rodzina zastępcza

Coraz częściej wskazuje się na ogromną potrzebę zastąpienia instytucjonalnej opieki nad dzieckiem formami typu rodzinnego - rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka. Aby tego dokonać, trzeba spełnić konkretne warunki, przejść szkolenia, a przede... Więcej

Rodzina adopcyjna lub zastępcza to dla wielu dzieci jedyna szansa na prawdziwy dom, mamę i tatę. Ale także szansa dla par, które bezskutecznie starają się o potomstwo. Choć adopcja to wciąż temat wstydliwy, odkładany na tak zwaną ostateczność, tym formom opieki... Więcej

 Co oznacza słowo „rodzina zastępcza"?  Rodzina zastępcza jest czasową formą opieki nad dzieckiem. Powstaje na mocy orzeczenia sądu, w momencie, kiedy rodzina biologiczna dziecka nie jest w stanie się nim dłużej zajmować i wypełniać należycie swoich... Więcej

 Jak wygląda życie po adopcji dziecka? Z czym przyjdzie się zmierzyć rodzicom adopcyjnym? Obawa wobec „formalności adopcyjnych”Duża ilość par boi się podejść do procesu adopcji, ze względu na strach przed wszystkimi formalnościami, z jakimi będą musieli... Więcej

Zastanawiasz się nad adopcją? A może chcesz być "tylko" rodziną zastępczą dla jakiegoś dziecka? Zanim podejmiesz decyzję, poznaj różnice między adopcją a rodziną zastępczą. Jakie są różnice między rodziną zastępczą a rodziną... Więcej

 Adopcja - etapy adopcji KROK PIERWSZYPierwszym krokiem, jaki należy uczynić, to zgłoszenie się do najbliższego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Na miejscu pracownik ośrodka powie Wam, jak wygląda cały proces adopcyjny, ile trwa, jakie należy złożyć dokumenty... Więcej

 W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje adopcji Pełna - to rodzaj adopcji, dzięki której adoptowane dziecko otrzymuje całkowicie nową tożsamość oraz nowy akt urodzenia z nowym imieniem i nazwiskiem. Przyjmuje nazwisko rodziców i całkowicie traci więź z... Więcej

  "Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.”                                                                                           ... Więcej

 Wymogi jaki należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą Aby zostać rodziną zastępczą, podobnie jak w przypadku adopcji należy spełnić szereg wymagań stawianych przez Ośrodek Adopcyjny, tak aby zapewnić dziecku godne warunki do życia i właściwego... Więcej