraju, gdzie mieszkamy na stałe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy jedno z rodziców jest obywatelem innego kraju.

Warto wiedzieć, że jednorazowe świadczenie rodzinne z tytułu urodzenia dziecka to zapomoga podlegająca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

Jeśli na nowo narodzone dziecko przyznano już takie świadczenie w innym unijnym kraju, to Polska nie ma obowiązku go wypłacać. Jeżeli ojciec dziecka jest cudzoziemcem i złożył wniosek o przyznanie odpowiednika świadczenia becikowego w swoim kraju, to nie przysługuje ono w Polsce.

Procedura weryfikacyjna świadczeń rodzinnych umożliwia sprawdzenie, czy świadczenie zostało już przyznane. Oznacza to, że regionalny ośrodek polityki społecznej skontaktuje się z odpowiednią instytucją zagraniczną, aby ustalić prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku konkretnych osób.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Młodzi rodzice mogą uzyskać becikowe dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku o przyznanie tego świadczenia. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka powinien zostać prawidłowo wypełniony. Równie ważne jest przedstawienie pozostałych dokumentów. Oto one:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka),
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica,
 • deklaracja o dochodach lub dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Dodatkowo wymaganym dokumentem, w przypadku gdy rodzice nie mieszkają razem i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, może okazać się pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że nie pobrał on świadczenia becikowego wcześniej.

Wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami składa się w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jeśli będzie rozpatrzony pozytywnie, to zapomoga zostanie przekazana na konto Wnioskodawcy lub wysłana przekazem pocztowym.

Kosiniakowe, czyli becikowe przez rok

Istnieje jeszcze inna forma pomocy młodym rodzicom, którzy nie mają prawa do rocznego urlopu rodzicielskiego. Jest to świadczenie rodzicielskie potocznie zwane kosiniakowe, wypłacane co miesiąc przez okres co najmniej roku.

To zapomoga o wartości 1000 zł. Przysługuje matkom i ojcom, którzy nie mają ubezpieczenia. Kosiniakowe dotyczy osób bezrobotnych, zatrudnionych na umowę o dzieło lub studiujących.

Kosiniakowe należy się również rodzicom, których zasiłek macierzyński będzie niższy niż 1000 zł miesięcznie, m.in. tym, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenie, na część etatu, rolnikom lub osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

W zależności od tego, czy urodziło się jedno dziecko, czy więcej, kosiniakowe będzie wypłacane następująco:

 • przez rok rodzicom, którym urodziło się jedno dziecko,
 • przez 65 tygodni rodzicom, którym urodziły się bliźnięta,
 • przez 67 tygodni, w przypadku urodzenia trojaczków,
 • przez 69 tygodni, jeśli urodziły się czworaczki.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że świadczenie to jest wypłacane bez względu na dochód w rodzinie.

Wniosek o przyznanie tego zasiłku wraz z załączonym aktem urodzenia dziecka składa się w miejscowym ośrodku pomocy społecznej, w powiatowym centrum rodziny lub w urzędzie w terminie do 3 miesięcy od daty urodzenia się dziecka.


Tekst powstał we współpracy z Familie.pl – portalem dla rodziców tworzonym przez rodziców. A w nim m.in. szczegółowy opis ciąży – tydzień po tygodniu, fazy porodu – przełam swój strach i nie bój się pytać oraz specjalne forum dla rodziców dające rozwiązania wielu problemów. A także: eksperci – lekarze, prawnicy i wielu innych za darmo udzielających porad dla rodziców. 


Polecamy także:

Zwolnienie lekarskie w ciąży. Kiedy i jak ciężarna może skorzystać z L4?

 

Komentarze: 2

Witam, nie prawda że wszystkie dzieci od początku wdrożenia świadczenia otrzymywały becikowe, moja mała urodziła się na koniec 2017 złożyłam wszystkie dokumenty i becikowego nie otrzymałam, ponieważ mimo to że rozliczam się osobno z mężem i niby becikowe było przyznawane nie zależnie od wysokości dochodów rodziców, to mąż nie miał uregulowanych rzeczy z US czy brakowało mu jakiegoś uzupełnienia do złożonego wcześniej PIT-u, później po wyjaśnieniu czekaliśmy na decyzje z US przeszło rok, aż w końcu było jakieś przedawnienie i becikowego nie otrzymałam…

witam Mam pytanie zwiazane z becikowym przez rok.
Mianowicie jestem przyszla mama i jestem wpisana na ubezpieczenie meza czy w takim razie czy nalezy sie nam ten zasilek. dziekuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *