Czego nie może dziecko na kwarantannie

Dziecko na kwarantannie – czego nie może? Kiedy opiekunowi przysługuje zasiłek?

Choć pandemia koronawirusa zdaje się nieco stabilizować, wciąż każdego dnia przybywa tysiące zakażonych. Dlatego nie bądźmy zaskoczeni, gdy nagle otrzymamy informację ze szkoły, przedszkola lub bezpośrednio z sanepidu o objęciu naszego dziecka kwarantanną. Co to oznacza w praktyce? Czy tylko dziecko musi przebywać w domu, czy cała rodzina? Czym różni się kwarantanna od izolacji domowej? Dziecko na kwarantannie to dla rodziców spore wyzwania, koniecznie jednak trzeba być świadomym aktualnych wytycznych, także w zakresie przysługującego zasiłku.

Kiedy dziecko trafi na kwarantannę?

Na kwarantannę trafi każde dziecko, które miało bliski kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Co rozumieć przez bliski kontakt? To każdy kontakt fizyczny, a także przebywanie w bezpośredniej bliskości z osobą zakażoną – poniżej 2 metrów, przez co najmniej 15 minut. To także przebywanie w jednym pomieszczeniu dłużej niż kwadrans – nawet jeśli zachowano 2-metrowy dystans. Dotyczy to też sytuacji, gdy osoba zdrowa miała kontakt wydzielinami chorego, np. bez środków ochrony osobistej dotknęła zużytej chusteczki.

W praktyce oznacza to, iż dziecko trafi na kwarantannę, gdy np. na COVID-19 zachoruje nauczyciel, wychowawca, pomoc przedszkolna lub inny pracownik, z którym dziecko miało bliski kontakt. Podobnie w przypadku innych zajęć czy spotkań. Zakażoną osobą może być zarówno dorosły, jak i dziecko. Jeśli do takiego kontaktu dojdzie w grupie, na kwarantannę trafi cała grupa. Wyjątkiem będą dzieci, które w danym okresie nie przebywały na zajęciach.

Dziecko zakażone koronawirusem może przechodzić chorobę zupełnie bezobjawowo. Czasem może pojawić się np. katar lub kaszel. U najmłodszych COVID-19 bardzo rzadko ma ciężki przebieg, jednak mogą oni zarażać tak jak wszyscy inni. Dlatego to bardzo ważne, by przestrzegać zasad kwarantanny. Obejmuje to m.in. odizolowanie dzieci od dziadków (o ile oczywiście jest to możliwe) i innych osób starszych i zmagających się z chorobami przewlekłymi.

Dziecko na kwarantannie – czego nie może?

Fakt nałożenia kwarantanny zostaje zarejestrowany w systemie teleinformatycznym EWP. Dostęp do niego ma m.in. Policja i ZUS. Organy te mają prawo do kontrolowania, czy dziecko przestrzega nałożonych ograniczeń.

Dziecko na kwarantannie nie może opuszczać miejsca zamieszkania. W domu nie można też przyjmować gości ani innych osób, które z nami nie mieszkają (czyli także np. opiekunki lub dziadków). Kwarantanna nie dotyczy natomiast innych domowników – mogą oni chodzić do pracy, szkoły, na zakupy itp.

Dziecko na kwarantannie może wyjść na podwórko w obrębie własnej posesji. Nie może natomiast kontaktować się z innymi ludźmi, np. zaprosić kolegi do zabawy lub podać sąsiadowi rękę przez płot.

Uwaga! Dziecko na kwarantannie może zostać skontrolowane przez upoważnione służby, np. Policję. Za złamanie zasad grozi kara grzywny do 30 tys. zł!

A co w przypadku, gdy dziecko na kwarantannie zacznie mieć objawy choroby lub ulegnie wypadkowi, który wymaga pilnej interwencji lekarskiej? Przede wszystkim należy zadzwonić do sanepidu. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 wykonany zostanie test na obecność koronawirusa. Jeśli dziecko wymaga interwencji z innego powodu, należy poinformować sanepid o konieczności udania się do szpitala lub przychodni. Sanepid na czas podróży zdejmie z dziecka kwarantannę i poinformuje o tym fakcie Policję. Następnie należy zadzwonić do szpitala lub przychodni, tak by personel mógł odpowiednio się przygotować na przyjęcie osoby objętej kwarantanną.

W przypadku zagrożenia życia należy zadzwonić na pogotowie ratunkowe. Koniecznie przy tym zaznaczając, iż dziecko przebywa na kwarantannie.

Kwarantanna a izolacja

Dziecko na kwarantannie przebywa 10 dni od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu u osoby, z którą miała bliski kontakt. Czas ten może się przedłużyć, jeśli ono lub osoba z jego bliskiego otoczenia zostaną objęci izolacją domową.

Izolacja zostaje nałożona na osobę, u której uzyskano pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli przechodzi zakażenie bezobjawowo, izolacja trwa 10 dni od potwierdzenia wyniku. Jeśli w tym czasie wystąpią objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o jej przedłużeniu. Zakończenie izolacji nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów – przy czym ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe.

Osoby zamieszkujące z zakażonym są objęte kwarantanną. Co istotne, trwa ona 7 dni dłużej niż izolacja osoby chorej. W praktyce oznacza to, że gdy dziecko bezobjawowo przechodzi COVID-19, to jego izolacja kończy się po 10 dniach. Natomiast domowników, którzy mieli z nim kontakt – po 17 dniach od uzyskania pozytywnego wyniku testu. Przy czym okres ten może się wydłużyć, jeśli u kogokolwiek pojawią się objawy choroby – decyduje o tym lekarz POZ.

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem na kwarantannie

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, dziecko na kwarantannie uznawane jest za dziecko chore – nawet jeśli nie ma objawów. Opiekunowi przysługuje zasiłek opiekuńczy. Dotyczy to opieki nad dziećmi do lat 14 oraz m.in. dziećmi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, należy wypełnić oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wzór takiego dokumentu dostępny jest m.in. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy go złożyć bezpośrednio do ZUS, przez system PUE ZUS lub do pracodawcy.

Pracodawca ma prawo wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie danych podanych we wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych również posiada te dane – są one wysyłane przez sanepid po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 u dziecka lub osoby z jej bliskiego otoczenia.

W razie pytań dotyczących kwarantanny i izolacji można kontaktować się z inspekcją sanitarną pod numerem telefonu +48 22 25 00 115.

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/twoje-dziecko-zostalo-objete-kwarantanna-lub-izolacja-dowiedz-sie-jak-postepowac
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/dziecko-na-kwarantannie-lub-izolacji
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-kwarantanna-dzieci-decyzje-faq
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+sprawowaniu+opieki+nad+dzieckiem+lub+cz%C5%82.+rodz.+na+kwarantannie+lub+izolacji+w+warunkach+domowych.docx/b8405cb0-629a-b310-91d3-8f3765980fe4
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji

 

POLECAMY TAKŻE:  COVID-19 u dzieci – jak przebiega choroba?

COVID-19 u dzieci – jak przebiega choroba?

 

 

 


Dziennikarka i redaktorka. Z wykształcenia filolożka, z pasji – miłośniczka polskich jezior i amatorka Nordic Walking. W rzadkich chwilach między pracą a rodziną pochłania literaturę XIX-wieczną i norweskie kryminały. W serwisie plodnosc.pl jest odpowiedzialna za obszar niepłodność, starania – dofinansowanie do in vitro, dieta propłodnościowa, dziecko, ciąża. Email: anna.kruk@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *