Tata na urlopie. Jakie świadczenia urlopowe przysługują ojcu w 2018 roku?

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski? Jaka jest różnica między jednym a drugim? Jakie świadczenia urlopowe przysługują ojcu? Urlop ojcowski należy się każdemu nowo upieczonemu ojcu, a urlop tacierzyński jest częścią urlopu macierzyńskiego.

Polskie prawo w coraz większym stopniu daje pracującym ojcom możliwość sprawowania opieki nad nowonarodzonymi pociechami, a tatusiowie coraz chętniej z tej możliwości korzystają. Przyszli ojcowie często słyszą o przysługującym im urlopie tacierzyńskim i ojcowskim. Należy pamiętać, że są to dwa różne pojęcia. Czym się różnią? Na czym polega urlop ojcowski, a urlop tacierzyński?

Urlop ojcowski

Urlopem ojcowskim nazywamy 14-dniowy urlop, który przysługuje każdemu nowo upieczonemu ojcu pracującemu na podstawie umowy o pracę. Według nowych zasad może go wykorzystać do 24 miesiąca życia malucha w maksymalnie dwóch tygodniowych turach. Aby tatuś mógł wziąć urlop ojcowski, musi zgłosić się do pracodawcy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Urlop ojcowski nie ma żadnego wpływu na wykorzystywany przez matkę urlop macierzyński.

W przypadku, gdy dziecko zostało przez nowych rodziców przysposobione, ojciec ma również 24 miesiące na wykorzystanie urlopu ojcowskiego od momentu przysposobienia dziecka, jednak tylko w przypadku, gdy nie skończyło ono 7-go roku życia, chyba że maluch ma odroczony obowiązek szkolny – wtedy urlop ojcowski przysługuje do skończenia przez dziecko 10-ciu lat.

Ważną informacją jest również fakt, że tatusiowie mogą skorzystać z przysługującego im urlopu ojcowskiego, nawet jeśli nie są w związku małżeńskim z matką dziecka lub są rozwiedzeni.

Wynagrodzenie podczas urlop ojcowskiego

Ojciec przebywający na urlopie ojcowskim dostaje 100% podstawowego wynagrodzenia, który zwany jest zasiłkiem macierzyńskim. Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, tata musi zgłosić się do pracodawcy oraz wypełnić odpowiedni wzór pisma. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek ojca, pod warunkiem, że świeżo upieczony tata spełnia wszystkie, niezbędne formalności.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński jest częścią urlopu macierzyńskiego i przysługuje pod warunkiem niewykorzystania przez matkę przysługującego jej urlopu.

Nazwa urlop tacierzyński nie jest prawidłowym określeniem. Mimo, że ojciec sprawuje opiekę nad dzieckiem jest to również urlop macierzyński.

Matka, która nie wykorzystała przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, może powrócić do pracy oddając ojcu resztę urlopu. Ustawa jednak zobowiązuje matkę do minimalnego okresu, który musi spędzić z dzieckiem i jest to:

  • 14 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (urlop macierzyński przewiduje 20 tygodni, 14 musi wykorzystać matka, 6 może pozostawić ojcu dziecka),
  • przy urodzeniu bliźniaków przysługuje matce 31 tygodni, z czego ojciec może wykorzystać 17,
  • gdy matka rodzi trojaczki przysługuje jej 33 tygodnie, z czego ojciec może przejąć na siebie 19 tygodni,
  • jeśli wydarzy się, że matka podczas jednego porodu urodzi, aż 4 dzieci ma do wykorzystania 35 tygodni, natomiast ojciec może z tego okresu wykorzystać 21 tygodni,
  • w przypadku urodzenia 5 – lub więcej dzieci podczas jednego porodu, mamie przysługuje 37 tygodni urlopu macierzyńskie, a ojciec może wykorzystać maksymalnie 23 tygodnie z nich.

Natomiast jeśli matka wykorzysta przysługujące jej całe świadczenia urlopowe, tacie nie będzie przysługiwał żaden dodatkowy okres. Z urlopu tacierzyńskiego może skorzystać jedynie ojciec pracujący na podstawie umowy o pracę. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Od matki również wymagane jest złożenie wniosku, gdyż urlop tacierzyński rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski przyznawany jest automatycznie matkom posiadającym dzieci, jednak po złożeniu przez obojga rodziców odpowiednich wniosków może zostać przydzielony ojcu. Długość urlopu rodzicielskiego to w przypadku urodzenia jednego dziecka 32 tygodnie oraz 34 tygodni, jeśli matka urodziła więcej dzieci podczas jednego porodu. Urlop rodzicielski rodzice mogą wykorzystać w maksymalnie 4 turach, nie krótszych niż 8 tygodni, aż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego musi zostać złożony nie później, niż 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Dodatkowe świadczenia urlopowe

Rodzicom przysługują również takie świadczenia urlopowe jak 2 dni do wykorzystania na opiekę nad dzieckiem w ciągu roku. Skorzystać z tego urlopu może jeden lub drugi rodzic. Jeśli urlop zostanie wykorzystany przez matkę, ojciec nie będzie już mógł z niego skorzystać.


Polecamy także: 

Urlop macierzyński 2018 – komu przysługuje i jaka jest wysokość zasiłku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *