Bezpłatne żłobki, wyższe dopłaty do in vitro, poprawa opieki okołoporodowej. Rusza program "Warszawa dla najmłodszych"

Bezpłatne żłobki, wyższe dopłaty do in vitro, lepsza jakość rodzenia.

Rusza program "Warszawa dla najmłodszych"

Bezpłatne żłobki dla każdego dziecka, bezpłatne szczepionki „6w1”, bezpłatne szczepienia dla kobiet w ciąży, bezpłatne szkoły rodzenia, zwiększenie dopłat do in vitro oraz poprawa standardów opieki okołoporodowej – Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, przedstawił gotowy do wdrożenia program wspierający rodzicielstwo i opiekę nad dziećmi: „Warszawa dla najmłodszych”

 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił kompletny i gotowy do wdrożenia program „Warszawa dla najmłodszych”. W ramach programu, który oparty jest o trzy filary: bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo, rodzice najmłodszych dostaną wsparcie zarówno infrastrukturalne, jak i finansowe. Program obejmuje także pomoc niepłodnym – na in vitro miasto przeznaczy do 2023 roku blisko 55 milionów złotych.

Więcej bezpłatnej pomocy rodzicom

W Warszawie co roku rodzi się ponad 20 tys. dzieci. Ich rodzice chcą łączyć pracę zawodową i życiową aktywność ze świadomym rodzicielstwem. Oczekują dobrych rozwiązań, które ułatwią decyzję o posiadaniu dzieci oraz opiekę nad nimi w pierwszych latach życia, zanim trafią do przedszkola i szkoły.

Właśnie z myślą o rodzicach i opiekunach prawnych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zamierza wdrożyć zapowiadany jeszcze podczas kampanii wyborczej projekt „Warszawa dla najmłodszych”. To program mający wspierać rodzicielstwo i opiekę nad najmłodszymi dziećmi, a oparty został o trzy filary: bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo.

 Z propozycji stołecznego ratusza będą mogli skorzystać rodzice mieszkający i płacący podatki w Warszawie.

– W ciągu 5 lat tej kadencji chcemy dokonać absolutnej rewolucji, chcemy aby liczba dzieci, które chodzą do żłobka była jak największa. Celujemy w standard, jaki oferują najbardziej zaawansowane państwa w Europie, państwa skandynawskie – powiedział podczas wizyty w żłobku przy ul Spartańskiej na Mokotowie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Miejsce odwiedzin prezydenta i wybór żłobka nie były przypadkowe, bo to pierwsza nowa placówka dla najmłodszych warszawiaków na Mokotowie. Inwestycja realizowana była w formule zaprojektuj i  wybuduj w latach 2016-2018, a jej koszt wyniósł 6 mln zł. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 1500 m². z placem zabaw na zewnątrz. Żłobek rozpoczął działalność na początku lutego i jest przystosowany do przyjęcia 150 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. 

Bezpłatne żłobki dostępne dla każdego dziecka

W ramach projektu „Warszawa dla najmłodszych”, miasto będzie rozwijać program miejskich bezpłatnych żłobków, aby zapewnić powrót do pracy i aktywności zawodowej każdego rodzica. – Dopóki nie wybudujemy odpowiedniej liczby żłobków miejskich, będziemy wykupywać miejsca w żłobkach niepublicznych. Absolutny priorytet przyjęcia nadal będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych oraz z niepełnosprawnością – tłumaczył prezydent.

Obecnie w Warszawie jest ok. 16 tys. miejsc w żłobkach miejskich i prywatnych, ale w założeniu ratusza liczba ta ma się zwiększyć o co najmniej 11 tys. w tej kadencji, co zdaniem autorów programu powinno zaspokoić potrzeby – przy założeniu, że podobnie jak w najbardziej użłobkowionych krajach 2/3 rodziców pośle swoje dzieci do żłobka. (Europejski tzw. cel barceloński wynosi 33%, obecnie w Warszawie ten odsetek wynosi ok. 40%).

Zdaniem włodarza stolicy oznaczać to będzie, że wszyscy rodzice, którzy chcą wrócić do aktywności zawodowej, będą mogli to zrobić, korzystając z oferty opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub punkcie dziennej opieki.

Bezpłatne żłobki: Kiedy założenia wejdą w życie?

  • Od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne.
  • Od września 2019 r. wykupienie ok. 4 000 miejsc w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za te miejsca, dokładnie tak jak za miejsca w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna.
  • W latach 2019 – 2023 planujemy oddanie 36 nowych żłobków (ponad 5 tys. nowych miejsc) publicznych – bezpłatnych.

Autorzy programu zapewniają także, że będą sukcesywnie wykupywać kolejne miejsca w placówkach niepublicznych świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3.

– Wprowadzimy także aplikację mobilną dla rodziców z dziećmi w żłobku, co ułatwi poszukiwanie miejsca, załatwienie formalności i komunikację z placówką. Chcemy, żeby było jak najwięcej miejsc także w żłobkach niepublicznych. Dlatego będziemy poprzez różne działania zachęcać przedsiębiorców do zakładania tych placówek lub klubów malucha – tłumaczył prezydent Warszawy.

Budżet przeznaczony na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (utrzymanie i wykup miejsc) ma wynieść w 2019 r. 207 312 080 zł. W latach 2019-2023 1 581 971 982 zł, a budżet na budowę nowych żłobków w latach 2019-2023 to 306 000 000 zł.

Zdrowe dziecko – plan szczepień z myślą o najmłodszych. Dofinansowanie szczepień dla małych dzieci „6w1”

Obowiązek szczepień profilaktycznych dotyczy wszystkich małych dzieci. Miasto chce ułatwić rodzicom korzystanie z nowoczesnych, skojarzonych szczepionek bez opłat. Szczepienia wieloskładnikowe to mniej wizyt w przychodni i mniej stresu dla maluchów.

Szczepionka „6w1” chroni dziecko przed błonicą, tężcem, krztuścem, zakażeniami wywoływanymi przez Haemophilus influenzae typu B, polio oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Zastosowanie tego rodzaju preparatu pozwala w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka zredukować liczbę wkłuć związanych z wykonaniem szczepień obowiązkowych z 17 do 8. Realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Szczepieniami „6w1” objęte będą dzieci w pierwszym roku życia.  Szczepienia w ramach programu rozpoczną się w drugiej połowie 2019 r. i dostępne będą w przychodniach wybranych w drodze konkursu ofert. Na ten cel miasto przeznaczy w 2019 roku 4,2 mln zł, a w kolejnych latach 2019-2023 ok. 49 mln zł.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie kobiet w ciąży i dla dzieci w wieku 1- 5 lat

Dbanie o zdrowie kobiet w ciąży i profilaktyka chorób jest priorytetem stołecznego samorządu. Dzięki programowi wszystkie kobiety w ciąży będą mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Miasto chce także wspomóc rodziny w dbaniu o zdrowie potomków, dlatego sfinansuje profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla najmłodszych dzieci.

Szczepienia ochronne przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania oraz służą profilaktyce powikłań pogrypowych, m.in. zapaleniu płuc i oskrzeli, zapaleniu ucha oraz zaburzeń serca. Zadaniem objęte będą dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (1-5 lat) oraz kobiety w ciąży (niezależnie od wieku). Realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Szczepieniami objęte będą dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (1-5 lat) oraz kobiety w ciąży. Szczepienia w ramach programu rozpoczną się we wrześniu 2019 r. – dostępne będą w przychodniach wybranych w drodze konkursu ofert. Na ten cel przeznaczono w 2019 roku 1,2 mln zł, a w latach 2019-2023: ok. 6 mln zł

Bezpieczne macierzyństwo. Bezpłatne miejskie szkoły rodzenia

W ramach „Warszawa dla najmłodszych” miasto będzie wspierać także rodziny w trakcie oczekiwania na dziecko, m.in. poprzez bezpłatny dostęp do szkół rodzenia. – Program cieszy się bardzo dużą popularnością – co roku korzysta z niego ok. 10 000 par, co oznacza, że połowa porodów w Warszawie poprzedzonych jest udziałem rodziców w programie. W Warszawie bezpłatne szkoły rodzenia są dostępne w 63 placówkach – mówi Trzaskowski. Obecna edycja programu kończy się w grudniu 2019 r. W 2020 r. ruszy kolejna. Zarezerwowany budżet w 2019 r. to 4,5 mln zł. Do 2023 miasto przeznaczy zaś ok. 23 mln zł.

Dofinansowanie in vitro – wyższe dopłaty dla niepłodnych par

Prezydent stolicy nie zapomniał także o parach, które chciałyby, ale nie mogą z różnych przyczyn zdrowotnych zajść w ciążę i spełnić marzenia o rodzicielstwie. W programie „Warszawa dla najmłodszych” znalazł się więc punkt dotyczący wsparcia niepłodnych par. – Niepłodność jest chorobą społeczną, ponieważ dotyka coraz większe grupy młodych ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny i długotrwały wpływ na funkcjonowanie rodzin.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Od momentu podpisania umów z realizatorami programu (jesień 2017 r.) do końca grudnia 2018 r. dzięki programowi 549 parom udało się zajść w ciążę, z których urodziło się już 154 dzieci – mówił Trzaskowski.

Z programu mogą korzystać pary mieszkające w Warszawie od przynajmniej dwóch lat, a wiek kobiet musi zawierać się w przedziale 25-40 lat – jednak jak zapowiedział podczas Rady Miasta (14 lutego) wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej – w planach jest podniesienie wieku kobiet, jak również zwiększenie liczby procedur z dofinansowaniem.

Program in vitro w Warszawie realizuje sześć wysokospecjalistycznych klinik leczenia niepłodności na terenie stolicy, wybranych w drodze konkursu. Obecna edycja programu kończy się w grudniu 2019 r. W 2020 r. ruszy kolejna. Rada Miasta przegłosowała 14 lutego uchwałę, na mocy której wzrosną także dopłaty do in vitro. O tym, ile wynosi obecna refundacja in vitro pisaliśmy TUTAJ. Jak zapowiada Miasto – do końca 2023 roku na dopłaty do in vitro przeznaczonych zostanie ok. 54,8 mln zł.

Wysokie standardy porodów i opieki okołoporodowej w warszawskich szpitalach

Autorzy programu „Warszawa dla najmłodszych” zauważają, że w ostatnich latach infrastruktura miejskich szpitali pediatrycznych i ginekologiczno-położniczych i szpitala dziecięcego uległa dużej poprawie. Z budżetu m.st. Warszawy przekazano środki finansowe na przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury szpitalnej, bieżące remonty oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego.

„Znaczące podwyższenie standardu w szpitalach dziecięcych i ginekologiczno-położniczych wpływa na poprawę warunków hospitalizowania, jakości udzielania świadczeń w zakresie opieki medycznej dla dzieci, prowadzenia ciąży, porodu i opieki poporodowej. Rozbudowaliśmy trzy szpitale ginekologiczno-położnicze (Szpital Inflancka, Szpital Św. Rodziny i Centrum Medyczne Żelazna) oraz Warszawski Szpital dla Dzieci. Zmodernizowaliśmy Oddział Patologii Noworodka i Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu Bielańskim oraz Oddział Neonatologiczny w Szpitalu Praskim”. – czytamy na stronie Urzędu Miasta.

Po modernizacjach miejskie szpitale pediatryczne i ginekologiczno-położnicze oraz pediatryczny świadczą usługi w zakresie opieki przedporodowej, porodowej z możliwością rodzenia w warunkach zbliżonych do warunków domowych, położnictwa, opieki poporodowej z możliwością korzystania z utworzonego banku mleka, opieki dla dzieci w zakresie pediatrycznym z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury i sprzętu medycznego zakupionego z dotacji udzielanych przez m.st. Warszawa.

Ogólna kwota wydatków na szpitale ginekologiczno-położnicze i szpital pediatryczny w latach 2007-2018  to 442,5 mln zł. W roku bieżącym miejskie fundusze przeznaczone są na dalsze doposażanie szpitali ginekologiczno-położniczych i Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Źródło: UM

 

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rodzisz w 2019 r.? Sprawdź obowiązujące od tego roku standardy opieki okołoporodowej w Polsce

https://plodnosc.pl/rodzisz-w-2019-r-sprawdz-obowiazujace-od-tego-roku-standardy-opieki-okoloporodowej-w-polsce/

 


Polonistka, dziennikarka, redaktorka. Specjalizuje się w tematyce: ciąża, parenting, niepłodność, dieta propłodnościowa. Email: redakcja@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *