5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego – dla kogo?

Urlop opiekuńczy to dodatkowe wolne dni w ciągu roku, które przysługują za sprawą wejścia w życie unijnej dyrektywy. Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę będzie mógł je wykorzystać po złożeniu stosownego wniosku do pracodawcy. Kiedy przysługuje urlop opiekuńczy?

Zmiany w Kodeksie Pracy przewidziane wejściem w życie unijnej dyrektywy zostały uwzględnione już 26 kwietnia 2023 r., ale wciąż nie każdy pracownik ma świadomość ile dodatkowych dni urlopu mu się należy i kto może je wykorzystać. Dlatego podpowiadamy, dla kogo urlop opiekuńczy został przewidziany i czy pracownik ma do niego bezwzględne prawo.

Przeczytaj także: Przedsiębiorcza mama planuje ciążę. Masz wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego!

Urlop opiekuńczy – co to jest?

Urlop opiekuńczy to dodatkowe dni wolne od pracy, które weszły do polskiego systemu prawnego na skutek dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Nowy urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi w celu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym.

Dyrektywy unijne nie precyzują jasno, jakiego rodzaju opieki ma wymagać bliska osoba: czy urlop opiekuńczy będzie przysługiwał tylko w przypadku ciężkiej choroby czy też np. opieki nad partnerką po porodzie bądź towarzyszeniu rodzicowi podczas wizyty u lekarza?

Ile urlopu opiekuńczego przysługuje? Czy jest płatny?

Wymiar przysługującego urlopu opiekuńczego wynosi 5 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi przynależą w dni, które są dla niego dniami pracującymi. Urlop opiekuńczy nie jest częścią urlopu wypoczynkowego. To dodatkowe 5 dni przysługujące niezależnie od urlopu wypoczynkowego.

Jest to urlop niepłatny.

Urlop opiekuńczy – komu przysługuje?

5 dni wolnego przysługuje osobie, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy też spółdzielczej umowy o pracę. Prawa do urlopu opiekuńczego nie mają pracownicy posiadający umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną, a więc zatrudnieni na podstawach cywilnoprawnych.

Urlop opiekuńczy będzie regulowany Kodeksem Pracy, nie Kodeksem Cywilnym.

Na kogo można wykorzystać urlop opiekuńczy?

Ustawodawca określił krąg osób, na które przysługuje urlop opiekuńczy, do najbliższej rodziny oraz partnerów, pod warunkiem zamieszkiwania wspólnego gospodarstwa domowego, a więc można go wykorzystać na świadczenie bezpośredniej pomocy dla członków rodziny jak: matka, ojciec, żona, mąż, córka, syn oraz konkubina/konkubent, zamieszkujący z pracownikiem.

Jak wnioskować o urlop opiekuńczy?

Pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu opiekuńczego. Pracownik ubiega się o jego udzielenie za pośrednictwem wniosku złożonego osobiście lub elektronicznie.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko pracownika, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika, dane osobowe członka rodziny, nad którym sprawowana będzie opieka bądź adres zamieszkania w przypadku osoby bliskiej, ale niespokrewnionej z pracownikiem.

Podczas przebywania na urlopie opiekuńczym pracownikowi przysługuje ochrona stosunku pracy, a więc nie może zostać zwolniony.

Źródło:https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/004386 

Fot. pixabay.com/silviarita

POLECAMY TAKŻE:

Rodzice dzieci do lat 4. będą mogli pracować zdalnie. Czy pracodawca może tego zabronić?

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *