Zasiłek rodzinny 2022 ile wynosi

Zasiłek rodzinny 2022. Czy kryterium dochodowe ulegnie zmianie?

Zasiłek rodzinny 2021/2022 - czy coś się zmieniło?

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dedykowane najbardziej potrzebującym rodzinom. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów, które rodzina musi ponieść na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje opiekunom prawnym dziecka, jest on przyznawany według ustalonego kryterium dochodowego, które z kolei co 3 lata podlega weryfikacji. Czy w 2022 roku kryterium dochodowe ulegnie zmianie? Jakie warunki muszą spełniać rodziny ubiegające się o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny 2022 – komu przysługuje?

Wsparcie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka, których sytuacja materialna jest trudna i dochód na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty. Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny? Przyznawany jest prawnym opiekunom dzieci, które: 

  • Nie ukończyły 18. roku życia;
  • Są w wieku między 18 a 21 lat i kontynuują naukę w szkole;
  • Są w wieku do 24 lat, kontynuują naukę w szkole lub uczelni wyższej i mają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole, szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia.

Przeczytaj także: Dofinansowanie do żłobków w ramach Polskiego Ładu – dla kogo, od kiedy można składać wnioski?

Zasiłek rodzinny 2022 – kryterium dochodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2021 roku kryterium dochodowe pozwalające na ubieganie się o zasiłek rodzinny w 2022 roku nie ulegnie zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

O zasiłek rodziny w 2022 roku mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie prawni dziecka, jeżeli ich dochód na członka rodziny nie przekracza 674 zł lub – w przypadku, gdy jednym z członków rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dochód na członka rodziny nie przekracza 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2022 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2021 określa również wysokość zasiłku rodzinnego na kolejne 3 lata, który podobnie jak progi dochodowe nie ulegnie zmianie. Wysokość zasiłku rodzinnego 2022 wynosi:

  • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • 124 zł na dziecko między 5 a 18 rokiem życia;
  • 135 zł na dziecko między 18 a 24 rokiem życia.

Rząd zamroził progi i wysokość świadczeń dla rodzin, w tym między innymi zasiłku rodzinnego na 2022, tłumacząc swoją decyzję tym, że według prognoz, program 500+ ma znacząco poprawić materialną sytuację rodzin. Ponadto, rząd uzasadnia swoją decyzję również dobrą sytuacją na rynku pracy i wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia.

W jaki sposób obliczyć kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego 2022?

Chcąc sprawdzić, czy możemy ubiegać się o zasiłek rodzinny w 2022 roku, wystarczy obliczyć, czy dochody rodziny w przeliczeniu na jednego członka mieszczą się w podanym kryterium dochodowym.

Do wyliczania dochodu rodziny brany jest pod uwagę dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania zasiłku. Uwzględniany jest również dochód uzyskany oraz utracony.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego. Istotną kwestią podczas obliczania kryterium dochodowego jest informacja, że obowiązuje tutaj zasada złotówka za złotówkę. W praktyce oznacza to, że możliwe jest otrzymanie świadczenia, nawet jeżeli dochód na członka rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Warunkiem jest jednak, że będzie to kwota nie wyższa niż wyniosłaby suma zasiłków rodzinnych, razem z przysługującymi danej rodzinie dodatkami w okresie zasiłkowym, w którym przyznano rodzinie prawo do pobierania tychże świadczeń. W takiej sytuacji wysokość zasiłku rodzinnego będzie różnicą między łączną kwotą przysługujących zasiłków oraz dodatków a kwotą, o którą rodzina przekroczyła dochód. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu progu dochodowego, możliwe jest pobierane świadczenia pomniejszonego o wyliczoną kwotę wynikającą z przekroczenia kryterium dochodu.

Przeczytaj także: Polski Ład 2022: Stracą kobiety na macierzyńskim i samodzielne matki?

Zmiany w obliczaniu kryterium dochodowego na zasiłek rodzinny 2022

Kryterium dochodowe oraz wysokość zasiłku rodzinnego na 2022 nie uległa zmianie, zmienił się natomiast nieco katalog dochodów nieopodatkowanych, które mogą składać się na dochód rodziny. Między innym do grupy dochodów nieopodatkowanych mają zostać dodane stypendia dla bezrobotnych, finansowane z Funduszu Pracy.

Podczas obliczania dochodu rodziny będzie również brane pod uwagę obniżenie wynagrodzenia wynikające z przeciwdziałania COVID-19. Podobnie w przypadku utraty dodatku solidarnościowego, który w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, będzie stanowił utratę dochodu, a co za tym idzie, zostanie wzięty pod uwagę podczas ustalania prawa do świadczenia rodzinnego na okres do października 2022. Uzyskanie dodatku solidarnościowego analogicznie zostanie wzięte pod uwagę jako uzyskanie dochodu.

Świadczenie rodzinne 2022 – jakie dokumenty i do kiedy należy złożyć?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami takimi jak zaświadczenia o niepełnosprawności dziecka. Wnioski można składać w formie papierowej w ośrodkach pomocy społecznej/urzędach miasta/gminy odpowiednich dla miejsca zamieszkania lub w formie elektronicznej przez profil zaufany.

Obecny okres zasiłkowy obowiązuje od 01.11.2021 do 31.10.2022, wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2021, natomiast w formie papierowej – od 01 sierpnia 2021.

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny

 

POLECAMY TAKŻE:

Nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Składanie wniosków od 1 stycznia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.