Prof. Wielgoś traci stanowisko szefa Kliniki WUM. Współpracownicy nie kryją rozczarowania

Profesor Mirosław Wielgoś nie będzie już pełnił funkcji szefa I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownicy Kliniki wystosowali list otwarty do prof. Zbigniewa Gacionga, rektora WUM, w którym sprzeciwiają się tej decyzji. Skąd te zmiany i co dalej z Kliniką?

Prof. Wielgoś przestaje być szefem Kliniki WUM

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś to wybitny ginekolog, były Dziekan i Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Od 2013 r. pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii. Prof. Wielgoś to uznany autorytet w środowisku położniczo-ginekologicznym, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Klinika kierowana dotychczas przez prof. Wielgosia jest rozsławiona na całym świecie z powodu przeprowadzanych tu operacji wewnątrzmacicznych płodu. Jednak decyzją Rektora WUM prof. Wielgoś nie będzie już pełnił dotychczasowej funkcji. Jego kadencja trwała 12 lat.

Pracownicy wstawiają się za prof. Mirosławem Wielgosiem

Pracownicy I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wystosowali 16.10.22 r. List Otwarty do Rektora WUM w sprawie odwołania prof. Wielgosia i wyboru jego następcy. Decyzja rektora budzi ich głębokie zdumienie i żal, gdyż podjęta została – jak piszą – „przy zignorowaniu w postępowaniu konkursowym opinii i demokratycznej decyzji Społeczności Akademickiej”. Podkreślają, że nikt z przedstawicieli uczelni ani nowy kandydat nie zdobyli się na rozmowę z pracownikami Kliniki.

Kolejno pracownicy piszą:

„Trudno nam znaleźć logiczne uzasadnienie dla sytuacji, w której wieloletni i szanowany Profesor, były Dziekan i Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii, pełniący nienagannie funkcje kierownicze przez kolejne kadencje, mający poparcie Rady Wydziału, jednoosobową decyzją Rektora zastępowany jest przez osobę o zdecydowanie mniejszym doświadczeniu klinicznym oraz dorobku naukowym.”

List otwarty do prof. Zbigniewa Gacionga wystosowało również Prezydium Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jak można przeczytać w liście decyzja Rektora WUM „wprowadziła w zdumienie i nieprzyjemnie zaskoczyła”. Podkreślają, że „ośrodek perinatologiczny ukierunkowany na wewnątrzmaciczną terapię płodu, o najwyższych kwalifikacjach diagnostyczno-leczniczych kierowany do tej pory przez Profesora Wielgosia, stanowi jeden z niewielu centrów terapii płodu w Polsce” a zmiany na stanowisku szefa Kliniki potencjalnie wiążą się z „możliwą dezorganizacją funkcjonowania ośrodka w systemie opieki okołoporodowej, czego konsekwencją może być ograniczenie dostępności do wewnątrzmacicznego leczenia płodu, a tym samym zmniejszenie szansy dla wielu dzieci na normalne życie, co jest nadrzędnym celem perinatologicznego postępowania.”

Prof. Wielgosia ma od 1. października br. zastąpić prof. dr hab. n. med. Artur Ludwin.

Rektor tłumaczy swoją decyzję

W odpowiedzi na list otwarty pracowników Kliniki, rektor WUM, prof. Zbigniew Gaciong 19 września przedstawił swoją pisemną odpowiedź, w której tłumaczy, że „wszystkie decyzje podejmowane są w sposób rozważny, odpowiedzialny, po głębokiej analizie i zgodnie z obowiązującym prawem, a ich nadrzędnym celem jest dobro Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studentów i Pracowników.”.

Dalej odnosi się do samego prof. Wielgosia, którego uważa za „znakomitego fachowca i autorytet w świecie medycznym (…) osobę wielce zasłużoną w rozwoju medycyny matczyno-płodowej.”

Prof. Gaciong podkreśla w odpowiedzi, że liczy na kontynuację naukowej i lekarskiej misji prof. Wielgosia w murach uczelni WUM. Zmiany na stanowisku szefa Kliniki, który sprawują tę funkcję od 12 lat, tłumaczy w następujący sposób: „Wybór nowego kierownika katedry (tak jak każdej jednostki WUM) należy do kompetencji rektora i ten proces zakończy się w ciągu najbliższych dni. Opinie Rady Wydziału, jak i Komisji Konkursowej, mają charakter doradczy, ale nie są wiążące, na co jednoznacznie wskazuje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”

Zmiana na stanowisku Kliniki „jest procesem koniecznym dla rozwoju nowych oczekiwanych przez pacjentki świadczeń leczniczych, nowych kierunków badawczych. Wybór nowego kierownika w miejsce kończącego kadencję wielce zasłużonego profesora Mirosława Wielgosia może być odbierany jako decyzja trudna. Jednak z punktu widzenia całej Uczelni, a przede wszystkim rozwoju akademickiej ginekologii, położnictwa i perinatologii to decyzja właściwa.”

List otwarty Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników [klik].

List otwarty pracowników I Katedry i Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [klik]

Odpowiedź Rektora WUM Prof. Zbigniewa Gacionga [klik]

POLECAMY TAKŻE:

Konferencja medyczna dla Pacjentów: „Płodność. Strefa Specjalistycznej Wiedzy”

fot. uczkin.pl

 

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *