Świadczenia rodzinne będą wyższe. Ile będą wynosić od 1 listopada?

Już od  1 listopada kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także pozostałych świadczeń rodzinnych będą wyższe. Sprawdzamy, o ile.

Rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów gwarantuje, że obecne kwoty świadczeń rodzinnych będą obowiązywać jeszcze 3 miesiące, po czym nastąpi podwyżka. Niektóre zasiłki nie wzrastały od 12 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny należy się osobom niepełnosprawnym, zarówno dzieciom, jak i osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, które przekroczyły 16. rok życia. Przyznanie tego zasiłku uzależnione jest od osiąganych dochodów: 674 zł oraz dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej bądź samej osoby uprawnionej do pobierania zasiłku.

Do tej pory zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł, a po podwyżce wyniesie 184,42. Kwota podwyżki to 31,42 zł.

W kolejnym roku – 2019 – nastąpi kolejna podwyżka. Zasiłek ponownie wzrośnie o 31,42 zł i finalnie będzie wynosił 215,84 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Jest to świadczenie dedykowane opiekunom osób niepełnosprawnych, które w związku ze sprawowaną opieką nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej. Zasiłek jest przyznawany na pisemny wniosek, pod warunkiem nieprzekroczenia kryterium dochodowego – maksymalna kwota na osobę, która nie może zostać przekroczona, to 764 zł.

Do tej pory specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił 520 zł, po 1. listopada kwota wzrośnie  do 620 zł, czyli podwyżka wynosi 100 zł.

Sprawdź: Urodziłaś? O tych formalnościach musi pamiętać tata po narodzinach dziecka

Jak pisze Centrum Informacji Rządu:

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap”- powiedziała minister Elżbieta Rafalska cytowana w komunikacie.”

Kwoty świadczeń rodzinnych od 1. Listopada 2018 r.:

  • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł;
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł;
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – 400 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, przy zastosowaniu ograniczenia do kwoty 386 zł przyznawanej na wszystkie dzieci.

Wzrost świadczeń rodzinnych będzie kosztować polski rząd 77,8 mln złotych od listopada do grudnia 2018 roku. Cały rok 2019 to dodatkowe 522,1 mln zł.

Warto przy tym podkreślić, że wyższe kwoty świadczeń nie pociągną za sobą podwyższenia kryterium dochodowego.

POLECAMY TAKŻE:

Obudź w sobie życie – spotkanie, które odmieni życie niepłodnych kobiet

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *