Szczepienia przeciw COVID-19

Trzecia dawka szczepionki – prawdziwy „wzmacniacz” układu odpornościowego

W Centrum Badawczo – Rozwojowym INVICTA i w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych INVICTA prowadzone są badania naukowe, które monitorują odpowiedź organizmu na podanie kolejnych dawek szczepionki produkcji BioNTech/Pfizer. Badania potwierdziły między innymi, że u mężczyzn przechorowanie COVID-19 przyczyniło się do pogorszenia parametrów nasienia.

Stabilne warunki sprzyjające powiększeniu rodziny

W Polsce w okresie 12 miesięcy poprzedzających październik 2021 przyszło na świat niespełna 335 tys. dzieci i jest to najmniejsza liczba od co najmniej 70 lat. Może to wynikać z nałożenia się szeregu czynników takich jak mniejsza liczba kobiet w wieku rozrodczym, wyczerpanie się efektu 500+ czy właśnie spadek chęci powiększenia rodziny w pandemii.

– Istotne jest doprowadzenie do sytuacji, w której okoliczności życiowe par chcących posiadać dzieci staną się na tyle stabilne, aby przyszli rodzice w spokoju mogli podjąć decyzję o posiadaniu potomstwa. Sposobem, aby do tego doprowadzić jest wypracowanie indywidualnej, ale też zbiorowej odporności na wirusa SARS-CoV-2. Czas trwania i stopień ochrony uzyskiwany w drodze szczepień nie jest jednak jeszcze w pełni poznany, co może wpływać na odczuwaną przez pary niepewność i podejmowane przez nie decyzje prokreacyjne. Z tego względu Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA prowadzi badania, które pozwalają monitorować poziom przeciwciał u osób zaszczepionych oraz takich, które COVID-19 przechorowałymówi Agnieszka Staniszewska, rzecznik prasowy, kierownik ds. komunikacji i PR, INVICTA.

W ramach prowadzonych badań ich uczestnikom, w określonych przedziałach czasu od zaszczepienia, oznacza się poziom dojrzałych przeciwciał klasy IgG i IgM w surowicy krwi. Do badania włączono osoby, które przeszły COVID-19 przed pierwszą dawką szczepienia lub w dowolnym momencie po nim, jak i osoby, u których nie stwierdzono wcześniej zarażenia wirusem. Dzięki takiemu podejściu można ocenić nie tylko samą odpowiedź układu odpornościowego, ale również różnicę w dynamice wytwarzania przeciwciał u obu grup. Tym samym możliwe było przyjrzenie się całościowej reakcji organizmu w zależności od liczby dotychczasowych „ekspozycji” na SARS-CoV-2 lub imitującego go szczepieniamówi dr Damian Drzyzga, Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA.

Badania nad 3. dawką szczepionki przeciwko COVID-19

W pierwszym etapie badań naukowcy potwierdzili intensywne wytwarzanie przeciwciał po podaniu drugiej dawki szczepionki. Układ odpornościowy najintensywniej produkował przeciwciała w pierwszych 14 dniach od podania preparatu. Przy czym wyraźnie zarysowała się różnica pomiędzy osobami zdrowymi a uczestnikami z potwierdzoną historią choroby COVID-19.

Poziom przeciwciał u ozdrowieńców mieścił się w zakresie od 10 000 do nawet 20 000  BAU/ml w podanym okresie (u pojedynczych osób osiągnął nawet stężenie bliskie 25 000 BAU/ml). Wprawdzie, u osób zdrowych zdarzyły się przypadki, gdzie pomiędzy 8 a 14 dniem od podania preparatu poziom przeciwciał przekroczył granicę 10 000 BAU/ml, to zdecydowana większość uczestników badania była w stanie wytworzyć przeciwciała w zakresie od 2500 – 5000 BAU/ml – mówi dr Damian Drzyzga, Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA.

Naukowcy zauważyli, że średni poziom przeciwciał w tej grupie zdaje się oscylować w okolicach 2500 BAU/ml i raczej nie ulega już wielkim zmianom w kolejnych tygodniach trwania badania. U ozdrowieńców, których układ odpornościowy wprawdzie bardzo intensywnie zareagował na podanie szczepionki, to dynamika zanikania tak wytworzonych przeciwciał okazała się również bardzo gwałtowna w porównaniu do osób, które nie chorowały. Po około 4 miesiącach od zaszczepienia stężenia przeciwciał u obu grup zaczęły być do siebie zbliżone. 

– Obecnie trwający etap badań zakłada monitorowanie odpowiedzi humoralnej po podaniu trzeciej – przypominającej dawki szczepionki. Podanie kolejnej dawki szczepionki – zwanej przez wielu „boosterem”  sprawiło, że poziom przeciwciał u badanych osób znalazł się na bardzo wysokim poziomie i to niezależnie od tego czy osoby chorowały wcześniej na COVID-19. U większości stężenie przeciwciał było nawet wyższe niż to notowane u nich po drugiej dawce – tłumaczy dr Damian Drzyzga, Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA. 

Dotychczasowe wyniki 30 osób już zaszczepionych trzecią dawką pokazują, że wyjątkowo silnie pobudza ona układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał i działa analogicznie jak druga dawka szczepionki u osób, które przeszły COVID-19.  W grupie osób, które COVID-19 przeszły, a więc było to dla nich de facto czwarte pobudzenie układu odpornościowego patogenem zaobserwowano porównywalną reakcję.

 

fot. pixaby.com/spencerbdavis1

POLECAMY TAKŻE:

Skierowania na szczepienie dzieci 5-11 lat przeciwko COVID-19 już dostępne!

 

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *