Specjalizacja: Embriolog

MGR ANETA MACUR

Starszy embriolog kliniczny ESHRE. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalizacji Genetyka i Biologia Rozrodu oraz Analityki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem ESHRE (European Society for Human... Więcej

LEK. KATARZYNA KOZIOŁ

Embriolożka kliniczna PTMRiE, Senior Clinical Embryologist ESHRE, specjalistka endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalistka położnictwa i ginekologii. Współzałożycielka i Dyrektor ds. medycznych Przychodni Lekarskiej nOvum, Kierowniczka Laboratorium... Więcej

DR N. WET. MARTA WOJCIECHOWSKA

Embriolog i kierownik laboratorium embriologicznego w Klinice Invimed Gdynia. Zajmuje się również udzielaniem konsultacji embriologicznych parom, które przygotowują się do zabiegu in vitro. Potwierdzeniem jej umiejętności jest certyfikat Senior Embryologist ESHRE... Więcej

DR N. BIOL. WIOLETTA NOWICKA

Embriolog współpracujący z kliniką leczenia niepłodności Invimed. Od 2019 roku posiada tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie genetyki medycznej. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem. Przynależy do: ESHRE - European Society of Human Reproduction and... Więcej

DR N. MED. ANNA PETRI

Certyfikowany i doświadczony embriolog kliniczny. Kierownik ds. Embriologii w Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive w Szczcinie. Członkini Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i... Więcej

PROF. DR HAB. N. MED. WALDEMAR KUCZYŃSKI

Jest embriologiem i specjalistą ginekologii i położnictwa. To jeden z najbardziej doświadczonych polskich lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności - był członkiem zespołu, któremu udało się doprowadzić do narodzin pierwszego dziecka z in vitro i... Więcej