500 plus - do kiedy składać wnioski?

500 + zmiany w 2022 r. – za chwilę składamy nowe wnioski. Czy będzie waloryzacja 500 +?

500 plus 2022 - do kiedy złożyć wniosek?

Świadczenie o 500 + przyznawane jest od 2019 r. na każde dziecko w rodzinie, również pierwsze i jedyne. W 2022 r. beneficjentów świadczenia czekają duże zmiany. Jedną z nich będzie konieczne ponowne złożenie wniosku, także przez rodziny, które już pobierają 500 +. Jakie jeszcze zmiany w 500+ w 2022 r. nastąpią?

“Pragnę podkreślić, że zmiany nie dotyczą warunków przysługiwania świadczenia polskim rodzinom. Istota programu “Rodzina 500+” pozostaje ta sama. Jest on nadal powszechny, a ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Na jakie zmiany mają się więc szykować obecni i przyszli beneficjenci?

500 + 2022 – kiedy składać wniosek?

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że wnioski o 500 + można składać od 1 lutego 2022 r. Będzie to nabór na nowy okres świadczeniowy obejmujący czas od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Rodzice, którym dopiero urodziło się dziecko, mają 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie 500 plus. Jeśli zrobią to w tym czasie, otrzymają wyrównanie od dnia narodzin dziecka. 

Przeczytaj także: Polski Ład 2022: Stracą kobiety na macierzyńskim i samodzielne matki?

Kto musi złożyć wniosek o 500 + 2022?

Wnioski o 500 + w 2022 roku muszą złożyć wszystkie uprawnione rodziny, które chcą otrzymywać to świadczenia na dziecko, również te, które już pobierają 500 +.

Zgodnie ze zmianami, które nastąpiły w 2019 r., świadczenie 500 plus przysługuje każdemu dziecku, w tym także pierwszemu i jedynemu dziecku w rodzinie. Jeśli wnioski o 500 + zostaną złożone do końca czerwca 2022 r., świadczenie zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca. W przypadkach wniosków złożonych po 30 czerwca 2022 r., wypłata świadczenia nastąpi od momentu złożenia, bez wyrównania.

Wnioski złożone do 30 kwietnia 2022 r. gwarantują wypłatę środków do końca czerwca.

Kto wypłaca 500 +? Zmiany

Obsługę wniosków i wypłat będzie świadczyć Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze zostaną przekazane na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. 500 plus nie będzie już przekazywane w formie gotówkowej. 

500 plus przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko w rodzinie. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku.

Czy będzie waloryzacja 500 + w 2022 r.?

Zmiany w 500+ dotyczą głownie aspektów praktycznych i formalnych: zmienia się tryb składania wniosków oraz sposób wypłaty świadczenia.

Najważniejsza pytanie, jakie przy obecnych podwyżkach gazu, energii oraz inflacji zadawało wielu beneficjentów świadczenia, dotyczyło tego, czy 500 + wzrośnie? Czy możemy liczyć, że kwota 500 + będzie większa?

Niestety waloryzacja 500 + nie nastąpi w 2022 r.

Przeczytaj także: Zasiłek rodzinny 2022. Czy kryterium dochodowe ulegnie zmianie?

Komu nie należy się 500 plus?

Wypłata świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ nie nastąpi w kilku sytuacjach:

– gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
– gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
– gdy pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

Jak i gdzie składać wnioski o 500+?

Obecnie wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną na trzy różne sposoby:

  1. Poprzez bankowość internetową
  2. Za pośrednictwem platformy PUE ZUS
  3. Na portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Rodzice dzieci, które posiadają już przyznany numer PESEL, mogą złożyć wniosek na formularzu SW-R wykorzystując każdy z tych trzech kanałów. W przypadku dzieci nieposiadających numeru PESEL, wnioski przyjmowane są przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. W praktyce do złożenia wniosku i odbierania 500 + konieczny jest dostęp do internetu oraz posiadanie konta bankowego. Osoby, które nie mają możliwość bądź wiedzy, jak wysłać wniosek o 500 +, mogą w tym zakresie liczyć na pomoc ZUS.

Od lutego ZUS planuje utworzenie punktów mobilnych, w których będzie można złożyć wniosek o 500+. Powstaną w placówkach i urzędach, m.in. Poczta, KRUS.

W razie problemów ze złożeniem wniosku, ZUS świadczy pomoc poprzez następujące kanały:

  • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl)
  • we wszystkich placówkach ZUS.
Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/od-stycznia-2022-roku-wazne-zmiany-w-500

POLECAMY TAKŻE:

Becikowe 2022. Komu przysługuje? Sprawdź aktualne kryteria i potrzebne dokumenty

 


Redaktorka i korektorka językowa. Pisze od kiedy pamięta, a w międzyczasie zajmuje się tropieniem zagubionych przecinków i poprawianiem błędów ortograficznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *