PIT za 2021 rok

PIT 2021/2022 – sprawdź, do kiedy musisz rozliczyć się z fiskusem i z jakich ulg możesz skorzystać

Rozliczenie roczne 2021/2022 – przygotuj się na rozliczenie PIT

Początek roku to dla większości z nas czas rozliczeń rocznych, decyzji podatkowych i składania PIT-ów. W tym roku jest to wyjątkowo niełatwy czas, ze względu na wejście w życie Polskiego Ładu. Wiąże się z nim szereg zmian, nowych ulg podatkowych oraz nowych zasad co do rozliczania podatków zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Zmiany w PIT 2021/2022 – podstawa prawna

Nowelizacja ustaw podatkowych nazywana Polskim Ładem została przyjęta jako Ustawa z dn. 29.10.2021, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także niektórych innych ustaw. Polski Ład bardzo mocno oddziałuje na podstawy zasad podatkowych, które dotychczas obowiązywały.

Zmiany pojawiły się między innymi na takich płaszczyznach jak skala podatkowa, progi podatkowe, a także ulgi i odliczenia PIT. Wielu z nas z pewnością zastanawia się, czy wprowadzone zmiany będzie dla nas korzystne, czy może przyniosą kolejne koszty, obciążające i tak już mocno nadwyrężony wysoką inflacją budżet?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Niektóre grupy skorzystają na przykład dzięki nowym ulgom podatkowym 2021, niektórzy z kolei stracą na podwyższonych stawkach podatków.

Przeczytaj również: Polski Ład 2022: Stracą kobiety na macierzyńskim i samodzielne matki?

Rozliczenia roczne – kto, jaki PIT rozlicza?

Zeznania podatkowe powinny być składane na odpowiednich formularzach. Każdy rodzaj druku dotyczy innego rodzaju podatnika i rozliczanego podatku. Oto co oznaczają poszczególne oznaczenia i kogo obowiązują:

 • PIT 11- wypełniają go zakłady pracy oraz pozostałe przedmioty zatrudniające
 • PIT 28 – obowiązuje podatników na ryczałcie
 • PIT 36 – jest to deklaracja podatkowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • PIT 36L – to druk dla osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z podatku liniowego
 • PIT 37 – to deklaracja podatkowa dla osób otrzymujących przychody tylko za pośrednictwem płatnika
 • PIT 38 – to deklaracja dla podatników, osiągających przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z ich tytułu
 • PIT 39 – ten rodzaj deklaracji wypełniają osoby, które osiągnęły przychód z tytułu zbycia nieruchomości prywatnej, lub realizacji prac związanych z nieruchomością

PIT za 2021 rok – terminy składania dokumentów

Jedną z najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o składanie zeznań podatkowych, są terminy. W zależności od rodzaju podatnika i składanego zeznania obowiązują nas różne terminy. Warto się z nimi zapoznać i ich przestrzegać. Nieterminowe złożenie PIT-ów może się bowiem wiązać z nieprzyjemnościami i konsekwencjami finansowymi. Terminy składania deklaracji wyglądają następująco:

 • PIT 11 – płatnicy powinni złożyć go do 31.01.2022 roku.
 • PIT 28 – trzeba go złożyć do 01.03.2022 roku.
 • PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 oraz PIT 39 – można je składać od 15.02.2022, do 30.04.2022 r.

Deklaracje podatkowe możemy składać osobiście w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym lub możemy zrobić do elektronicznie, za pośrednictwem rządowej platformy Twój e-PIT. Potrzeby jest do tego podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Stawka PIT – ile wynosi w 2022 roku?

Wysokość podatku w dużej mierze zależy od formy opodatkowania, jaką wybraliśmy na początku minionego roku. Najczęściej podatnicy rozliczają się na podstawie skali podatkowej. Są nią objęci między innymi osoby zatrudnione na umowę o pracę lub inne umowy cywilno-prawne, a także przedsiębiorcy, którzy wybrali ten model opodatkowania. Wysokość stawki podatku jest zależna od podstawy opodatkowania. Istnieją dwa progi podatkowe:

Próg I – Do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%

Próg II – Powyżej kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 32%, plus 14 539 zł 76 gr.

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru innej formy opodatkowania np. podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczał od przychodów ewidencjonowanych.

PIT 2021/2022 a kwota wolna od podatku

Polski Ład wśród wielu zmian podatkowych, przyniósł również zmianę wysokości kwoty wolnej od podatku. Podczas wyliczania wysokości opodatkowania trzeba również wziąć pod uwagę kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku jest to kwota, która nie podlega opodatkowaniu, jest ona zależna od wysokości dochodu, jaki osiągnął podatnik w danym roku podatkowym. Jeżeli przychód nie przekroczył 8000 zł, wówczas podatnik jest zwolniony z opłaty PIT. W tym przypadku kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł. W przypadku dochodów rocznych mieszczących się w przedziale między 8000 a 13 000 zł kwota zwolniona z podatku wynosi od 8001 do 3091 zł. Osoby wykazujące dochody na poziomie między 13 001 a 85 528 zł kwota wolna od podatku wynosi 3091, natomiast w przypadku przychodów w przedziale między 85 529 zł a 127 000 zł kwota ta wynosi od 3091 do 0 zł.

PIT 2021/2022 Rozliczenie indywidualne czy wspólne?

Wiele osób preferuje wspólne rozliczanie PIT ze współmałżonkiem.

Wspólne rozliczenie PIT pozwala to obniżyć wysokość podatku do zapłaty, zwłaszcza jeżeli przychody jednego z małżonków przekraczają próg podatkowy. Aby rozliczyć się wspólnie, trzeba przez cały rok podatkowym pozostawać w ustroju wspólności majątkowej, a rozliczenie musi odbywać się na zasadach ogólnych skali podatkowej.

W przypadku rozliczenia wspólnego PIT obliczany jest od połowy łącznych dochodów, w podwójnej wysokości podatków. Samotni rodzice również mają możliwość wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem.

Przeczytaj: Polski Ład 2022: Stracą kobiety na macierzyńskim i samodzielne matki?

Ulgi podatkowe dla PIT 2021/2022

Dokonując rozliczenia rocznego, możemy również zastosować różnego rodzaju ulgi podatkowe i odliczenia, które pozwolą zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty. Najpopularniejsze ulgi podatkowe, stosowane przez podatników to ulga:

 • prorodzinna
 • na Internet
 • dla krwiodawców
 • rehabilitacyjna
 • z tytułu darowizn na cele kościelne, oraz na pożytek publiczny
 • z tytułu wpłat IKZE
 • termomodernizacyjna

Zobacz również: PIT-0 dla rodzin 4+ – dowiedz się, jak zyskać ulgę dla dużych rodzin

Bez PIT dla młodych

Od niedawna obowiązują też nowe przepisy, dotyczące rozliczenia PIT przez osoby młode.

Osoby poniżej 26 r.ż. które w danym roku podatkowym osiągnęły dochody z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, czy umowy zlecenie są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem jest nieprzekroczenie progu finansowego, czyli kwoty 85 528 zł.

W przypadku przekroczenia tej kwoty podatek będzie naliczany od nadwyżki w wysokości 32%. Ulga ta nie przysługuje jednak młodym przedsiębiorcom. Przepisy o uldze weszły w życie 1.08.2019 roku. Mają one zastosowanie do przychodów, które podatnik uzyskał od 1 sierpnia 2019 roku.

1% podatku – wybierz komu pomożesz

Każdego roku rozliczając PIT mamy możliwość wybrania organizacji użytku publicznego, na konto której przekażemy 1% swojego podatku. Warto podczas dokonywania rozliczenia pamiętać o zaznaczeniu tej opcji. W ten sposób możemy wesprzeć różnego rodzaju fundacje charytatywne, które przez cały rok pomagają chorym i potrębującym. 

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

500 + zmiany w 2022 r.

500 + zmiany w 2022 r. – za chwilę składamy nowe wnioski. Czy będzie waloryzacja 500 +?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.