Zasiłek opiekuńczy w trakcie nauki zdalnej

Zasiłek opiekuńczy a nauka zdalna od 20 grudnia 2021 r.

Zapowiedziana 13 grudnia przez Ministra Edukacji i Nauki zmiana trybu nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ze stacjonarnego na zdalny wywołała w rodzicach liczne wątpliwości: czy przysługuje zasiłek opiekuńczy w trakcie nauki zdalnej dziecka? A co, jeśli rodzic nie może zostać z dzieckiem w domu? Poniżej przedstawiamy rozwiązania, jakie proponuje rząd.

Zasiłek opiekuńczy – komu i kiedy się należy?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące każdej osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym. Przeznaczony jest na opiekę nad dzieckiem chorym, ale także dzieckiem objętym kwarantanną lub izolacją.

Długość zasiłku opiekuńczego w skali roku uzależniona jest od wieku i pełnosprawności dziecka. Wymiar zasiłku opiekuńczego wynosi:

  • 60 dni w roku kalendarzowym – gdy opieki wymaga chore dziecko (w tym dziecko z niepełnosprawnością) do 14. roku życia,
  • 14 dni w roku kalendarzowym – gdy opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni w roku kalendarzowym – gdy opieka niezbędna jest dla dziecka chorego z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego także w sytuacji niespodziewanego zamknięcia placówek opiekuńczych lub szkół, do których uczęszcza dziecko. Mianem niespodziewanego zamknięcia określa się ogłoszenie tego faktu przed dyrekcję w czasie krótszym niż 7 dni od terminu zamknięcia. 

Tryb zdalny nauki przewidziany od 20 grudnia do 9 stycznia nie dotyczy żłobków i przedszkoli. 

Wyjątki!

Warto mieć na uwadze, że wypłata świadczenia opiekuńczego nie dojdzie do skutku, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym przebywają osoby, które mogą się w tym czasie zająć dzieckiem. Do osób tych, nie należą jednak m.in.

  • osoby starsze, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie są w stanie sprawować opieki nad dzieckiem,
  • osoby chore,
  • osoby pracujące odpoczywające po nocnej zmianie,
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą,
  • osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne,

Z wymienionych wyjątków zwolnione są rodziny, w których zasiłek musi być wzięty na chore dziecko do lat 2. Należy się on, nawet jeśli w domu przebywają inne osoby mogące zająć się dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko powyżej 2 lat nie przysługuje, jeśli w domu przebywa rodzic mogący się nim zaopiekować, np. niepracujący, przebywający na urlopie wychowawczym. 

Zapowiedziana nauka zdalna

W przypadku niespodziewanego zamknięcia placówek szkolnych i opiekuńczych – jak zostało wcześniej wspomniane – rodzicom również przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nie ma tu znaczenia, czy dziecko jest chore czy zdrowe.

Sytuacja komplikuje się, gdy zamknięcie placówek zapowiedziane zostaje co najmniej 7 dni wcześniej. Wtedy przepis ten nie obowiązuje, a rodzicom nie należy się zasiłek opiekuńczy.

13 grudnia Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmianę trybu nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ze stacjonarnej na zdalną, która ma wejść w życie od 20 grudnia. Czy to oznacza, że rodzice nie otrzymają zasiłku opiekuńczego?

Przeczytaj także: Skierowania na szczepienie dzieci 5-11 lat przeciwko COVID-19 już dostępne!

Opieka nad dzieckiem – jakie rozwiązania mają rodzice?

Rząd zdecydował, że w związku z zaostrzeniem restrykcji pandemicznych, przywrócony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy muszą zostać z dziećmi podczas nauki zdalnej.

W oświadczeniu Rady Ministrów czytamy:

„W związku z planowanym w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich obecnie na mocy projektowanego rozporządzenia proponuje się przyznać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w dniach, w jakich ww. placówki będą funkcjonowały w trybie nauki zdalnej. W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. (na okres 21 dni)”.

Przewidywany zasiłek będzie liczony jako dodatkowy i nie wchodzi w skład limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który jest przyznawany na tzw. zasadach ogólnych.

A co, jeśli nie mogę zostać z dzieckiem w domu?

W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie może sprawować opieki nad młodszym dzieckiem w domu podczas nauki zdalnej, będzie możliwość skorzystania z opieki świetlicowej w szkołach. Dyrekcja placówki jest zobowiązana do zapewnienia takiej opieki dla dzieci z klas I-III.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest z ZUS i wynosi 80% wysokości podstawy wynagrodzenia. Obowiązuje za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem, także ustawowo wolny od pracy.

 

Źródło:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/choroba-kwarantanna-lub-izolacja-dziecka-kiedy-przysluguje-zasilek-za-opieke-nad-dzieckiem/4254678
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r3558720,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-okreslenia-dluzszego-okresu-pobi.html#xd_co_f=MTJlYjAxNmQtYzhiMS00YzE3LWE2YzUtMGM0Zjc3NzZmMmUx~
https://www.prawo.pl/kadry/bedzie-dodatkowy-zasilek-opiekunczy,512333.html

POLECAMY TAKŻE:

Jesteś na L4 w ciąży? Sprawdź, co wolno, a czego nie wolno na zwolnieniu chorobowym

 

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *