Poronienia nawracające – ważne informacje dla kobiet starających się o dziecko

Poronienia nawracające – ważne informacje dla kobiet starających się o dziecko

Bardzo często do gabinetów lekarzy zgłaszają się pacjentki, które doświadczyły bardzo bolesnej straty ciąży – poronienia. – Choć każda taka kobieta spotyka się ze współczuciem i fachową pomocą personelu medycznego, to jednak szczególną opieką w naszym ośrodku obejmujemy Panie, które doświadczyły trzech i więcej poronień z rzędu, niejednokrotnie nie posiadając jeszcze potomstwa z poprzednich ciąż – pisze dr Iwona Janosz, ginekolog-położnik z Centrum Medycznego Aneglius Provita.

Mamy wtedy do czynienia z  poronieniami nawykowymi (nawracającymi). W takich sytuacjach oprócz wsparcia psychologicznego, proponujemy naszym pacjentkom szczegółową diagnostykę, bowiem tylko dokładne poznanie przyczyny tej patologii pozwala wdrożyć odpowiednie leczenie, które często skutkuje donoszeniem ciąży.

Poronienia nawykowe – gdzie leży przyczyna?

Przyczyny poronień nawykowych mogą być różnorodne. Na pierwszym miejscu należy wymienić aspekt genetyczny. Rozwijający się zarodek składa się w 50% z materiału genetycznego matki i w 50% z materiału genetycznego ojca. Aby doszło do prawidłowego zagnieżdżenia oraz kontynuowania ciąży w materiale genetycznym zarodka, nie może być żadnych zmian patologicznych. Jeśli takie zmiany wystąpią, może dojść do powstania nieprawidłowości płodu oraz łożyska, co może skutkować poronieniami nawracającymi.

W ośrodku, w którym pracuję na co dzień, badania obejmują praktycznie wszystkie aspekty genetyczne mogące prowadzić do opisanych wyżej zaburzeń – są to nie tylko zaburzenia chromosomalne rodziców, ale także inne choroby prowadzące do genetycznych uszkodzeń płodu – przykładowo trombofilie wrodzone.

Kolejną przyczyną seryjnych strat ciąż mogą być wady wrodzone macicy (wady rozwojowe) – takie jak macica dwurożna, przegroda macicy, macica łukowata. Nasz ośrodek oferuje dokładną diagnostykę tego typu zaburzeń narządu płciowego wraz z zabiegowym leczeniem, skutkującym bezpowrotnym usunięciem tej przyczyny poronień nawykowych.

Ogromną rolę w etiologii poronień nawykowych pełnią zaburzenia immunologiczne. To wciąż bardzo niedoceniana przyczyna wystąpienia nawracających strat ciąż. Szczegółowa diagnostyka i przede wszystkim zrozumienie zaburzeń immunologicznych prowadzących do poronień jest trudne. Być może dlatego niewiele ośrodków dysponuje doświadczeniem klinicznym i przede wszystkim dobrymi rezultatami odpowiednio wdrożonego leczenia, co skutkuje urodzeniem dziecka.

Zarodek jest tkanką zawierającą obce dla kobiety ciężarnej antygeny zgodności tkankowej, immunologicznie „obcą”. Bardzo złożony mechanizm immunologiczny decyduje o fakcie, że w organizmie kobiety ciężarnej nie aktywuje się kaskada reakcji skutkujących odrzuceniem tej „obcej” tkanki. Niejednokrotnie, niewielkie nawet odchylenia tego stanu równowagi są przyczyną poronień nawykowych i nazywamy je czynnikami alloimmunologicznymi, które uważa się, iż są przyczyną nawet 70% przypadków tej patologii.

Jako pierwsze rozpoznają i niszczą obce tkanki komórki NK (naturalkiller). Mogą być one skierowane przeciwko antygenom partnera, ale także w niektórych przypadkach „uczą się” rozpoznawać i niszczyć obce komórki.

Ważną grupą przyczyn poronień nawykowych są przyczyny hormonalne. Największy udział mają tutaj niewydolność lutealna, ale także często występujące choroby matki takie jak choroby tarczycy, cukrzyca, hiperprolaktynemia czy zespół policystycznych jajników. Pacjentkom cierpiącym na te schorzenia zgłaszającym się do naszego Ośrodka oferujemy pomoc mającą na celu osiągnięcie takiego stanu remisji choroby, która znacznie zwiększy szansę urodzenia dziecka.

Poronienia nawykowe – jak zdiagnozować przyczynę?

Można więc powiedzieć, że jest to choroba mająca tło zarówno wrodzone, jak i nabyte. Wszystkie pokrótce omówione aspekty przyczyn immunologicznych poronień nawykowych można zdiagnozować w naszym ośrodku, który oferuje pełen panel badań laboratoryjnych mających na celu dokładne przeanalizowanie układu odpornościowego partnerów i znalezienie przyczyny poronień nawykowych.

W surowicy krwi wykonuje się między innymi wiele testów, w które zaangażowane są subpopulacje limfocytów oraz oznacza się tzw. immunofenotyp, czyli stężenie wszystkich typów leukocytów, limfocytów, komórek naturalnej cytotoksyczności. Ponadto ocenie podlega stopień podobieństwa tkankowego rodziców oraz stężenia przeciwciał np. antyfosfolipidowych, przeciwjądrowych, przeciwplemnikowych.

Na podstawie wyników badań proponuje się Pacjentkom wdrożenie odpowiedniego leczenia, które polega na modyfikacji układu odpornościowego ciężarnej, stosuje się odpowiednie leki podawane w dożylnych wlewach kroplowych oraz ordynuje się ciężarnej leczenie, które może przyjmować sama w domu.


Dr Iwona Janosz, ginekolog-położnik, Centrum Medyczne Aneglius Provita.

 

 


 

 

POLECAMY TAKŻE

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *