Ochrona pracowników przed czynnikami toksycznymi dla płodności – zmiany w kodeksie pracy

Z dniem 14 czerwca 2024 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy zwiększająca ochronę pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych mających negatywny wpływ na płodność (substancji reprotoksycznych).

Zmiana ustawy Kodeksu Pracy wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z 9.3.2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz.Urz. UE L z 2022 r. Nr 88, s. 1).

Do aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy dodano czynniki reprotoksyczne.

Substancje reprotoksyczne i ich wpływ na płodność

Substancje reprotoksyczne są to substancje lub mieszaniny, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i rozrodczość u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój płodu.  

Przykładowe substancje reprotoksyczne:

 • metale i/lub ich związki (ołów, kadm, chrom, nikiel, rtęć, metylortęć),
 • związki boru (tritlenek diboru, kwas borowy, borany),
 • tlenek węgla,
 • niektóre pestycydy i biocydy, ftalany,
 • rozpuszczalniki organiczne, (np. etanol, 2-metoksyetanol,2-etoksyetanol),
 • formamid, dimetyloformamid
 • n-metylopirolidon, n-etylopirolidon,
 • imidazol i jego pochodne (np. 4-metyloimidazol).

Wszystkie te szkodliwe substancje mogą mieć wpływ na zaburzenia cyklu płciowego, produkcję nasienia, przebieg ciąży czy rozwój potomstwa.

Niekorzystny wpływ na spermatogenezę i oogenezę, czyli proces powstawania i dojrzewania plemników i komórek jajowych, zaburzenia układu hormonalnego, przedwczesne wygaszanie funkcji jajników, problemy z laktacją, wady wrodzone płodu, a nawet śmierć rozwijającego się płodu – na to wszystko narażeni są pracownicy, którzy na co dzień mają styczność z substancjami reprotoksycznymi.

Jakie zawody są zagrożone czynnikami reprotoksycznymi?

Pracownicy szczególnie narażeni na działanie czynników zagrażających ich płodności, zatrudnieni są przy produkcji przede wszystkim:

 • pestycydów,
 • produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych,
 • w przemyśle gumowym,
 • farmaceutycznym,
 • metalurgicznym,
 • w budownictwie,
 • w placówkach ochrony zdrowia,
 • warsztatach samochodowych.

Obowiązki pracodawcy

W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy pracodawca będzie zobligowany prowadzić rejestr wszystkich rodzajów prac, przy których pracownik ma styczność z substancjami chemicznymi negatywnie wpływającymi na funkcje rozrodcze, a także prowadzić rejestr tychże pracowników.

W przypadku wystąpienia szkodliwego działania czynników reprotoksycznych na zdrowie pracownika, pracodawca będzie zobowiązany zgłosić ten fakt odpowiedniemu organowi.

Konieczne będzie stosowanie właściwych środków ochrony, pozwalających zminimalizować niekorzystny wpływ czynników szkodliwych, m.in. noszenie masek ochronnych, odzieży ochronnej, ochrona oczu, właściwa wentylacja, usprawnienie procesów pracy.  

Źródło:

https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow/czynniki-reprotoksyczne–zmiana-w-kodeksie-pracy

Fot. pixabay.com/Quanlecntt2004

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *