Komu przysługuje L4 na dziecko?

Zwolnienie na dziecko 2020 r. Komu przysługuje? Ile jest płatne L4 na dziecko? Praktyczny przewodnik dla rodziców

L4 na dziecko to rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy dzieckiem nie może zaopiekować się żaden inny domownik. Zwolnienie może też przysługiwać na innego, dorosłego, członka rodziny, choć już na odmiennych zasadach. Kiedy rodzic może wziąć zwolnienie na dziecko? Ile płatne jest L4 na dziecko? Oto najważniejsze informacje na temat zasiłku opiekuńczego, które powinien znać każdy rodzic.

L4 na dziecko, czyli prawo do zasiłku opiekuńczego – kto może skorzystać?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje każdemu rodzicowi, który pozostaje zatrudniony, przy czym forma zatrudnienia nie ma znaczenia: może to być etat, umowa zlecenie a także samozatrudnienie. Głównym warunkiem jest to, aby rodzic objęty był ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje obojgu rodzicom, ale nie mogą go wykorzystywać jednocześnie.

Warunki przyznania zasiłku opiekuńczego na dziecko reguluje art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Z zasiłku opiekuńczego na dziecko może skorzystać rodzic tylko wtedy, gdy nie ma innego domownika, który byłby w stanie zapewnić opiekę dziecku. Zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeśli drugi domownik przebywa w gospodarstwie domowym, ale:

 • Jest całkowicie niezdolny do pracy,
 • Jest niesprawny fizycznie z powodu wieku lub stanu zdrowia,
 • Odpoczywa po nocnej zmianie,
 • Prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i nie może dowolnie regulować godzin pracy,
 • Prowadzi działalność rolniczą,
 • Nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad dzieckiem według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przykład: Pani Kasia ma chore dziecko i musi się z nim zostać w domu. W tym samym domu (na piętrze) mieszkają jej dziadkowie, którzy są w podeszłym wieku. Pradziadkowie nie mają obowiązku zająć się dzieckiem z uwagi na stan zdrowia i brak sił.

WAŻNE! Zasada, według której zwolnienie lekarskie na dziecko, nie przysługuje rodzicowi, gdy w gospodarstwie domowym przebywa innych domownik, mogący go zastąpić, nie dotyczy dzieci chorych poniżej 2. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy, zwolnienie na opiekę – na kogo przysługuje?

Czy matka może wziąć zwolnienie na opiekę nad 15-letnim chorym dzieckiem? Czy mąż ma prawo do L4 na opiekę nad żoną po porodzie?

Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy wynikający ze sprawowania osobistej opieki nad chorym nie obejmuje tylko relacji rodzic-dziecko, ale także dorosły-dorosły. Mąż może więc wziąć zwolnienie chorobowe w celu sprawowania opieki nad chorą żoną lub matką/ojcem itp.

Warto wiedzieć, że mąż może wziąć zwolnienie lekarskie na opiekę nad żoną po porodzie. Pierwsze dni, szczególnie po trudnym porodzie czy cięciu cesarskim, to czas, gdy kobiecie bardzo przyda się pomoc. Wymagająca opieka nad noworodkiem i wyczerpanie fizyczne po porodzie sprawiają, że kobieta może być osłabiona i przemęczona.

Zwolnienie na opiekę i tym samym zasiłek opiekuńczy przysługuje na:

 • Dzieci zdrowe do 8. roku życia w sytuacji niespodziewanego zamknięcia placówki, np. spowodowanego odwołaniem lekcji. Tutaj trzeba zaznaczyć, że zamknięcie szkoły czy przedszkola musi mieć charakter nagły i niespodziewany. Jeśli dyrektor placówki uprzedził o jej zamknięciu z 7-dniowym wyprzedzeniem, nie można uznać tego za niespodziewane. Zwolnienie przysługuje również na dziecko do 8. Roku życia, w sytuacji, gdy zachoruje drugi rodzic, który normalnie sprawuje opiekę lub opiekunka (niania).
 • Dzieci chore do 14. roku życia,
 • Dzieci z niepełnosprawnością do 18. roku życia w sytuacji, gdy: opiekun, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem znajdzie się w szpitalu z powodu choroby lub porodu lub zachoruje, a choroba uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki.
 • Dzieci chore z niepełnosprawnością do 18. roku życia,
 • Innego członka rodziny (małżonka, rodzica, macochę/ojczyma, teściową/teścia, wnuka, rodzeństwo) lub dziecko do 14. roku życia, jeśli będzie z nim mieszkać w czasie choroby.

Przykład: Dyrektor przedszkola informuje rodziców z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, że latem budynek będzie remontowany w związku z czym przedszkole będzie przez miesiąc zamknięte. Nie jest to sytuacja nagła i niespodziewana, a więc rodzicom nie przysługuje zwolnienie i zasiłek opiekuńczy na dziecko.

Przykład II: Matka przebywająca na urlopie wychowawczym, sprawująca na co dzień opiekę nad dzieckiem, zachorowała na ospę wietrzną. W tym czasie nie może zająć się dzieckiem, więc ojciec ma prawo do zwolnienia lekarskiego na dziecko.

WAŻNE! Warunkiem otrzymania zwolnienia lekarskiego na chorą osobę dorosłą, jest zamieszkanie z nią na czas opieki. Jeśli dorosłe dziecko musi zająć się swoim chorym rodzicem, powinno na czas opieki zamieszkać razem z rodzicem.

Kto nie otrzyma zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym lub wychowawczym.

Nie otrzyma go także osoba przebywająca w zakładzie karnym lub tymczasowo aresztowana oraz osoba będąca na zwolnieniu lekarskim, podczas którego pracowała lub niewłaściwie je wykorzystywała.

Przykład: Rodzice wzięli 3 tygodnie urlopu wypoczynkowego, a w tym czasie ich dziecko zachorowało. Żadnemu rodzicowi nie przysługuje zasiłek opiekuńczy i wstrzymanie urlopu, nawet jeśli przedstawią zwolnienie lekarskie. Zasiłek opiekuńczy nie jest bowiem przyznawany, jeśli dana osoba ma w tym czasie prawo do wynagrodzenia. 

Przeczytaj także: Dwa dni w przedszkolu, tydzień w domu? Matki często popełniają błąd, przez który dziecko często choruje

Ile jest płatne zwolnienie na dziecko?

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany z każdy dzień, jaki rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje bez okresu wyczekiwania, czyli niezwłocznie po przejściu rodzica na zwolnienie lekarskie. Czas pobierania zasiłku opiekuńczego to okres nieskładkowy.

WAŻNE! Rodzic mają także prawo do wykorzystania 2 dni lub 16 godzin rozbitych na godziny na opiekę nad dzieckiem, które są pełnopłatne. 2 dni na opiekę przysługują bez względu na liczbę dzieci i osoby uprawnione do wykorzystania (tj. rodzice mają te 2 dni do wykorzystania łącznie).

Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy?

– pracodawca, jeśli zatrudnia więcej niż 20 pracowników,

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub pracujących w firmie zatrudniającej mniej niż 20 pracowników.

Zwolnienie na dziecko 2020 – ile dni wolnych przysługuje rodzicowi?

Okres, w którym rodzic może przebywać na zwolnieniu lekarskim na opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, wynosi:

 • 60 dni – w przypadku dziecka zdrowego do 8. roku życia lub dziecka chorego do 14. roku życia,
 • 14 dni – na sprawowanie opieki nad chorym dorosłym lub dzieckiem powyżej 14. roku życia.
 • 30 dni – w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat, bądź 8-18 lat w sytuacji, gdy rodzic na co dzień zajmujący się dzieckiem przebywa w szpitalu z powodu choroby lub porodu oraz gdy choroba uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

WAŻNE! Dni przeznaczone na opiekę nad chorym dzieckiem są niezależne od liczby posiadanych dzieci oraz od liczby członków rodziny wymagających opieki.

Przykład: Pani Martyna ma troje dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym. Każde z nich sporo choruje. Łączna liczba dni w danym roku kalendarzowym, które Pani Martyna może wykorzystać na zwolnienie lekarskie nad chorymi dziećmi wynosi 60 dni (a nie 60 x 3=180 dni).

L4 na dziecko: formalności. Jakie wnioski złożyć?

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego należy złożyć wypełniony druk Z-15A (na chore dziecko) lub Z-15B (na chorego członka rodziny). W niektórych sytuacjach będzie też potrzebny wydruk zwolnienia lekarskiego, np. gdy lekarz nie miał możliwości zarejestrowania zwolnienia w systemie lub płatnik składek nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

W przypadku zwolnienia na opiekę nad dzieckiem zdrowym, wynikającym np. z zamknięcia placówki, wymagane jest zaświadczenie od dyrekcji żłobka, przedszkola czy szkoły.

Konieczne jest także wypełnienie druku Z-3 (dla pracownika) lub Z-3a (inny tytuł ubezpieczenia, m.in. umowa zlecenie), Z-3b (pozarolnicza działalność gospodarcza), gdy zasiłek wypłaca ZUS, a nie pracodawca.

Szczegółowe informacje na temat koniecznych druków i dalszego postępowania: TUTAJ

 

POLECAMY TAKŻE:

Zmiany w L4. Będą trudności w uzyskaniu zasiłku chorobowego przez ciężarną?

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *