Oddam zarodki do adopcji. 13 pytań na temat adopcji prenatalnej

Na czym polega adopcja prenatalna, kto może z niej skorzystać, jakie są wymogi, ile to kosztuje i jakie są konsekwencje takiej decyzji – oto 13 pytań na temat adopcji prenatalnej, na które odpowiada dr n. med. Anna Janicka z kliniki VitroLive.

Pary, które nie mogą uzyskać własnych zarodków, mają możliwość skorzystania z adopcji prenatalnej i w ten sposób spełnić swoje marzenia o macierzyństwie.  I odwrotnie. Jeśli para, przystępująca do procedury zapłodnienia pozaustrojowego posiada nadliczbowe, zamrożone zarodki, z których już nie skorzysta w przyszłości, również może oddać je do adopcji i w ten sposób pomóc tym, którzy nie mają takiej możliwości.

1. Na czym polega adopcja prenatalna?

Każda para posiadająca zamrożone zarodki, z których nie będzie korzystać, może je oddać do adopcji. W Polsce adopcja prenatalna jest całkowicie anonimowa. Para będąca Dawcą poddawana jest wywiadowi lekarskiemu i zbierane są dane dotyczące jej cech fenotypowych i biometrycznych. Aby procedura mogła być uruchomiona, dawcy muszą wyrazić pisemną zgodę na przekazanie zarodków do adopcji prenatalnej.

Zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. do adopcji prenatalnej przechodzą również zarodki, które są przechowywane ponad 20 lat. Zarodek po oddaniu do adopcji zostaje przekazany oczekującej na niego parze Biorców.

2. Jakie są wskazania do adopcji prenatalnej?

Wskazaniem do adopcji prenatalnej może być brak możliwości uzyskania zarówno komórek jajowych, jak i nasienia od partnerów. Z adopcji prenatalnej może skorzystać również para, u której zdiagnozowano niski potencjał rozrodczy. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, kiedy u  kobiety nastąpiło przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników, skutkujące brakiem lub bardzo słabą odpowiedzią na stymulację hormonalną i dodatkowo słabe parametry nasienia u mężczyzny. Kolejne wskazanie to wielokrotne niepowodzenia in vitro z własnymi komórkami rozrodczymi. Adopcja prenatalna może być zalecana również u osób z nieprawidłowymi wynikami badań genetycznych – kariotypu lub nosicielami chorób dziedzicznych zwłaszcza, gdy zaburzenia dotyczą obojga partnerów.

3. Czy samotna kobieta może skorzystać z adopcji zarodka?

Nie. Z adopcji może skorzystać para pozostająca w związku małżeńskim, bądź związku nieformalnym. W obu przypadkach niezbędna jest zgoda zarówno pacjentki, Biorczyni zarodka, jak i jej męża lub partnera.

Osoby pozostające w związkach nieformalnych przed wszczęciem procedury przeniesienia gamet od anonimowego Dawcy lub zarodka przekazanego do dawstwa zarodka, dodatkowo są zobowiązane złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed urzędnikiem stanu cywilnego.

4. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać Dawcą zarodków?

Oboje Dawcy muszą wyrazić świadomą zgodę na przekazanie zarodka do adopcji prenatalnej. Zgoda ta, nie jest wymagana w przypadku zarodków przechowywanych w banku komórek rozrodczych oraz po upływie terminu przechowywania zarodka zawartego w umowie na przechowywanie zarodków, czyli 20 lat.

5. Jakiej klasy muszą być zarodki, aby można było oddać je do adopcji?

Nie istnieją takie wytyczne. Jednak zgodnie z zasadami dobrej praktyki embriologicznej, transferować należy wyłącznie zarodki o prawidłowym potencjale rozwojowym.

6. Na jakiej podstawie można dokonać wyboru zarodka?

Zarodki do adopcji są dobierane przez lekarza na podstawie podobieństwa Dawców i Biorców pod względem cech fenotypowych i biometrycznych. Rejestr pozwalający na kojarzenie Dawców i Biorców jest prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia.

7. Czy para, decydująca się na adopcję prenatalną ma możliwość wglądu w drzewo genealogiczne biologicznych rodziców?

Nie, adopcja prenatalna ma charakter anonimowy. Biorcy nie znają danych osobowych Dawców, od których zarodek pochodzi.

8. Czy dziecko, które skończy 18 lat, ma prawo poznać swoich biologicznych rodziców?

Osoba urodzona w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego, w którym wykorzystano zarodek Dawców, po ukończeniu 18 lat ma prawo uzyskać informacje dotyczące stanu zdrowia Dawców, roku i miejsca ich urodzenia. Przedstawiciel ustawowy dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo zapoznać się z wynikami badań lekarskich Dawców.

9. Ile zarodków można adoptować jednorazowo od jednej pary Dawców?

Nie ma ograniczeń, co do liczby adoptowanych zarodków. Pacjenci zwykle adoptują wszystkie zarodki od danej pary Dawców, celem zachowania linii genetycznej rodzeństwa.

10. Czy przekazanie zarodka do adopcji wiąże się z jakimiś opłatami?

Przekazanie zarodka do adopcji nie wiążę się z żadnym wynagrodzeniem. Nie można brać opłat ani przyjmować innych korzyści majątkowych za przekazanie zarodka do adopcji lub jego przyjęcie.

11. Czy ta sama para Dawców ma jakieś ograniczenia co do ilości par, którym może podarować swoje zarodki?

Para przekazująca zarodki do adopcji nie ma wpływu na wybór Biorców.

12. A co z uzyskaniem potwierdzenia płodności Dawców zarodków?

Nie ma takiego wymogu. Należy jednak mieć świadomość, iż zarodki pochodzą od osób, które borykały się z problemem niepłodności i zostały zakwalifikowane do procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

13. Adopcja prenatalna to bardzo trudny okres dla pary, która się na nią decyduje. Czy mogą oni liczyć w państwa klinice na wsparcie ze strony psychologa?

W każdej dobrej klinice zajmującej się leczeniem niepłodności znaleźć można wsparcie psychologiczne, z którego mogą skorzystać pary poddane leczeniu. Nasze Centrum prowadzi konsultacje psychologiczne dla wszystkich pacjentów.


Konsultacja medyczna: dr n. med. Anna Janicka

Dyrektor ds. jakości i rozwoju w klinice VitroLive.

 

 

 

Polecamy również:

Adopcja nasienie – jak skorzystać z banku spermy?

21 pytań na temat inseminacji

Dawstwo: biologiczna i emocjonalna inwestycja

Jeśli macie pytania dotyczące tematu adopcji prenatalnej, napiszcie do nas: SKRZYNKA NA LISTY

logo_nafoto_hor (4)

 


Autorka książki (jako Laura Lis) "Moje in vitro. Historia prawdziwa", w której pisze, że cuda się zdarzają i nigdy nie należy tracić nadziei.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *