Są wypłaty 500 plus na pierwsze dziecko

500 plus na pierwsze dziecko – są już wypłaty!

Są już pierwsze wypłaty 500 plus na pierwsze dziecko. Oznacza to, że niektóre rodziny nie musiały czekać na pieniądze do końca października – tak, jak początkowo zapowiadano. Od 1 października ruszą także wypłaty w ramach świadczenia uzupełniającego 500 plus na niepełnosprawne dziecko.

Od 1 lipca 2019 można składać elektronicznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na pierwsze dziecko. To wynik rozszerzenia dotychczasowego programu, w ramach którego każda rodzina z dwójką i więcej dzieci mogła dostać 500 złotych świadczenia na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko obowiązuje od 1 lipca, jednak jak zapowiadano, na pieniądze rodziny miały poczekać do końca października, kiedy to nastąpiłaby wypłata z wyrównaniem za cztery miesiące.

PRZECZYTAJ: 500 plus na każde dziecko – także dla samotnych matek!

500 plus na pierwsze dziecko – wypłaty już w lipcu

Jak się okazuje, pierwsze pieniądze już pojawiły się na kontach polskich rodzin. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa zapowiadała to pod koniec czerwca. Jak mówiła, „samorządy są gotowe – tak było 3,5 roku temu, tak było co roku, więc jestem przekonana, że pierwsze wypłaty będą. Pieniądze 1 lipca będą na koncie samorządów na pewno”. Dodała, że to priorytet dla rządu, by realizacja programu była szybka i płynna.

Pierwsze świadczenia 500 plus pojawiły się na kontach rodzin w gminie Kowary już w kilka godzin po złożeniu wniosku. Było to jednak możliwe dlatego, ponieważ wnioski wpłynęły bardzo szybko, już w nocy 1 lipca, a w związku z tym, że w pracy byli urzędnicy, podjęto błyskawicznie działania, by wniosek rozpatrzyć, przyznać świadczenie i je od razu wypłacić.

„Do godziny drugiej w nocy otrzymaliśmy wnioski od trzech rodzin. W nocy byliśmy w pracy, więc od razu sprawdziliśmy pocztę w systemie Emp@tia. Mieliśmy jeszcze środki na wypłatę świadczenia i podjęliśmy od razu decyzję o wypłacie 500 plus tym trzem rodzinom” – mówiła Ewa Hamziuk, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach*.

Jak złożyć wniosek 500 plus na pierwsze dziecko

Aby pieniądze w ramach 500 plus na pierwsze dziecko jak najszybciej trafiły na konto, należy złożyć wniosek albo drogą elektroniczną, np. za pomocą strony Emp@tia lub bankowości elektronicznej, albo od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wszyscy, którzy złożą stosowny formularz do 30 września, otrzymają pieniądze najdalej do 31 października – z wyrównaniem od lipca. Oznacza to, że jednorazowa wypłata w przypadku niektórych może wynieść 2 tysiące złotych.

Wniosek 500 plus na pierwsze dziecko złożony po 30 września oznacza, że świadczenie będzie przyznane bez wyrównania, a od miesiąca złożenia wniosku.

Dla przypomnienia – od 1 lipca 2019 500 plus przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia, nie obowiązuje także kryterium dochodowe.

Przeczytaj: Warszawa zwiększa dofinansowanie do in vitro. Niepłodni dostaną więcej niż 5 tys. złotych

500 plus dla niepełnosprawnych – nowe świadczenie uzupełniające

Nowością jest świadczenie 500 plus na niepełnosprawne dziecko. W lipcu rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. W tym przypadku ustalono jednak kryterium dochodu, którym jest granica 1100 złotych. Oznacza to, że „Każda osoba, która ma dochód do 1100 zł dostanie całą kwotę 500 zł” – mówiła Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Świadczenie uzupełniające 500 plus nie przysługuje osobie, której dochody przekraczają 1100 zł.

Co wlicza się, a co nie wlicza do dochodu w ramach świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych

Do dochodu nie wlicza się:

 • alimentów
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • dodatku wychowawczego
 • dopłaty do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania

Do dochodu wlicza się:

 • świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • świadczenie dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • świadczenie emerytalne dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • świadczenie emerytalne dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • rentę z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • rentę z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • rentę dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • okresową emeryturę kapitałową
 • emeryturę pomostową
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • okresową emeryturę rolniczą

Wnioski o świadczenie uzupełniające 500 plus  dla niepełnosprawnych wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności należy składać do ZUS lub innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Rozpatrzenie wniosku nie może być dłuższe niż 30 dni, a pierwsze wypłaty przewidziane są od 1 października 2019.

 
*źródło: Radio Zet

 

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bezpłatne żłobki, wyższe dopłaty do in vitro, lepsza jakość rodzenia.

Bezpłatne żłobki, wyższe dopłaty do in vitro, lepsza jakość rodzenia.

 


Polonistka, dziennikarka, redaktorka. Specjalizuje się w tematyce: ciąża, parenting, niepłodność, dieta propłodnościowa. Email: redakcja@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *