świadczenia rodzinne dla rodzin z dziećmi

Ulgi i świadczenia dla rodziców, czyli ile dostaniesz na dziecko w 2023 r.

500 plus, zasiłki rodzinne, ulga na dziecko – w Polsce istnieje kilka świadczeń finansowych skierowanych do rodzin posiadających dzieci. Sprawdź, co zmieniło się w 2023 r. i jakie wymagania należy spełnić w przypadku poszczególnych świadczeń.

500 plus – niedługo znowu składamy wnioski

Nowy okres rozliczeniowy świadczenia 500 plus rozpoczyna się 1 maja 2023 r., ale już od 1 lutego można składać wnioski. Warto to zrobić od razu, aby nie przegapić terminu i zapewnić sobie wcześniejszą wypłatę. Wnioski o 500 plus kierować należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w dalszym ciągu świadczenie przyznawane jest na każde dziecko w rodzinie bez względu na osiągane przez rodziców dochody.

Wymagane dokumenty należy złożyć, korzystając z jednej z możliwości:

  • platforma PUE ZUS,
  • aplikacja mZUS ​​​​​​​,
  • portal Emp@tia,
  • strona internetowa lub aplikacja swojego banku.

Ciągłość wypłaty świadczenia 500 plus gwarantuje złożenie wniosku w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia. Dotrzymanie wskazanych formalności zapewnia wypłatę kolejnego świadczenia do maksymalnie 30 czerwca.

Przesłanie dokumentów po 30 kwietnia może opóźnić wypłatę nawet o 3 miesiące. Przy tym złożenie wniosku do 30 czerwca, gwarantuje wyrównanie świadczenia od 1 czerwca, natomiast późniejsze przesłanie (po 30 czerwca) zapewnia wypłatę od miesiąca złożenia wniosku.

Ulga na dziecko odliczana od podatku

Ulga na dziecko 2023 r. to możliwość odliczenia od podatku określonej kwoty od osiągniętego dochodu. Możliwość uwzględnienia ulgi na dziecko jest uzależniona od ilości posiadanych dzieci, ich wieku, dochodów osiąganych przez rodziców oraz sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dziecka:

– małoletniego do 18. roku życia
– otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny
– uczącego się lub studiującego do 25. roku życia (pod warunkiem, że w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej)
– z niepełnosprawnością, niezależnie od wieku.

Pamiętaj! Ulgę na dziecko 2023 odlicza tylko jeden rodzic lub – jeśli uwzględniają ją zarówno ojciec, jak i matka – musi być ona odliczona po równo bądź w proporcji przez nich ustalonej.

Z ulgi nie może skorzystać rodzic, który rozlicza się podatkiem liniowym 19% z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej oraz rozliczających się na zasadach ryczałtu.

Przeczytaj także: Jesteś na L4 w ciąży? Sprawdź, co wolno, a czego nie wolno na zwolnieniu chorobowym

Ile wynosi ulga na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko, jaką można odliczyć od podatku, uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci oraz ich wieku. Dochody mają znaczenie wyłącznie w przypadku posiadania jednego dziecka.

Małżonkowie posiadający jedno dziecko otrzymują ulgę w wysokości 92,67 zł miesięcznie, co daje roczną kwotę 1112,04 zł. Warunek dochodu to limit 112 000 zł dla małżeństwa i 56 000 zł dla podatnika rozliczającego się samodzielnie.

Rodzice dwójki dzieci mają prawo odliczyć 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, a rocznie – 1112,04 zł x 2 dzieci. W przypadku dwójki dzieci nie jest brany pod uwagę limit dochodów.

Rodzice trójki dzieci otrzymują miesięczną ulgę w wysokości 92,67 zł na pierwszych dwoje dzieci oraz ulgę 166,67 zł za trzecie dziecko, co w skali rocznej daje kwotę 4224,12 zł łącznie na troje dzieci. Dochody nie są brane pod uwagę i nie jest ustalony ich limit.

Rodzicom czwórki i więcej dzieci przysługuje ulga prorodzinna w wysokości 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł – na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Małżeństwo z czwórką dzieci ma prawo do ulgi w wysokości 6924,12 zł rocznie. Dochody rodziców nie są brane pod uwagę.

Do liczby dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna 2023 brani są tylko ci potomkowie, którzy są uprawnieni do ulgi.

Ulga na dziecko 2023 r. uwzględniana jest w rozliczeniu PIT za rok 2022 r. na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów. Powinni oni zachować do ewentualnej kontroli takie dokumenty jak: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dziecka pełnoletniego oraz ewentualnie zaświadczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego lub odpis orzeczenia sądu o ustalenie rodziny zastępczej.

Przeczytaj także: Dzień wolny na badania w ciąży – czy masz do niego prawo? Sprawdź swoje pracownicze przywileje w ciąży

Zasiłek rodzinny 2023 r.

Zasiłek rodzinny to świadczenie przysługujące rodzicom i mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka bądź też osobie uczącej się. Należy się na dziecko do 18. roku życia, 21.roku życia, jeśli kontynuuje naukę lub do 24. roku życia, jeśli podejmuje naukę w szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Z momentem wstąpienia dziecka w związek małżeński rodzic traci prawo do pobierania na nie zasiłku rodzinnego, nawet jeśli pozostałe przesłanki uprawniają do jego otrzymania. Podobnie, jeśli pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do pobierania zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Zasiłek nie przysługuje również, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Kolejnym kryterium, komu przysługuje zasiłek rodzinny, jest wysokość dochodów. Kryterium dochodu na rok 2023 r. wynosi 674 zł miesięcznie na osobę. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota ta wzrasta do 764 zł.

Ile wynosi zasiłek rodzinny 2023 r.?

Wysokość zasiłku rodzinnego 2023 r. wynosi:

  • 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia
  • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
  • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023 r.:

– urodzenie dziecka – jednorazowa kwota 1000 zł
– urlop wychowawczy, podczas którego sprawowana jest bezpośrednia opieka nad dzieckiem – 400 zł miesięcznie
– samotne wychowywanie dziecka – 193 zł miesięcznie na jedno dziecko i nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci

Więcej informacji na temat świadczeń rodzinnych znajdziesz na stronach rządowych: TUTAJ.

fot. pexels.com/Gustavo Fring

POLECAMY TAKŻE:

Przedsiębiorcza mama planuje ciążę. Masz wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego!

 

 

 

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *