Urodziłaś? O tych formalnościach musi pamiętać tata po narodzinach dziecka

Pojawienie się na świecie dziecka to dla rodziców wielka radość. Wejściu w nową rolę towarzyszy ogromna ekscytacja oraz strach przed nieznanym. W przypływie emocji nie można zapomnieć o dopełnieniu obowiązkowych formalności po narodzinach dziecka.

Zaraz po narodzinach dziecka, kiedy mama i maluch jeszcze przebywają w szpitalu, warto, aby tata poświęcił czas na dopełnienie niezbędnych formalności związanych z przyjściem dziecka na świat. Fakt pojawienia się nowego członka rodziny należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego – wszystko po to, aby dziecko mogło otrzymać numer PESEL oraz meldunek.

Rejestracja noworodka w USC

Szpital, w którym dziecko przyszło na świat, w ciągu 3 dni musi zgłosić ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego. Jednak w ciągu 21 dni od narodzin pociechy jedno z rodziców lub reprezentujący ich pełnomocnik musi również udać się do Urzędu. Dlaczego? Szpital wysyła jedynie kartę urodzenia, a maluchowi należy oficjalnie nadać imię. Jeśli rodzice zaniedbają ten fakt, urzędnik samodzielnie zarejestruje noworodka oraz wybierze mu imię.

Pamiętaj! Dziecko należy zgłosić w urzędzie właściwym do miejsca narodzin, a nie zamieszkania rodziców.

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania dziecka w USC

Według nowych przepisów, aby zgłosić przyjście dziecka na świat w USC, należy posiadać przy sobie jedynie dowód osobisty. Inaczej sprawa wygląda, gdy dziecko jest zgłaszane przez pełnomocnika – musi on posiadać pisemne pełnomocnictwo, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać, kto i kogo do jakiej czynności upoważnia. W pełnomocnictwie musi być również wskazane imię, jakie rodzice wybrali dla maleństwa.

Nadanie imienia

Od chwili gdy przyszli rodzice dowiadują się, że za kilka miesięcy na świat przyjdzie ich maleństwo zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego imienia. Jak się okazuje w nadaniu imienia są pewne ograniczenia.

Przede wszystkim nie można nadać maleństwu więcej niż dwóch imion. Ponadto ważne jest, aby imię nie było zgłoszone do aktu w formie zdrobniałej, nie może być ośmieszające lub nieprzyzwoite oraz musi wskazywać na płeć dziecka, chyba że jego forma w powszechnym znaczeniu jest przypisana do płci. Imię maleństwa może obcego pochodzenia.

Jakie nazwisko otrzyma dziecko, gdy jego rodzice nie są małżeństwem?

Pary planujące ślub już przy pobieraniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, wskazują, jakie nazwisko będą nosiły ich przyszłe dzieci. Natomiast jak wygląda sytuacja nieślubnych dzieci? Otóż w takim wypadku rodzice dziecka zobowiązani są złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. W tym celu przyszli rodzice mogą wybrać się do USC jeszcze przed narodzinami pociechy – w trakcie trwania ciąży. Rodzice powinni stawić się oboje w urzędzie. Ojciec składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa, matka zaś potwierdza, że jest on faktycznie ojcem. Rodzice, oprócz dowodów osobistych muszą mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

Oświadczenie o uznanie ojcostwa można również złożyć przy rejestracji dziecka, w tym wypadku rodzice również muszą oboje stawić się do urzędu. Dziecko otrzyma nazwisko wskazane przez rodziców, w przypadku braku porozumienia między mamą, a tatą dziecko będzie nosiło podwójne nazwisko.

Jak zameldować dziecko?

Po zgłoszeniu malucha do USC, urzędnik wydaje skrócony akt urodzenia i przekazuje go do właściwego Urzędu Miasta lub Gminy. Na podstawie tego dokumentu dziecko zostaje zameldowane z urzędu w miejscu stałego pobytu rodziców lub tego rodzica, z którym faktycznie przebywa.

Jak uzyskać PESEL dla noworodka?

PESEL to 11-cyfrowy numer nadawany każdemu obywatelowi Polski, tuż po narodzinach i towarzyszu mu przez całe życie. Jak go otrzymać? Numer PESEL jest wydawany z urzędu. Nadanie numeru PESEL może potrwać około miesiąca.

Podczas rejestracji w USC, urzędnik powinien poinformować rodzica kiedy i gdzie będzie musiał udać się po odebranie numeru PESEL. Będzie on do odebrania w Urzędzie Miasta lub Gminy odpowiednim do miejsca zamieszkania. Po odbiór numeru należy zgłosić się z aktem urodzenia dziecka, jego książeczką zdrowia lub aktem ślubu rodziców. Na dokumencie urzędnik wpisze PESEL dziecka.

Zgłoszenie do ZUS-u

Jedno z rodziców maleństwa ma obowiązek zgłosić go w miejscu swojej pracy, natomiast pracodawca powinien niezwłocznie zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Rodzice powinni również wybrać dziecku przychodnie, w której wskażą dla maleństwa lekarza rodzinnego.

Być może już w czerwcu br. wszelkie formalności związane z rejestracją dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie można dopełnić poprzez formularz elektroniczny. Będzie to na pewno duże ułatwienie dla świeżo upieczonych rodziców, którzy po wejściu w nową rolę nie mają głowy do spędzania czasu w urzędach.


Polecamy także: 

Urlop macierzyński 2018 – komu przysługuje i jaka jest wysokość zasiłku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *