Lechistan 2026 – tak będzie wyglądała Polska za 10 lat?

Jest 19 października 2026 roku. Lechistan jest niezbyt dużym krajem, położonym nad Morzem Bałtyckim, pomiędzy Niemcami a Rosją. Kiedyś była tu Polska…

Dobra zmiana (nie jest zła…)

Zmiany zaczęły się w 2015 roku, kiedy wybory wygrała socjalistyczno-narodowa partia, zapewniająca rozdanie 500 zł na każde dziecko. Wówczas Polska była jednym z liderów gospodarczych regionu i (jak na liczbę ludności i krótką historię powojennej demokracji) o całkiem znaczącej pozycji w Europie.

W 2015 roku mówili, że to tylko dobra zmiana. Nie miało być zemsty ani rewolucji. Po prostu lekki skręt w kierunku mniej zamożnej części społeczeństwa.

To miała być odpowiedź na rozpasanie wcześniejszej władzy, która zapomniała o najmniej zamożnych.

W 2015 roku nic nie zapowiadało nadchodzących w kolejnych latach przemian. Absurdem wydawało się, że Polska stać może się państwem religijnym i hermetycznym. Wydawało się, że jesteśmy na najlepszej drodze do poszanowania praw mniejszości seksualnych, narodowościowych, do zrównania praw kobiet i mężczyzn.

Nic złego nie mogło się wydarzyć. Nie w XXI wieku. Nie w centrum Europy. To było po prostu niemożliwe.

Zmiany rozpoczęły się od ograniczenia kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, pod koniec 2015 roku. Wówczas nowa władza odmówiła publikacji prawomocnych wyroków TK, uzurpując sobie prawo do decydowania, co będzie obowiązującym prawem, a co nim nie będzie.

Ograniczenie swobód obywatelskich

W 2016 roku do laski marszałkowskiej wpłynęło kilka kontrowersyjnych projektów ustaw, a wśród nich projekt zakazujący całkowicie aborcji, zaostrzający regulacje dotyczące metody in vitro, a także częściowo zakazujący antykoncepcji (tzw. pigułki po). Postulowane zmiany w prawie dotyczyły również seksu pozamałżeńskiego.
Ustawa dotycząca zakazu aborcji, nowa ustawa o in vitro oraz zakaz wprowadzania do obrotu pigułki po zostały przegłosowane na początku 2017 roku. Zmiana dotycząca karania śmiercią za seks pozamałżeński została wprawdzie uznana za niezgodną z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, jednak wyrok ten nigdy nie został opublikowany.
W 2019 roku partia rządząca wystartowała w kampanii wyborczej z hasłem my dajemy ci 500+, inni ci odbiorą. Faktycznie, stan budżetu państwa nie pozwalał na dalsze prowadzenie tego programu w dotychczasowym kształcie.

Społeczeństwo, obawiając się utraty 500 zł na dziecko (choć ze względu na stan gospodarki chleb kosztuje już ponad 30 zł), zagłosowało po myśli dotychczas sprawujących władzę i partia wygrywa w wyborach, tym razem uzyskując większość konstytucyjną. Jednocześnie w tym samym roku obsadzane są kolejne stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym przez sędziów przychylnych obecnej władzy. W pełnym składzie sędziów nikt nie może już zablokować niekonstytucyjnych ustaw.

Zmiana Konstytucji

3 maja 2020 roku Sejm RP uchwala nową Konstytucję. Ustawa zasadnicza zmienia nazwę kraju z Rzeczpospolita Polska na Lechistan. Zmiana umotywowana jest zarówno uwarunkowaniami historycznymi, jak koniecznością uczczenia pamięci poległego tragicznie w Smoleńsku prezydenta. Nowa konstytucja odcięła się od świeckości państwa – Lechistan ma być wyznaniowym państwem katolickim. Pojawia się także zapis o przewodniej roli partii. Słabe sprzeciwy wszystkich 42 posłów opozycji parlamentarnej są zagłuszane okrzykami “Demokracja, demokracja!”.

We wrześniu religia katolicka została wprowadzona do szkół jako przedmiot obowiązkowy, także na egzaminie maturalnym.

Państwo wyznaniowe

W 2021 roku zaszły daleko idące zmiany w prawie, dostosowujące obowiązujące przepisy do nowej ustawy zasadniczej. Kluczowe dla państwa decyzje podejmuje I Sekretarz Partii w porozumieniu z Prymasem Lechistanu na wniosek Premiera. Premier powoływany i odwoływany jest przez I Sekretarza. Zlikwidowany został Trybunał Konstytucyjny – jako organ zbyteczny.

Zmodyfikowana została Ordynacja wyborcza. Od teraz zakłada się domniemanie kontynuacji władzy. O ile wyborca nie odda głosu na inne ugrupowanie przyjmuje się, że głosuje na ugrupowanie obecnie sprawujące władzę. Dzięki temu zapisowi oraz za sprawą niskiej frekwencji wyborczej (około 40%) partia rządząca może spodziewać się w kolejnych wyborach wyniku na poziomie około 75%.

Antykoncepcja została całkowicie zakazana, gdyż jest sprzeczna z nadrzędnym prawem naturalnym i prawem kościelnym, podobnie jak zabiegi inseminacji czy in vitro. Kościół uzyskał wyłączne prawo do obrotu ziemią oraz wszystkimi dobrami, które zostaną wykazane w rozporządzeniu jako dobra luksusowe.

W 2023 roku Lechistan został wykluczony z Unii Europejskiej jako kraj nierespektujący podstawowych praw człowieka oraz ograniczający swobody obywatelskie. Prezydenci Białorusi, Rosji i Węgier przyjęli przychylnie tę decyzję i zaoferowali bratnią pomoc.

W celu powstrzymania dalszej emigracji (ludność Lechistanu spadła do 25 milionów, połowa to emeryci), unieważniono wszystkie dokumenty paszportowe. Uzyskanie paszportu stało się możliwe tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Czystości Rasy i Wiary. Paszport wydawany jest wyłącznie na czas podróży zagranicznej. Uzyskanie paszportu przez kobiety w ciąży nie jest możliwe, z obawy przed dokonaniem nielegalnej aborcji. Aborcja jako grzech ciężki karana jest śmiercią. Każda kobieta wraz z podaniem o paszport zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie od ginekologa.

Lechistan jest państwem tolerancyjnym i demokratycznym. Zezwala na posiadanie dzieci osobom niewierzącym lub wyznającym inną wiarę, jednakże pod warunkiem ochrzczenia dziecka i wychowania dziecka w wierze katolickiej oraz zgodnie z katolickim systemem wartości. Nad prawidłowością wychowania dziecka pieczę sprawuje w szkole ksiądz-wychowawca. W razie naruszenia zasad dziecko jest rodzicom odbierane, a sami rodzice mogą zostać skazani na karę pozbawienia wolności do lat 15. Wyroki w tym zakresie wydawane są także zaocznie w trybie przyspieszonym.

W trosce o dobro kobiet, każda kobieta przed ślubem kościelnym badana jest przez lekarza ginekologa. Potwierdzenie dziewictwa przez lekarza (tzw. świadectwo moralności) jest warunkiem koniecznym dla uzyskania sakramentu. Dzięki temu żaden mężczyzna nie może zarzucić swojej żonie nieczystości przedmałżeńskiej. Regulacja ta jest w Lechistanie uznawana za jedną z najlepiej chroniących prawa kobiet na świecie.

Zakazane jest trwanie w związkach partnerskich (konkubinatach).

Małżeństwa bezdzietne mogą zostać unieważnione po dwóch latach od ich zawarcia. Za winną braku dziecka uznawana jest kobieta. Badania nasienia nie są prowadzone, gdyż nasienie jako uświęcone źródło życia nie może być poddawane żadnym badaniom i manipulacjom.

Jest 19 października 2026 roku. W Narodowej Telewizji Katolickiej oglądam wieczorny Dziennik Telewizyjny. Po krótkiej modlitwie powitalnej redaktor prowadzący opowiada o najważniejszych wydarzeniach. Na zachodniej granicy ujęto gang przemytników prezerwatyw. Zatrzymanym grozi od 15 do 25 lat pozbawienia wolności.

Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy, nakładający na kobiety noszenie pasów cnoty. Zmiana ta znacznie zmniejszy liczbę gwałtów i niechcianych ciąż. Jest to pionierskie i najlepsze rozwiązanie w zakresie ochrony kobiet przed przemocą i zapewniające kontrolowaną antykoncepcję w niezbędnym zakresie. Do dnia zamążpójścia kontrolę nad pasem cnoty sprawować ma ojciec, następnie mąż.

I sekretarz odebrał nagrodę Kochany Ojciec Narodu. Nagrodę wręczyły osobiście niepełnosprawne dzieci ze szkoły specjalnej Miłościwie Ocalone Przed Aborcją. Asystowały dzieci poczęte in vitro, przepraszając za swoje poczęcie.

Kolejny sukces wymiaru sprawiedliwości. W tym roku osadzono już 1300 kobiet, które nie były w stanie udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że nie przyczyniły się do śmierci swojego nienarodzonego dziecka.

Kobiety najczęściej tłumaczą się spontanicznym poronieniem samoistnym. W zakładach karnych dla kobiet przebywa już blisko 17 tysięcy kobiet skazanych za podobne przestępstwa.

Obudziłem się zlany potem. Jest 19 października 2016 roku.  To był tylko zły sen. To na pewno się nie wydarzy. Nie w XXI wieku. Nie w centrum Europy. To po prostu niemożliwe… Prawda? 

Polecamy także:

Co politycy wiedzą na temat in vitro. 30 najbardziej absurdalnych wypowiedzi

Odskocznia od niepłodności, czyli spójrz na to z góry

Dobrze mieć złe wspomnienia, bo to przepis na szczęście

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *