Badania krwi, które musisz zrobić w trakcie leczenia niepłodności

badania krwi

Morfologia


Ogólne badanie krwi, w ciąży wykonuje się je kontrolnie co miesiąc. Jest bardzo pomocna w wykryciu wielu chorób. Wyniki morfologii należy porównać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie.

 


APTT


Czas kaolinowo-kefalinowy to jeden ze wskaźników oceniających krzepliwość krwi. Wskaźnik APTT pozwala ocenić funkcjonowanie czynników krzepnięcia obecnych w osoczu. Prawidłowa wartość APTT nie powinna być większa niż 26,0 do 36,0 sekund.

 


PT


Czas protrombinowy określa sprawność układu krzepnięcia zewnątrzpochodnego, czyli zależnego od określonych czynników krzepnięcia występującego poza naczyniami krwionośnymi. Normy: 13-17 sek.

 


Poziom białka w surowicy


Białko całkowite we krwi to zbiór wszystkich frakcji białek krwi, takich jak albuminy, globuliny, fibrynogeny, lipoproteiny, glikoproteiny i wiele innych. Stężenie białka całkowitego w osoczu w warunkach prawidłowych wynosi 66-87 g/l.

 


ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa)+ALAT (aminotransferaza alaninowa)


Są to enzymy obecne w większości komórek ustroju. ASPAT znajduje się przede wszystkim w sercu, wątrobie i narkach. ALAT w większości w wątrobie i nerkach, mniejsze ilości znajdują się w mięśniu sercowym. Normy ALAT to 5-40 U/I (85-680 nmol/l), ASPAT 5-40 U/I (85-680 nmol/l).

 


Glukoza


Badanie poziomu glukozy to badanie ilości cukru, czyli glukozy w próbce krwi. Prawidłowy poziom glukozy świadczy o naszym zdrowiu, natomiast wyższy najczęściej wiąże się z cukrzycą. Badanie wypada prawidłowo, jeśli poziom glukozy jest niższy niż 100 mg/dL w przypadku badania na czczo. Wynik pomiędzy 100-125 mg/dL świadczy o stanie przedcukrzycowym, natomiast cukrzyca diagnozowana jest u osób z poziomem glukozy powyżej 125 mg/dL.

 


Test Friberga


Oznaczenie przeciwciał przeciwplemnikowych w surowicy krwi.

 


Badanie w kierunku różyczki


U kobiet, które planują ciążę, wykonuje się test wykrywający przeciwciała IgG i IgM.

Poniżej interpretacja wyników:

 • IgG (-), IgM (-) – oznacza brak kontaktu z chorobą
 • IgG (+), IgM (-) oznacza, że osoba zetknęła się z wirusem już wcześniej i jest to późna faza doczącego się zakażenia lub przeciwciała pochodzą z zakażenia dawno przebytego.
 • IgG (+), IgM (+) – oznacza, że było (lub właśnie jest) zakażenie różyczką
 •  

Badanie w kierunku toxoplazmozy


Toksoplazmoza to choroba wywołana przez bakterie, pierwotniaki i pasożyty, wystepujące u różnych zwierząt domowych i dzikich. Człowiek zaraża się toksoplazmozą raz na całe życie. Tu również oznacza się przeciwciała IgG, IgM we krwi. Poniżej interpretacja wyników:

 • IgG (–), IgM (–) – brak odporności, badanie kontrolne co trzy miesiące
 • IgG (+), IgM (–) – oznacza przebyte zakażenie, jeżeli IgG jest znacznie podwyższone, należy powtórzyć badanie po trzech tygodniach, jeżeli poziom jest taki sam, nie ma potrzeby dalszej kontroli, jeżeli następuję wzrost, należy rozpocząć leczenie
 • IgG (–), IgM (+) – jest to wynik nieswoisty, wymagający ponownej kontroli za trzy tygodnie
 • IgG (+), IgM (+) – przy rozpoznaniu objawów należy rozpocząć leczenie

 


Badanie w kierunku CMV


Cytomegalią można zarazić się dokładnie tak samo, jak przeziębieniem. Daje ona również tak mało charakterystyczne objawy, jak typowa sezonowa infekcja. Tu również wykonuje się badanie krwi na obecność wirusa cytomegalii, oznacza się przeciwciała IgG i IgM. Normy:

 • IgG (-), IgM (-) —> brak zakażenia,
 • IgG (-), IgM (+) —> świeże zakażenie,
 • IgG (+), IgM (+) —> choroba w pełni rozwinięta,
 • IgG (+), IgM (-) —> stan po przebyciu choroby, nabyta odporność.

Badanie w kierunku chlamydii


Materiałem diagnostycznym w kierunku infekcji Chlamydią najczęściej jest wymaz z kanału szyjki macicy. Można również pobrać wymazy z  cewki moczowej i odbytu, wymazy z wewnętrznej powierzchni górnej i dolnej powieki spojówki oka w celu wykrycia nosicielstwa. Rekomendowaną metodą wykrycia materiału genetycznego Chlamydii jest metoda PCR -łańcuchowa reakcja polimerazy. Czułość i swoistość tej metody wynosi około 100%.
Nie są rekomendowane metody oparte na hodowlach komórkowych. Badania serologiczne przeciwciał w diagnostyce chlamydialnych zakażeń dróg moczowo-płciowych u osób dorosłych mają ograniczoną wartość, gdyż nie różnicują one zakażenia aktywnego od przebytego.

 


HIV Combo


Serologiczne badanie posiewowe w kierunku zakażenia wirusem HIV. Badanie kwi, pozwalające na równoczesne wykrycie w surowicy krwi antygenu HIV-białka 24 oraz przeciwciał wytworzonych przez badanego , swoistych dla antygenów otoczki HIV-1 i HIV-2.

 


HBsAg


Jest to antygen wirusowy wykrywany w krwi, w przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B, czyli tzw. „żółtaczki wszczepiennej”.Do zakażenia wirusem dochodzi drogą pozajelitową, poprzez kontakt ze skażoną krwią, także drogą płciową i okołoporodową. Jego oznaczenie jest wykorzystywane w diagnostyce WZW typu B wraz z badaniem antygenu HbeAg oraz oznaczeniem przeciwciał anty-HBc, anty-Hbs, i anty-HBe w klasach IGg i Igm. Na podstawie tych wyników możmy określić, z jaką postacią zakażenia mamy do czynienia.

 


VDRL


Jest badaniem przesiewowym w kierunku kiły, wykrywającym przeciwciała wytworzone w organiźmie pod wpływem bakterii o nazwie krętek blady. Jest przenoszona drogą płciową i przezłożyskową. VDRL ujemny oznacza brak zakażenia.

 


Anty HCV


Badanie pozwalające na wykrycie obecności wirusa HCV, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C (tzw. żółtaczka typu C). Wirus ten przenoszony jest poprzez krew i inne płyny ustrojowe. Wynik ujemny oznacza brak zakażenia.

 


Anty HBs


 

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) wytwarza antygen powierzchniowy określany skrótem HBsAg. Przeciwciała Anty HBs są więc przeciwciałami skierowanymi przeciwko temu antygenowi powierzchniowemu. Badanie to pozwala na wykrycie w surowicy właśnie takich przeciwciał. Wynik może być ujemny (brak przeciwciał) lub dodatni (w momencie wykrycia ich obecności).

 


Anty HBc total


Jakościowe oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał anty HBc całkowitych (total), wykorzystywane w diagnostyce zapalenia wątroby typu B (WZWB).


Grupa krwi


Zestaw antygenów, obecnych na powierzchni krwinek czerwonych. Każdy z nas ma inną grupę krwi. Badanie to powinni wykonać oboje partnerów, starających się o dziecko. Znajomość grupy krwi pozwala na bezpieczne wykonanie np. transfuzji krwi.