Mama 4+ nowe świadczenie dla matek

Od 1 marca 2019 rusza program „Mama 4+”. Dożywotnie świadczenie dla matek czwórki dzieci

1 marca 2019 r. wchodzi w życie program „Mama 4+”. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, na mocy której matkom co najmniej czwórki dzieci przysługiwać będzie minimalna emerytura w wysokości 1100 zł.  

Projekt „Mama 4+” to nowe świadczenie rodzicielskie uzupełniające program „Mama plus”. Tak zwana emerytura matczyna obejmie kobiety, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i nie mają niezbędnych środków na utrzymanie. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

„Mama 4+” nowe świadczenie dla matek

Założeniem autorów projektu jest pomoc i zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Emerytura w ramach „Mama 4+” będzie przysługiwała od marca 2019 roku matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. W przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę, świadczenie będzie przyznawane ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Emeryturę matczyną mają uzyskać zarówno kobiety, które nie przepracowały w życiu ani jednego dnia, jak i te, które pracowały za krótko (ok. 4-5 lat), aby wypracować podstawę do emerytury minimalnej. Tym pierwszym państwo ma sfinansować całą emeryturę, tym drugim – dopłacić różnicę do wysokości najniższego świadczenia.

Gwarantowana emerytura dla matek – kto może składać wniosek?

— O pieniądze w ramach świadczenia „Mama 4+” mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny: kobiety 60 lat, mężczyźni – 65 lat.

— Gwarantowane świadczenie emerytalne będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat.

— Pieniądze dostaną obywatele Polski lub osoby mające prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce. A także obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski

— Co istotne – uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą składać wnioski do ZUS lub KRUS. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Jeśli jednak wnioskodawca nie ma prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie kwocie 1100 zł.

Zarówno ZUS, jak i KRUS przed decyzją o przyznaniu świadczenia „Mama 4+” zbadają sytuację dochodową danej osoby.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. 

SPRAWDŹ: Ile pieniędzy na dziecko dostaniesz w 2019 roku

Ile pieniędzy na dziecko w 2019 roku?

Źródło: www.gov.pl

 


Polonistka, dziennikarka, redaktorka. Specjalizuje się w tematyce: ciąża, parenting, niepłodność, dieta propłodnościowa. Email: redakcja@brubenpolska.pl
Komentarze: 2

A matka dwojki lub trojki dzieci to juz sie nic nie nalezy. Przeciez tez musza wychowac je tak samo jak i ta co ma czworke. Dla mnie to porazka nikt nie mysli o tych matkach co maja mniej dzieci. Dla takich matek tez mozna cos zrobic.

No to fantastycznie, od dziś zamiast uczciwie zarabiać lepiej się puszczać bez zabezpieczeń. Ten kraj zmierza ku upadkowi…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *