in vitro Polska

Leczenie niepłodności – Austria


 

Refundacja in vitro w Austrii oraz leczenie niepłodności regulowane są w tym kraju wieloma ustawami. Najważniejsza z nich to Fortpflanzungsmedizingesetz (Ustawa o Rozmnażaniu Medycznym). Pary bezdzietne pod określonymi warunkami mogą uzyskać 70 proc. dofinansowania do zabiegu.

Ustawa ta została uchwalona w 1992 roku. Ostatnią nowelizację do niej wprowadzono w roku 2015. Nowelizacja uregulowała kwestie finansowego wspierania różnych form sztucznego zapłodnienia oraz obchodzenia się z embrionami.

Inną ważną ustawą, uchwaloną w 1999 roku, jest IVF-Fonds-Gesetz, która również została znowelizowana w minionym roku, a która dotyczy finansowania zabiegu in vitro. Uregulowano kwestię przebiegu procesu refundacji oraz warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać częściowe dofinansowanie do zabiegu.

Całą treść obu ustaw znajdziecie na stronach Fortpflanzungsmedizingesetz oraz IVF-Fonds-Gesetz

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  • Sztuczne zapłodnienie poza organizmem kobiety mogą wykonać pary będące w związku małżeńskim, zarejestrowanym związku partnerskim lub wspólnocie małżeńskiej, w tym pary żeńskie pary jednopłciowe;
  • W przypadku par, które nie weszły w związek małżeński, wymagane jest dostarczenie notarialnego (względnie: sędziowskiego) potwierdzenia zarejestrowania związku lub notarialnej zgody obojga partnerów na przejęcie odpowiedzialności za skutki decyzji dotyczącej wykonania zabiegu; zgoda ta może być przez któregoś z partnerów wycofana aż do momentu wykonania zabiegu;
  • Inseminacja z pomocą nasienia obcego dawcy dopuszczalna jest tylko w przypadku, gdy nasienie partnera nie nadaje się do wykonania zabiegu, oraz w przypadku par lesbijskich; analogicznie – z komórki jajowej od obcego dawcy można skorzystać tylko, jeśli kobiety komórki, która pragnie donosić ciążę, nie nadają się do wykorzystania w zabiegu, nie może być przy tym starsza niż 45 lat;
  • Komórki jajowe oraz nasienia od poszczególnych dawców obcych mogą być zaaplikowanie maksymalnie trzem kobietom;
  • Refundowane są maksymalnie 4 próby IVF; refundacja wynosi 70%;
  • Kobieta, która zamierza donosić ciążę, w momencie rozpoczęcia terapii nie może mieć więcej niż 40 lat, a jej partner/partnerka więcej niż 50;
  • Oboje partnerzy muszą być ubezpieczeni, a w przypadku ubezpieczeń z innych krajów UE, należy przedstawić zaświadczenie ubezpieczyciela o przejęciu kosztów leczenia.

 

 

Jakie są koszty zabiegu?

Koszty leków w ramach zabiegów ICSI oraz IVF w centrach publicznych przedstawiają się następująco*:

Rodzaj zabiegu

IVF – koszt całkowity

IFV – 30% kosztów własnych po refundacji

ICSI– koszt całkowity

ICSI – 30% kosztów własnych po refundacji

Kobieta w wieku do 35 lat

€ 2.522,19

€ 756,66

€ 2.799,51

€ 839,85

Kobieta w wieku 35-40 lat

€ 2.691,83

€ 807,55

€ 2.969,14

€ 890,74

 

 

Koszty leków w ramach zabiegów ICSI oraz IVF w centrach prywatnych przedstawiają się następująco*:

Rodzaj zabiegu

IVF – koszt całkowity

IFV – 30% kosztów własnych po refundacji

ICSI– koszt całkowity

ICSI – 30% kosztów własnych po refundacji

Kobieta w wieku do 35 lat

€ 2.587,89

€ 776,37

€ 2.865,20

€ 859,56

Kobieta w wieku 35-40 lat

€ 2.761,87

€ 828,56

€ 3.039,18

€ 911,75

*stan z marca 2015

W Austrii rocznie z niepłodnością walczy średnio 30 000 par. Przed wprowadzeniem dofinansowania wykonanie zabiegów sztucznego zapłodnienia było dla większości z nich dużym obciążeniem finansowym, a część z nich w ogóle nie mogła pozwolić sobie na taki wydatek, pomimo najszczerszej woli powiększenia rodziny.

Opracowała: Ilona Turowska

źródło: www.netdoktor.at

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *